Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Artificiell intelligens och intelligenta system

Lärande och optimering

Nationalekonomi

Programvarutestlaboratorium

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Förnybar energi

KKS-profilen Future Energy

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.

Avslutat

Start

2013-05-01

Avslut

2020-05-31

Huvudfinansiering

KK-stiftelsen

Medfinansiering

Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi, Vafab Miljö, ABB, Aspholmen

Samarbetspartners

Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi, Vafab Miljö, ABB, Aspholmen

Projektansvarig vid MDH

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

021-10 31 34

jinyue.yan@mdh.se

I Mälardalens högskolas (MDH) KKS-forskningsprofil Future Energy ska högskolan tillsammans med fem företag, däribland ABB, utveckla framtidens energisystem. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 83 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som omfattar över 50 forskare.

 

Beskrivning av projektet

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i samarbete med näringslivet. Medverkande företag är ABB, Vafab Miljö, Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi och Aspholmen Fastigheter. Totalt ingår ca 50 forskare och doktorander i forskningsprofilen Future Energy.


Mål

Future Energy-profilens mål är att:

  • Bygga ny grundläggande förståelse för material och energiprocesser, kemi och mikrobiologi för att skapa förutsättningar för nya tekniker för att förändra framtidens energisystem;
  • Utveckla teoretiska verktyg för att effektivisera nya processer och driften av befintliga processer. Detta görs genom att utveckla avancerade modeller (CFD), som verifieras mot processer, förenklas och slutligen används för diagnostik, styrning och optimering;
  • Använda metoderna för att ta fram nya prototyper, möjligöra uppskalning och utvärdera olika alternativa lösningar för system med sol (PV), biogasproduktion, högtemperaturförgasning kombinerat med värme och elproduktion, byggnader, avloppsvattenrening och industriella processer.


Tre spår

Arbetet inom forskningsprofilen Future Energy är indelat i tre spår:

  1. Förnybar energi
  2. Energieffektivisering och minskade utsläpp
  3. Simulering och optimering för framtida industriella applikationer
Till toppen