Text

Digitalisering

Förnybar energi

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Industriell programvaruteknik

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Personcentrerad vård och kommunikation

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Heterogena system

Hållbart arbetsliv

Artificiell intelligens och intelligenta system

KKS-profilen Future Energy

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

I Mälardalens högskolas (MDH) KKS-forskningsprofil Future Energy ska högskolan tillsammans med fem företag, däribland ABB, utveckla framtidens energisystem. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 83 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som omfattar över 50 forskare.


Beskrivning av projektet

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i samarbete med näringslivet. Medverkande företag är ABB, Vafab Miljö, Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi och Aspholmen Fastigheter. Totalt ingår ca 50 forskare och doktorander i forskningsprofilen Future Energy.


Mål

Future Energy-profilens mål är att:

  • Bygga ny grundläggande förståelse för material och energiprocesser, kemi och mikrobiologi för att skapa förutsättningar för nya tekniker för att förändra framtidens energisystem;
  • Utveckla teoretiska verktyg för att effektivisera nya processer och driften av befintliga processer. Detta görs genom att utveckla avancerade modeller (CFD), som verifieras mot processer, förenklas och slutligen används för diagnostik, styrning och optimering;
  • Använda metoderna för att ta fram nya prototyper, möjligöra uppskalning och utvärdera olika alternativa lösningar för system med sol (PV), biogasproduktion, högtemperaturförgasning kombinerat med värme och elproduktion, byggnader, avloppsvattenrening och industriella processer.


Tre spår

Arbetet inom forskningsprofilen Future Energy är indelat i tre spår:

  1. Förnybar energi
  2. Energieffektivisering och minskade utsläpp
  3. Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen