Text

Projektlista - medfinansiär: Eskilstuna Energi och Miljö

Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

I projektet Water in a box testas och verifieras tekniska lösningar för en mobil, flexibel och soldriven vattenreningsmaskin.


Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare

Huvudfinansiering: Vinnova, Millennium Technology of Sweden

Medfinansiering: Furhoffs rostfria, Business Sweden, Energiförbättring väst, Eskilstuna energi och miljö, Klara fastigheter, Morgonsol, Läkarmissionen, Mediamäklarna H Svanström, Oy Ringeson, Swerea

Samarbetspartners: Millennium Technology of Sweden, samt medfinansiärer