Rektor Paul Pettersson och vice rektor för samverkan Helena Jerregård

Välkommen att samverka med MDH

Mälardalens högskola är grundad i samverkan. Vi brukar säga att det finns i vårt DNA. När högskolan grundades 1977 uppfyllde den flera behov i regionen och vårt nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en integrerad och självklar del i vår utbildning och forskning.

Vice rektor Helena Jerregård berättar mer om varför MDH samverkar

 

Forskning och utveckling

Jag vill veta mer om forskning och utveckling

Kontakter inom forskning och utveckling

Kompetensutveckling

Jag vill fortbilda mig och mina kollegor

Kompetensutveckling och fortbildning

Strategiska avtal

Jag vill veta mer om MDH:s samverkansavtal

Kontakter inom strategiska samverkansavtal

 

samverkan

Tillsammans stärker vi vår region

Kontakter för samverkan med MDH

Exjobb

Jag vill diskutera exjobb, jobb eller praktik

Kontakta Karriärtorget

Idélab- Entreprenörskap och innovation

Jag vill diskutera entreprenörskap och innovation

Kontakta Idélab

 

Plattformar för samverkan

Vi driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

Här ser du våra största samverkansplattformar.

Automation Region

Idélab - Gör nytta av din kunskap

MDH Living Lab

MITC - Mälardalen Industrial Technology Center

Produktionslyftet

Robotdalen

Samhällskontraktet

    Framtidens arbetsliv

    Hållbar samhällsutveckling     

    Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd

    Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Sörmlandskontraktet

    Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Västerås Science Park

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Efter sju år vid MDH har det blivit dags för Irfan Sljivo, doktor i datavetenskap, att forska vidare inom området säkerhetskritiska system, men på en annan kontinent. Under sommaren börjar han sin nya tjänst på NASA:s Ames forskningscenter i Silicon Valley, Kalifornien, USA.

  • – MDH har lyfts fram som en förebild, både av politiker och näringslivsföreträdare här i Almedalen, när det gäller samverkan med näringslivet för att säkra ett livslångt lärande, säger rektor Paul Pettersson.

  • Under Almedalsveckan finns representanter från MDH på plats för att medverka vid och ta del av seminarier och diskussioner om utbildning, forskning och samverkan. – I år fokuserar vi särskilt på kompetensförsörjning, det livslånga lärandet och om vikten av samverkan, säger rektor Paul Pettersson.