Mälardalens högskolas logotyp

Text

Samverkan självklar del i utbildning och forskning

MDU är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i universitetets DNA. Vid starten 1977 uppfyllde vi flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt.

Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

Nyheter inom samverkan

  • Datum 2022-01-01
  • Artikeltyp Aktuellt

Satsning för fler kvinnliga ingenjörer

Forskning visar att tjejer riskerar att tappa sitt teknikintresse i 11–12 årsåldern, om intresset inte stimuleras. Därför satsar MDU, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Örebro universitet (ORU) på att få fler att behålla intresset genom konceptet Vera, där tjejer i årskurs 4–6 får möjlighet att testa på ingenjörsyrket.

om Satsning för fler kvinnliga ingenjörer
  • Datum 2022-01-01
  • Artikeltyp Aktuellt

Allan inspirerar killar till karriär inom vård och hälsa

Flera välfärdsyrken är kvinnodominerade. Genom projektet Allan vill MDU därför inspirera unga killar att göra karriär inom hälsa, vård och välfärd. Projektet ger killar i årskurs 4–6 på fyra skolor i Eskilstuna, Arvika och Hallsberg möjlighet att lära sig mer om utbildningar och yrken inom området.

om Allan inspirerar killar till karriär inom vård och hälsa
  • Datum 2021-11-23
  • Artikeltyp Aktuellt

Miljonsatsning för att lösa framtidens utmaningar

Nyligen signerade vi, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett avtal värt 45 miljoner kronor i en gemensam satsning på att lösa framtidens samhällsutmaningar.

om Miljonsatsning för att lösa framtidens utmaningar

Händelser

Samhällskontraktets Framtidsarena

  • 2021-12-06 00:00 – 2021-12-10 00:00
Campus Eskilstuna
Vi behöver gå från att hantera ohälsa till att skapa hälsa på bred front i samhället. För att vården och omsorgen ska kunna erbjuda hög kvalitet, vara fortsatt effektiv och kunna möta både den demografiska utvecklingen och invånarnas framtida behov krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Karriärdag för lärare

  • 2022-02-17 08:30–13:30
Mälardalens universitet, Västerås
Vill ni komma i kontakt med blivande lärare?

Karriärdag för sjuksköterskor

  • 2022-02-24 08:30–14:30
Mälardalens universitet, Hamngatan 15, Eskilstuna
Vill ni komma i kontakt med blivande sjuksköterskor?

Exjobb

En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Läs mer

Fortbildning och kompetens-utveckling

Utbildning och samverkan. MDU erbjuder skräddarsydda kurser till yrkesverksamma.

Läs mer

Industri- och kommun-doktorander

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på universitetet och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Läs mer

Karriärtorget

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? Karriärtorget vid MDU erbjuder en mängd olika kostnadsfria alternativ. Karriärtorget fungerar som en mäklartjänst och hjälper till att arrangera möten och skapa kontakt mellan arbetsgivare och studenter.

Läs mer

Mentorskap

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden.

Läs mer

Plattformar för samverkan

MDU driver hundratals samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer.

Läs mer

Stöd MDU

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar universitetet genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs.

Läs mer

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.


Livslångt lärande för medarbetare

MDU vill vara en attraktiv arbetsgivare och genom nära kontakter med omvärlden är universitetet en arbetsplats full av nyfikenhet och kunskap. Genom att samverka med det omgivande samhället får medarbetarna värdefulla kontakter, nya perspektiv och möjligheter. På MDU finns ett samhällsengagemang och genom kontakterna med omvärlden stärks och utvecklas det engagemanget.


Kunskap till nytta för samhället

Det är MDU:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Universitetet bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför universitetets väggar identifierar universitetet samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.


Kontaktuppgifter

Vicerektor för samverkan

Till toppen