Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Samverkan självklar del i utbildning och forskning

MDH är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i högskolans DNA. När högskolan startade 1977 uppfyllde den flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt.

Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Högskolan har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

  • Datum 2021-11-23
  • Artikeltyp Aktuellt

Miljonsatsning för att lösa framtidens utmaningar

Nyligen signerade MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett avtal värt 45 miljoner kronor i en gemensam satsning på att lösa framtidens samhällsutmaningar.

om Miljonsatsning för att lösa framtidens utmaningar
  • Datum 2021-10-13
  • Artikeltyp Aktuellt

Ytterligare uppväxling när MITC fyller 10 år

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) startades 2011. Med ett ben i både industri och akademi (MDH) har en samverkansplattform byggts upp, som ägs och drivs av industrin och MDH gemensamt. Verksamheten är snabbfotad och inkännande för behoven i båda världarna och har sedan starten genererat projekt som gett direkta och viktiga resultat för företag, högskola och region. Nu fyller MITC 10 år och passar på att växla upp verksamheten igen.

om Ytterligare uppväxling när MITC fyller 10 år

Nyheter inom samverkan

  • Datum 2021-10-12
  • Artikeltyp Aktuellt

HUB2021: konferens för energi och elektrifiering – Electrification now

HUB2021 är konferensen för energi och elektrifiering och samlar ledare och företag med en vilja att lära mer om den komplexa vägen framåt – och dela med sig av framgångsberättelserna. Välkommen till Västerås, Sveriges energihuvudstad, den 16 november

om HUB2021: konferens för energi och elektrifiering – Electrification now
  • Datum 2021-11-04
  • Artikeltyp Aktuellt

Checklista för bättre samverkan inom välfärdsteknik

Går det att lösa utmaningen med en allt större andel äldre med ökad användning av välfärdsteknik? Till viss del kan svaret på denna fråga vara ”ja”, välfärdsteknik kan hjälpa till men är bara en del av lösningen. Att införa välfärdsteknik är en komplex process. Därför har forskare vid MDH utvecklat en interaktiv checklista för att förbättra samverkan mellan olika aktörer när en ny idé initieras inom området välfärdsteknik.

om Checklista för bättre samverkan inom välfärdsteknik

Exjobb

En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Läs mer

Fortbildning och kompetens-utveckling

Utbildning och samverkan. MDH erbjuder skräddarsydda kurser till yrkesverksamma.

Läs mer

Industri- och kommun-doktorander

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på högskolan och samtidigt arbetar inom kommunen.

Läs mer

Karriärtorget

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? Karriärtorget vid MDH erbjuder en mängd olika kostnadsfria alternativ. Karriärtorget fungerar som en mäklartjänst och hjälper till att arrangera möten och skapa kontakt mellan arbetsgivare och studenter.

Läs mer

Mentorskap

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i högskolevärlden.

Läs mer

Plattformar för samverkan

MDH driver hundratals samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer.

Läs mer

Stöd MDH

MDH är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar högskolan genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs.

Läs mer

Eftertraktade studenter på arbetsmarknaden

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Högskolan vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella. Studenterna får också den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

 

Livslångt lärande för medarbetare

MDH vill vara en attraktiv arbetsgivare och genom nära kontakter med omvärlden är högskolan en arbetsplats full av nyfikenhet och kunskap. Genom att samverka med det omgivande samhället får medarbetarna värdefulla kontakter, nya perspektiv och möjligheter. På högskolan finns ett samhällsengagemang och genom kontakterna med omvärlden stärks och utvecklas det engagemanget.

 

Kunskap till nytta för samhället

Det är MDH:s uppdrag att utveckla ny kunskap och att sprida den till omvärlden. Högskolan bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med vänner utanför högskolans väggar identifierar högskolan samhällsutmaningar och hittar lösningar. En del i det är att se till att forskningsresultat kommer till konkret nytta för samhället.

 

Kontaktuppgifter

Vicerektor för samverkan

Till toppen