Samarbete

Välkommen att samverka med MDH

Med 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan har MDH en unik kompetens och erfarenhet. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill veta mer om forskning och utveckling

Kontakter inom forskning och utveckling

Jag vill veta mer om MDH:s samverkansavtal

Kontakter inom strategiska samverkansavtal

Jag vill veta mer om möjlig samverkan med akademierna

Kontakter för samverkan med akademierna

Jag vill fortbilda mig och mina kollegor

Kontakter för kompetensutveckling

Jag vill diskutera exjobb, jobb eller praktik

Kontakta Karriärtorget

Jag vill diskutera entreprenörskap och innovation

Kontakta Idélab

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Regeringen beslutade 2009 att alla föräldrar i Sverige ska ha tillgång till manualbaserade föräldrastödskurser. Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola, har studerat kursernas manualer och upptäckt en betydande brist: – Barns rättigheter är osynliga i föräldrastödet, som helt utgår från ett vuxenperspektiv, säger Hetty Rooth.

  • Autobike och Unicorn är namnen på två studentprojekt, som sker i samverkan mellan studenter, forskare och företagspartner i två olika forskningsprojekt. Sista års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, har under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel och en autonom sophämtningsrobot.

  • Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN). Denna teknik gör det möjligt för inbyggda datorer i fordon att kommunicera stora mängder information, som är tidskänslig, med varandra. Genom forskningsprojektet ”DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking”, kan framtidens fordon bli säkrare.