Samarbete

Välkommen att samverka med MDH

Med 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan har MDH en unik kompetens och erfarenhet. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill veta mer om forskning och utveckling

Kontakter inom forskning och utveckling

Jag vill veta mer om MDH:s samverkansavtal

Kontakter inom strategiska samverkansavtal

Jag vill veta mer om möjlig samverkan med akademierna

Kontakter för samverkan med akademierna

Jag vill fortbilda mig och mina kollegor

Kontakter för kompetensutveckling

Jag vill diskutera exjobb, jobb eller praktik

Kontakta Karriärtorget

Jag vill diskutera entreprenörskap och innovation

Kontakta Idélab

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Den 23 oktober arrangeras Teknikdagen på MDH i Västerås i samarbete med ABB. Närmare 150 gymnasielever från ABB Industrigymnasium och Rudbeckianska gymnasiet är inbjudna till en interaktiv inspirationsdag för att öka ungas intresse för teknikfrågor.

  • Ett forskningssamarbete mellan Mälardalens högskola (MDH) och Shandong University, Kina, ska jämföra situationen för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer i Sverige och i Kina.

  • Alla människor har rätt till fullt deltagande i samhället enligt svensk lag. Men den kommunala funktionshinderomsorgen saknar resurser och strategier för hur unga vuxna med utvecklingsstörning ska få stöd i användandet av ny teknik. Det kan hämma möjligheten till delaktighet i samhället för de som inte kan använda tekniken på egen hand, och öka risken för ytterligare utanförskap, säger Camilla Ramsten, forskare vid MDH.