Text

Projektlista - samarbetspartner: VafabMiljö

 • Projektets syfte är att identifiera områden kopplat till biogasanläggningars ekonomi som är intressanta för fortsatta studier


  Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Det primära syftet med projektet är att öka kunskapen om de tekno-ekonomiska effekterna av att integrera en hydrotermisk karboniseringsprocess i ett avloppsreningsverk som ett alternativt sätt att hantera och använda avloppsslam.


  Projektansvarig vid MDH: Lara Carvalho

  Huvudfinansiering: VafabMiljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

 • KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

 • Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


  Projektansvarig vid MDH: Jan Skvaril

  Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

 • Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen

  Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö