Text

Om Mälardalens universitet

MDU är Sveriges nyaste universitet och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera.

Vid MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDU:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDU finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.


Utbildning

 • Studenter: 19 900
 • Utbildningsprogram: 58
 • Kurser: 1 026
 • Lärare: 523

Våra utbildningar

 

Forskning

Vid MDU bedrivs forskning inom sex forskningsinriktningar som leder till kunskap och utveckling - för svensk industri och välfärden - men också för att lösa de utmaningar som finns i samhället:

 • Framtidens energi
 • Hälsa och välfärd
 • Inbyggda system
 • Industriell ekonomi och organisation
 • Innovation och produktrealisering
 • Utbildningsvetenskap och matematik

Forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt erkänd och forskningen inom inbyggda system rankas internationellt bland de bästa i världen.

 • Doktorander: 221
 • Professorer: 60
 • Internationella avtal: 140 över hela världen

Vår forskning


Samverkan

MDU är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan, som utgör en naturlig del av universitetets DNA. MDU grundades 1977 som ett resultat av samverkan med industrin. Genom åren har arbetssättet utvecklats och högskolan har idag flera strategiska samverkansavtal och projekt med både näringsliv och offentlig sektor. Samverkan är en självklar del av utbildning och forskning vid MDU.

Strategiska samverkanspartners: ABB, Hitachi Energy, Alstom, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.

Centrumbildningar och samverkansplattformar MDU driver: Automation Region, Idélab, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Samhällskontraktet, Sörmlandskontraktet, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL), Tillväxtmotorn och Robotdalen.

Vår samverkan


Vår vision

Ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.


MDU:s årsredovisning Pdf, 2.1 MB.


Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

För MDU och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö

År 1999 miljöcertifierades Mälardalens högskola som den första högskola i världen enligt kravstandarden ISO 14001 och år 2006 blev högskolan det första lärosätet i Sverige att uppnå arbetsmiljöcertifiering enligt kravstandarden OHSAS 18001.

Läs mer

En internationell högskola

Internationell verksamhet har en viktig roll vid MDU. Samproduktionsperspektivet genomsyrar även den internationella verksamheten.

Läs mer

Jämställdhet på Mälardalens universitet

På MDU ska män och kvinnor kunna studera och arbeta på lika villkor. Därför arbetar vi aktivt för att främja jämställdhet.

Läs mer

Hållbar utveckling

År 1999 blev det Mälardalens högskola första lärosätet i världen att bli miljöcertifierat, och år 2006 blev högskolan också den första i Sverige att bli arbetsmiljöcertifierad.

Läs mer
Till toppen