Välkommen till högskolebiblioteket!

 

 

databaser
e-böcker
ämnesguider

 

Byte av e-bokspaket

Vid årsskiftet byter vi ut nuvarande e-bokspaket från EBSCO mot ProQuests Ebook Central . Anledningen till bytet är att det kommer att bli ett bättre utbud av titlar samt att gränssnittet är mer användarvänligt.

Om du inte hittar böcker som du använt tidigare, eller har andra frågor, hör av dig till oss via e-post: biblioteket@mdh.se