Välkommen till biblioteket

Vill du söka efter böcker, e-böcker, artiklar eller tidskrifter kan du i första hand använda högskolebibliotekets söktjänst Primo. Primo är ett bra ställe att börja på när du ska göra en sökning eftersom tjänsten täcker in de flesta av bibliotekets olika databaser.

Sök i primo

Högskolebiblioteket finns på campus både i Eskilstuna och i Västerås och finns till för högskolans studenter, lärare och forskare. Biblioteket är även öppet för allmänheten.

Biblioteket är en mötes- och arbetsplats för högskolans medarbetare och erbjuder dessutom en god studiemiljö för studenterna.

Välkommen in!


Registrera bibliotekskonto

För att kunna låna på biblioteket behöver du registrera dig för bibliotekskonto.

Bibliotekskonto

Mycket av det som rör dina boklån kan du sköta själv via ditt bibliotekskonto, som att reservera böcker och byta PIN-kod.

Databaser

Lista över högskolebibliotekets databaser

Databaser

Ämnesguider

I ämnesguiden finns databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne

Ämnesguider

Registrera och publicera i Diva

Som forskare på MDH ska du registrera alla dina publikationer i Diva. Har du publikationer från tidigare anställningar bör du även registrera dem.

Läs mer

Registrera och publicera din uppsats eller examensarbete i Diva

Här får du information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i Diva.

Läs mer

Stöd till forskare

Som forskare på MDH har du tillgång till bibliotekets forskarservice.

Läs mer

Råd och stöd under studierna

Som student på MDH har du tillgång till olika former av stöd.

Läs mer

Händelser på biblioteket

Få hjälp med uppsatsen i Eskilstuna

  • 2019-12-09 14:30 – 18:30
Högskolebiblioteket, Eskilstuna
Inte klar med uppsatsen? Kom till högskolebiblioteket i Esksiltuna

Få hjälp med uppsatsen i Västerås

  • 2019-12-10 19:00 – 21:00
Högskolebiblioteket Västerås
Inte klar med uppsatsen? Kom till högskolebiblioteket i Västerås