Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till hösten 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Den 22-23 maj är det dags för årets Springpride i Eskilstuna. MDH kommer att vara på plats för att berätta om sitt arbete för lika villkor och mot diskriminering. – MDH är en högskola där studenter och medarbetare ska kunna känna sig respekterade, säger Jane Ståhle, personalchef.

  • Nu kommer fler positiva besked från UKÄ. Efter genomförda förbättringsåtgärder tilldelas MDH:s högskoleingenjörsexamen i flygteknik respektive energiteknik omdömet hög kvalitet och examensrätterna är därmed räddade.

  • Den 26 maj arrangeras en inspirationsdag om social hållbarhet. Tre framstående inspiratörer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av social hållbarhet. En möjlighet att ta del av intressant forskning, praktik och goda exempel om att arbeta utifrån perspektivet social hållbarhet.

Kalender