• Högskoledagen 2015

Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till våren 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Nu kommer beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att MDH:s utbildning som leder till en kandidatexamen i matematik håller hög kvalitet och att examensrätten därmed är säkrad. – Alla inblandade har verkligen gjort ett fint jobb för att säkerställa att våra studenter får en utbildning av hög kvalitet, säger rektor Karin Röding.

  • Läraren ska skapa förutsättningar för studenternas lärande och handleda dem till reflektion och kritiskt tänkande. Det menar Åsa Tjulin som får pedagogiska priset 2015 i kategorin pedagogisk ledning.

  • Arbetsplatsen är en arena för hälsofrämjande insatser, inte minst med tanke på den tid som anställda tillbringar på jobbet. Robert Larsson, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), har undersökt hur det arbetet bedrivs och skiljer sig mellan olika kommunala arbetsgivare. Han anser att insatserna behöver breddas när det gäller ohälsosam arbetsbelastning, graden av inflytande i arbetet samt kommunikation och samarbete.

Kalender

  • Välkommen till Högskoledagen i Eskilstuna! Gå på informationspass och besök mässområdet, så får du veta mer om våra utbildningar, få allmän information om högskolestudier och träffa studenter och personal.

  • Teknikbranschen skriker efter utbildad arbetskraft. Men hur får man unga att intressera sig för teknik och välja ingenjörsutbildningar? Välkommen på en intresseväckande inspirationsföreläsning på Aros Congress Center i Västerås.

  • Välkommen till Högskoledagen i Västerås! Gå på informationspass och besök mässområdet, så får du veta mer om våra utbildningar, få allmän information om högskolestudier och träffa studenter och personal.