Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till hösten 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Nu är årets Almedalsveckan över och MDH:s delegation har deltagit på flera seminarier, debatter och möten. I sin blogg ger rektor Karin Röding både en halvtidsrapport och en sammanfattning av tiden i Visby. Hon skriver bland annat att "Årets Almedalsvecka har ännu en gång tydliggjort MDH:s roll i det svenska högskolelandskapet."

  • MDH i Almedalen

    29 jun 2015

    Även i år är MDH, med rektor Karin Röding i spetsen, på plats i Almedalen. Framför allt ligger fokus på att lyfta frågor inom samverkan, bland annat hur högskolan kan bidra till att tillgodose Mälardalsregionens kunskaps- och kompetensbehov och därmed göra det mer attraktivt att bo och arbeta här. Helene Hellmark Knutsson, (s) minister för högre utbildning och forskning och Anders Lönn, statssekreterare Utbildningsdepartementet medverkar i tre respektive ett av de seminarier som Karin Röding deltar i.

  • Nu drar Västerås Cityfestival igång, vi ses väl i MDH-tältet på Regnbågstorget?

Kalender

  • Den 1 september i Eskilstuna redovisas forskningsresultaten från forskningsprojektet FÖRST inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) om föräldrar som tillskrivs kognitiva svårigheter. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja och förbättra föräldrars omsorgsförmåga. Projektet har utmynnat i ett arbetsverktyg med tio utvecklingsmål för att skapa ett relationsbyggande bemötande.

  • Fredrik Starfelt vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling i energi och miljöteknik vid Mälardalens högskola i Västerås.

  • Den 2 september i Västerås redovisas forskningsresultaten från forskningsprojektet FÖRST inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) om föräldrar som tillskrivs kognitiva svårigheter. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja och förbättra föräldrars omsorgsförmåga. Projektet har utmynnat i ett arbetsverktyg med tio utvecklingsmål för att skapa ett relationsbyggande bemötande.