Du bestämmer vem du ska bli

Vi ger dig kunskap, verktyg och möjligheter att skapa din framtid. Här finns utbildningar som är framtagna tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Och dessutom, framstående forskning som grund för din utbildning.

Kalender

Ytterligare ett steg mot att bli universitet

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, besökte MDH i Västerås måndag 20 maj. Ministetern var då tydlig med att regeringen fortsatt vill att MDH ska bli ett tekniskt universitet.

"Skulle vi få universitetsstatus innebär det ett högre forskningsanslag"

 

Webbplattform ska göra äldre mindre ensamma

 − Webbaserade sociala aktiviteter har potential att förbättra äldre personers sociala nätverk och öka deltagande i aktiviteter, vilket kan minska deras upplevelse av ensamhet, säger projektledaren Petra von Heideken Wågert.

Minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet

Elitidrottsstudent med karriär i siktet

Michaela Arvidsson läser sin sista termin på programmet informativ illustration – informationsdesign vid MDH. Hon flyttade från Småland till Eskilstuna för att plugga, men framför allt för att satsa på skyttesport på elitnivå.

Michaela läser informationsdesign vid MDH samtidigt som hon tränar skytte på elitnivå

MDH logotype

Aktuellt

Här hittar du nyheter och presskontakter

Nyheter

Pressrum

Rektors Twitter