Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till hösten 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Idag har HM Konungen och flera delegater från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, besökt MDH i Västerås. De fick möta forskare och studenter inom flera av högskolans teknikområden.

  • Motivation och lärande, multietniska klassrum och bemötande av barn i förskolan är tre av de ämnen som tas upp under MKL-dagarna vid MDH. Under dagarna diskuteras utmaningar och möjligheter med dagens skola och lärarutbildning.

  • Indiens ökande befolkningsmängd innebär en rad utmaningar inom avfallshantering, energiförbrukning och hållbar stadsplanering. I Mumbai, en av världens folkrikaste städer, har lärosätet Welingkar Institute of Management Development and Research (WeSchool) genomfört ett framgångsrikt biogasprojekt, något som inte varit möjligt utan medverkan från MDH.

Kalender