Sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag för utbildning till hösten 2015? Än finns chansen!

Sen anmälan på antagning.se

Hitta din utbildning

Fristående kurser

Följ rektor Karin Röding

 

rektorsblogg.mdh.se

@KarinRoding på Twitter

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

På MDH har vi bland annat uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för lärare och rektorsutbildning.

Kompetensutveckling och fortbildning

För dig från näringsliv och offentlig sektor

MDH driver varje år hundratals samarbetsprojekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer.

 

Samverkanskontakter på MDH

Ledande forskning för värde och nytta

MDH fokuserar på forskning som genererar nyttiga lösningar i forskningens framkant, allt i lokal-global samproduktion.

 

Forskning för värde och nytta

Senaste nyheter

  • Fredrik Starfelt är doktorand på MDH och forskar kring hur man med ny teknik kan producera olika typer av förnybara produkter och hitta synergieffekter mellan olika produktionsprocesser. Resultatet av hans arbete kan användas av beslutsfattare för att påverka sättet vi producerar förnybar el, värme och drivmedel på.

  • John Hines, en av världens främsta inom rymdteknik, kommer till MDH i Västerås den 4 september. Här ska han gästföreläsa om bland annat Nasas strategi för digital tillverkning för rymden.

  • Professor Jinyue Yan vid Mälardalens högskola är huvudredaktör för den nyligen publicerade Handbook of Clean Energy Systems, en 4 000-sidig referensbok som väntas bli en av de mest inflytelserika referensböckerna inom energiområdet.

Kalender

  • Sasha Shahbazi vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin licentiatuppsats ”Material efficiency management in manufacturing” i sal Filen på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

  • Fredrik Starfelt vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling i energi och miljöteknik vid Mälardalens högskola i Västerås.

  • Den 2 september i Västerås redovisas forskningsresultaten från forskningsprojektet FÖRST inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) om föräldrar som tillskrivs kognitiva svårigheter. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja och förbättra föräldrars omsorgsförmåga. Projektet har utmynnat i ett arbetsverktyg med tio utvecklingsmål för att skapa ett relationsbyggande bemötande.