Text

Projektlista - samarbetspartner: ABB

 • The overall goal of ACICS is to provide models, methods and tools that facilitate a substantial increase of dependability of cloud-based platforms for ICPS applications, with respect to consistency, security and interoperability of data, timing predictability of using shared virtual resources, together with a framework of guaranteeing QoS enforcement by formal analysis and verification.


  Projektansvarig vid MDU: Cristina Seceleanu

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Ericsson, Volvo GTO

 • Automation Region Research Academy (ARRAY) är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, ABB, Alten Sverige, Bombardier Transportation, First Control Systems, Kanthal, MITC, Skanska, Volvo Construction Equipment, Automation Region, Robotdalen

 • The ASSIST project aims to bridge the gap between recent academic research achievements and concrete industrial needs and state of practice


  Projektansvarig vid MDU: Jan Carlson

  Huvudfinansiering: ABB Software Research Grant Program

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • The project will in an AUTOSAR context address the issues of hardware consolidation on multicore architectures, how to achieve good performance, and how to ensure timing predictability to meet hard real-time requirements.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, ABB Corporate Research, Volvo Group Trucks Technology

 • Module C11 addresses the concepts of data privacy, integrity and security in the context of Industry 4.0, cyber-physical production systems and connected industry. It provides learners with basic cyber-security definitions and models as well as practical information to achieve information systems certification against international standards and regulations like ISO 27001 and GDPR.


  Projektansvarig vid MDU: Francesco Flammini

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Linnaeus University, RISE Research Institutes of Sweden, Combitech, Westermo, Bombardier, ABB

 • This initiative will conduct key research needed to enable ubiquitous access to cloud services in real-time, making this technology available also to operations in industrial systems.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Samarbetspartners: ABB Corporate, ABB Robotics, University of Porto

 • The project aims at enabling sustained real-time cloud computing, taking a cross-layer vertical view of smart embedded systems, and simultaneously addressing architecture, platform and algorithmic issues to support the right level of Quality-of-Service to achieve predictable real-time performance.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: Stiftelsen för Strategisk Forskning

  Samarbetspartners: ABB Robotics

 • The ultimate goal of the DPAC profile is to establish a nationally leading and internationally renowned research centre that facilitate close cooperation between academia and industry to achieve a significant increase in research and available knowhow on advanced dependable platforms for embedded systems.


  Projektansvarig vid MDU: Kristina Lundqvist

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Control Technologies, ABB Corporate Research, Alten Sverige, Arcticus Systems, Bombardier Transportation, Enea, Ericsson, Saab, Avionics Systems, Sensair, Unibap, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Technology

 • The project aims to make a fundamental change of the existing two-year master program Innovation and design.


  Projektansvarig vid MDU: Yvonne Eriksson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Eskilstuna Elektronikpartner, Eskilstuna Fabriksförening, Leax, Volvo Construction Equipment

 • Elektriska komponenter släpper ut stora mängder värme under drift. Detta är en stor begränsande faktor för att förbättra tekniken för kraftsystem som används för transport eller processer som används inom industrin.


  Projektansvarig vid MDU: Rebei Bel Fdhila

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Hitachi ABB Power Grids, Westinghouse Electric

 • Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk.


  Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Produktion2030, PiiA

  Samarbetspartners: Teknikföretagens Service, ABB, ADDIVA, Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Boliden, CARGOTEC Sweden, Chalmers tekniska högskola, Combitech, Empir Industry, Eskilstuna ElektronikPartner, FKG, Hexagon, RISE Research Institutes of Sweden, IBM, MITC, Outokumpu, SSG, Siemens, Blue Institut

 • DIGEST will develop new methods and algorithms to dynamically transform data streams continuously generated from HVDC grid into a smart case base, which will be utilized in real-time analysis of the network leading to fast fault identification and protection of the HVDC grid.


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, ABB Corporate Research

 • This project will contribute an efficient software solution for hardware design taking into account different objectives and requirements.


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Prevas, Voith

 • Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon


  Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: ABB, Atlas Copco

  Samarbetspartners: ABB, Atlas Copco, Boliden

 • The aim of the proposed research project is to enable practice-based innovation through development and use of innovation management tools which facilitate the emergence of learning-intensive work organisations, i.e. functioning as pedagogical tools.


  Projektansvarig vid MDU: Peter E Johansson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation, Prevas

 • Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.


  Projektansvarig vid MDU: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Create Business Incubator Mälardalen, SynerLeap powered by ABB, Energimyndigheten, Mälarenergi, Studsvik Nuclear, STUNS-stiftelsen

 • The purpose with the ExAct project is to exploit methods and techniques from artificial intelligence (AI) to enable semi-automatic and automatic experience sharing in organizations.


  Projektansvarig vid MDU: Peter Funk

  Huvudfinansiering: SSF, ProViking

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, KTH, ABB Robotics, SKF, Volvo Construction Equipment, SCEMM

 • The main goal of FIESTA is to develop new solutions that provide scalable real-time performance, in the context of collaborative and adaptive distributed legacy systems, by utilizing resource efficient consolidation while ensuring non-functional properties of timing, safety and security.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, ABB Robotics, Arcticus Systems, Hitachi, Percepio, Volvo Construction Equipment

 • FORA is a European Training Network (ETN), which will fund and train 15 PhD candidates in the area of Fog Computing, during the period 2017-2021.


  Projektansvarig vid MDU: Hans A Hansson

  Huvudfinansiering: European Comission

  Samarbetspartners: CISCO Systems, Danfoss Power Electronics, Danish Technological Institute, SYSGO, Technischen Universität Kaiserslautern, Technical University of Denmark, Technische Universität Wien, ABB, TTTech Computertechnik, Unibap, Volvo Construction Equipment

 • Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research).


  Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 SPIRE-2

  Samarbetspartners: Mälarenergi, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, ABB, Billerud-Korsnäs, Bestwood, Tüpraş, Tieto, Fraunhofer institute, IDENER, MTT

 • Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Uppsala University, ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Electrolux, Haldex, lIF Metall, Sandvik Mining and Construction, Scania, Siemens, Turbomachinery, Teknikföretagen, Toyota Material Handling

 • The aim of this project is to propose how the automation pyramid should be developed towards a network-centric solution where business-critical and production-critical traffic can coexist, in order to enable new business models and innovations in the Swedish process industry.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, Iggesund Paperboard, Westermo R&D

 • The purpose of the FuturE project is to give national as well as international students and professional practitioners an opportunity to benefit from the skills in MDH's strongest research profiles, by means of flexible web based courses.


  Projektansvarig vid MDU: Ann-Catrin Davis

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation, ENA Energi, Ericsson, Mälarenergi, OPSIS, Sala-Heby Energi, Scania, Volvo, Volvo Cars, Automation Region

 • För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


  Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

  Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

 • HELPING project focuses on embedded systems with their specific requirements.


  Projektansvarig vid MDU: Ivica Crnkovic

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • The project will focus on making product integration testing more efficient and effective by model based test automation and test reuse.


  Projektansvarig vid MDU: Daniel Sundmark

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation, SICS, Volvo Construction Equipment

 • INNOFACTURE focuses on production innovation as a strategic solution to the future challenges of the manufacturing industry.


  Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Atlas Copco, Bombardier Transportation, Fuji Autotech, Leax, Scania, TPC Components, Volvo Construction Equipment, Volvo Powertrain

 • Syftet med projektet är att genomföra online-simulering av fjärrvärmenätet och pannor där skillnaden mellan simulerade data och mätdata används som indata till ett bayesianskt nätverk (BN).


  Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, ABB

 • ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).


  Projektansvarig vid MDU: Kristina Lundqvist

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Addiva, Alten Sverige, Bombardier Transportation, CrossControl, Ericsson, Etteplan, Maximatecc, Motion Control, Saab, Sensair, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Volvo, Volvo Construction Equipment, Xdin

 • This fellowship will open up the possibility of establishing strategic partnership for a long-term education program in the area of Cloud Computing as a part of Masters and PhD Program in Software Engineering.


  Projektansvarig vid MDU: Ivica Crnkovic

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


  Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

  Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

 • The project will support knowledge sharing and exchange between Mälardalen University (MDH) and ABB Corporate Research (in Västerås).


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • The aim of the proposed research project is to enable practice-based innovation through development and use of innovation management tools which facilitate the emergence of learning-intensive work organisations, i.e. functioning as pedagogical tools.


  Projektansvarig vid MDU: Peter E Johansson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation. Prevas

 • I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.


  Projektansvarig vid MDU: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Energimyndigheten, Mälarenergi, Create Business Incubator, SynerLeap powered by ABB, Studsvik Tech Park, STUNS, Region Västmanland

 • The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


  Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Mälarenergi, Outokumpu, ABB, Sigholm, Mimer

 • The main idea of the project is to investigate and demonstrate how the digitalized and proven systems and technologies of the Process Industry, like CPAS, can be used in DM to improve competitiveness and drive growth.


  Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, Control Technologies, ABB Corporate Research, ABB Robotics, Level Twentyone Management, Sandvik Mining and Construction Tools, Scania, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Toyota Material Handling, Westermo R&D

 • In this project we perform research on multicore embedded systems with a particular focus on issues related to timing and predictability in an industrial context.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB

 • In the Premium project, MDU offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


  Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Alfa Laval, AnVa, ASSA ABLOY, Astra Zeneca, Bombardier, ESBE, Eskilstuna Fabriksförening, Fagerhult, GKN Driveline, Husqvarna Group, Industriföreningen Västra Mälardalen, Kablageproduktion, Kongsberg Automotive, Leax, Meritor, MITC, Qtech Group, Saab

 • Through the PROMPT project, we intend to establish a national training initiative with the goal of ensuring the supply of software-related advanced skills and innovation to Swedish industry.


  Projektansvarig vid MDU: Hans A Hansson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Addiva, Blekinge Institute of Technology, Bombardier Transportation, Chalmers University of Technology, Ericsson, Eskilstuna Elektronikpartner, Etteplan, Prevas, QTema, Saab, Scania, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Svensk Elektronik, University of Gothenburg, Volvo, Volvo Construction Equipment

 • Through the PROMPT project, we intend to establish a national training initiative with the goal of ensuring the supply of software-related advanced skills and innovation to Swedish industry.


  Projektansvarig vid MDU: Hans A Hansson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Blekinge Institute of Technology, Chalmers University of Technology, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, ABB, ABB Corporate Research, ABB Robotics, Addiva, ÅF, Alten Sverige, Bombardier Transportation, Enea, Ericsson, Etteplan, Prevas, Saab, Saab Aerosystems, Saab Electronic Defence Systems, Safety Integry, Scania, Svensk Elektronik, Swedish Association for Software Testing (SAST), Swedsoft, Unibap, Volvo, Volvo Construction Equipment

 • The objectives of this project is to support virtualization for distributed real-time systems while using the system resources efficiently in order to decrease the cost and energy consumption, i.e., ensuring both high performance and timing predictability.


  Projektansvarig vid MDU: Moris Behnam

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, ABB Corporate Research, Atlas Copco

 • The aim of the research programme is to advance the state of the art and practice in predictable realtime and Internet networking and training of early stage researchers to prepare them for careers in advanced technical development and research.


  Projektansvarig vid MDU: Hans A Hansson

  Huvudfinansiering: EU

  Samarbetspartners: ABB, Ericsson, Mallorca WiFi, TTTech Computertechnik, Technische Universität Wien, Volvo Construction Equipment

 • The objective of this project is to explore the nature of interdependencies between safety and security properties in complex autonomous cyber physical systems.


  Projektansvarig vid MDU: Aida Causevic

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB Robotics, Knightec, Volvo Construction Equipment

 • The center supports an environment, a creative meeting place, where SICS and the participating industry and university partners collaborate closely and effectively.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, KTH, Peerialism, Saab, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, T2 Data, TeliaSonera, Uppsala universitet, Vendolocus Development

 • The aim is improved theoretical and methodological knowledge on service innovation management in industrial companies.


  Projektansvarig vid MDU: Erik Lindhult

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Adelphi University, Karlstad University, University of Hull, ABB Process Automation, Ericsson Global Services Research

 • Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: SSF

  Medfinansiering: Hitachi ABB PowerGrids

  Samarbetspartners: Hitachi ABB PowerGrids

 • The expected result of SMARTCore is a model-driven framework for multicore embedded systems which tackles the aforementioned challenges.


  Projektansvarig vid MDU: Federico Ciccozzi

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, Alten Sverige, Ericsson

 • The main objectives of this project is to for the process-industrial IT and automation domain identify requirements, feasibility and benefits of introducing composable safety-certification, and platform security in virtualized systems.


  Projektansvarig vid MDU: Sasikumar Punnekkat

  Samarbetspartners: ABB , SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

 • In SACSys, we address the core question of how to provide run-time guarantees of safety and cyber-security for time-critical collaborative adaptive systems.


  Projektansvarig vid MDU: Marjan Sirjani

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB Robotics, Volvo GTO, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment

 • Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


  Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

  Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

  Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

 • Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator.


  Projektansvarig vid MDU: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Synerleap powered by ABB, Mälarenergi, Energimyndigheten, Stuns Stiftelse, Create Business Incubator, Studsvik

 • The project aims at providing guarantees for safety and security in electromagnetically disturbed environments.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, DELTA, Motion Control, Voith

 • TRADE föreslår integration av tre nya aspekter i den konceptuella designen för flygplan/motorer.


  Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)

  Samarbetspartners: ABB, Modelon, Technische Universität Berlin, University of Nottingham

 • VeriDevOps is about fast, flexible system engineering that efficiently integrates development, delivery, and operations, thus aiming at quality deliveries with short cycle time to address ever evolving challenges.


  Projektansvarig vid MDU: Olga Hendel

  Huvudfinansiering: European Commission Horizon 2020

  Samarbetspartners: Åbo Akademi University, ABB, IKERLAN S. COOP, FAGOR ARRASATE S COOP, MONTIMAGE EURL, SOFTEAM

 • The main goal of project WIRE is to achieve increased dependability of time-critical wireless communication when used in industrial automation environments.


  Projektansvarig vid MDU: Elisabeth Uhlemann

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, Motion Control

 • The research project XIVT is a collaborative project between universities, research institutes, companies within industry and technology suppliers from five different countries. The project is financed by the companies involved in the project and research funding agencies.


  Projektansvarig vid MDU: Eduard Paul Enoiu

  Huvudfinansiering: Itea3

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, ABB Process Automation, Addiva, Bombardier Transportation, Percepio