Text

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

 • Datum 2021-07-12
 • Artikeltyp Aktuellt

Hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare socialiseras till att bli revisorer?

Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer? Och varför är det så många nyrekryterade medarbetare slutar inom yrket efter ett par år? Det ska forskare från Mälardalens högskola (MDH) ta reda på.

om Hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare socialiseras till att bli revisorer?
 • Datum 2021-07-07
 • Artikeltyp Aktuellt

AI för en hållbar matproduktion i städerna

I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDH undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

om AI för en hållbar matproduktion i städerna

Möt MDH:s forskare på UR Play

Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus.

Hållbar forskning

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
 • Datum 2021-07-05
 • Artikeltyp Aktuellt

Har pandemins stödpaket förändrat aktieägarnas hantering av eget kapital?

Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

om Har pandemins stödpaket förändrat aktieägarnas hantering av eget kapital?
 • Datum 2021-07-01
 • Artikeltyp Aktuellt

AI för en mer effektiv produktion av vattenkraft

Målet med forskningsprojektet SnowSat, som pågår fram till slutet av 2023, är ökad vattenkraftsproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Forskningen bidrar även till Sveriges nollutsläppsmål och hjälper samhället att utveckla bättre strategier för att anpassa sig utifrån pågående och kommande klimatförändringar.

om AI för en mer effektiv produktion av vattenkraft
 • Datum 2021-06-24
 • Artikeltyp Aktuellt

ReMath – ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

Vetenskapsrådet beviljar medel för forskarskolan ReMath inom matematikdidaktik där MDH och vår forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik ingår. Forskarskolan får nästan 40 miljoner kronor för åren 2021 - 2025, och bidrar till att stärka undervisning och forskning inom matematiklärarutbildningen.

om ReMath – ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

Forskningshändelser vid MDH

Föreläsningsserie HT21 om lärarkompetens och literacy

 • 2021-09-23 15:00–17:00
 • 2021-10-28 15:00–17:00
 • 2021-11-11 15:00–17:00
Digitalt via Zoom.
Forskargruppen ETL – Excellent Teaching for Literacy anordnar under hösten 2021 tre föreläsningar omkring lärarkompetens och literacy.

Industry Day 2021

 • 2021-09-07
Digitalt
Den 7 september 2021 organiserar MDH:s centrumbildning Automation Region en digital Industry Day. Under dagen samlas representanter från industrin och akademin för att utforska transformativa trender som påverkar industrin.

Premiär för Kunskapsfesten i Eskilstuna!

 • 2021-09-09 00:00 – 2021-09-11 00:00
På och omkring campus Eskilstuna
Kunskapsfesten arrangeras i och omkring Mälardalens högskolas campus den 9 till 11 september 2021 och är en återkommande populärvetenskaplig vetenskapsfestival för elever, allmänhet, forskarsamhälle och näringsliv.

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen