Text

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

 • Datum 2021-11-25
 • Artikeltyp Aktuellt

Höga betyg när vi låtit utvärdera vår forskning

Under 2021 har vi låtit genomföra en extern forskningsutvärdering av all forskning inom högskolan. Till vår hjälp har vi haft nationella och internationella bedömare som på olika vis har gått på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att identifiera styrkorna i vår forskning, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten.

om Höga betyg när vi låtit utvärdera vår forskning
 • Datum 2021-11-24
 • Artikeltyp Aktuellt

Sverigeunikt projekt som kombinerar solceller och odling ökar skörden

På Kärrbo Prästgård utanför Västerås har ett agrivoltaiskt forskningsprojekt pågått sedan början av året, där man kombinerar solceller med odling på jordbruksmark. Nu kan våra forskare avslöja de första lovande resultaten, med exempelvis ökad skörd vid torrare väderlek, och efterlyser samtidigt en nationell strategi för solcellsparker och solenergi i Sverige.

om Sverigeunikt projekt som kombinerar solceller och odling ökar skörden

Möt MDH:s forskare på UR Play

Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus.

Hållbar forskning

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
 • Datum 2021-11-16
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare skapar de första små elhybridflygplanen

Små elhybridflygplan med plats för upp till 19 passagerare kommer att förändra det regionala flygresandet i framtiden. De är bränsleeffektiva och kan användas på rutter som är geografiskt svåråtkomliga. Elektrifiering av flygplan kan även minska koldioxidutsläpp och buller. Forskare vid MDH är med i designutvecklingen av dessa hybridflygplan.

om MDH-forskare skapar de första små elhybridflygplanen
 • Datum 2021-11-10
 • Artikeltyp Aktuellt

Miljoner till vår skolforskning

MDH får drygt 20 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel för fyra forskningsprojekt från Vetenskapsrådet. Två av projekten riktar sitt fokus mot skolans värld och kommer studera hur kompetensutveckling för lärare bör utformas för att elevernas kunskapsnivå ska höjas och vad som händer med läsning av litteratur när skiftet går från ord till siffror.

om Miljoner till vår skolforskning
 • Datum 2021-11-10
 • Artikeltyp Aktuellt

Forskning visar: Män behöver engagera sig i mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett, globalt samhällsproblem. Studier visar att män behöver engagera sig i problemet för att det ska kunna få ett slut. I ett internationellt forskningsprojekt undersöker forskare från MDH varför vissa män engagerar sig i problemet, och varför andra är tysta.

om Forskning visar: Män behöver engagera sig i mäns våld mot kvinnor

Forskningshändelser vid MDH

Mohammad Riazati försvarar sin licentiat

 • 2021-12-13 13:00
Sal U2-129 (Västerås) och digitalt
Mohammad Riazati försvarar den 13 december sin licentiat i datavetenskap på Campus Västerås och digitalt via Zoom/Teams.

Weerati Pongthippat försvarar sin avhandling i vårdvetenskap

 • 2021-12-03 09:00
Rum C1-007 Campus Eskilstuna och via Zoom
Den 3 december 2021 försvarar Weerati Pongthippat, vid akademin för hälsa, vård och välfärd, sin doktorsavhandling i vårdvetenskap på MDH i Eskilstuna.

Sociomateriality and innovation – Studying artists who work with AI

 • 2021-12-13 13:00–15:00
Room R1-343, MDH Västerås campus and Zoom
Open seminar with Astrid Huopalainen, Senior lecturer, Åbo University, Finland about Sociomateriality and innovation – Studying artists who work with AI.

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen