• Bilden visar en forskare som pratar med ett barn. Texten säger: sex forskningsinriktningar. En är hälsa och välfärd.
  • Bilden visar professorer Maria Lindén. Här tillsammans med kollegor.
  • Två forskare som arbetar med en robot. Excellent forskning.
  • Samarbeten med internationella företag. MDH är preferred research partner med Volvo och har ett strategiskt samarbete med ABB.

Forskningsinriktningar

På MDH bedrivs forskning i samverkan med det omgivande samhället som skapar värde och nytta regionalt, nationellt och internationellt. Här finns sex forskningsinriktningar inom framtidens energi, hälsa och välfärd, inbyggda system, industriell ekonomi och organisation, innovation och produktrealisering samt utbildningsvetenskap och matematik.

Framtidens energi
Forskningsinriktningen framtidens energi fokuserar på förnybar energi, energieffektivisering och minskade utsläpp samt smartare modellering, optimering och styrning.

Hälsa och välfärd
Forskningsinriktningen hälsa och välfärd är ett kunskapsfält där hälso- och välfärdsforskning möts. Avgränsningen av välfärd innebär fokus på hälsorelaterade aspekter av välfärd. Motsvarande av hälsa blir främst välfärdsrelaterade aspekter av hälsa.

Inbyggda system
Forskningsinriktning i datavetenskap om hur datorer kan styra hela eller delar av system, ofta med realtidskrav, i allt från hemelektronik till flygplan.

Industriell ekonomi och organisation
Forskningsinriktning med fokus på en hållbar utveckling av näringsliv och arbetsliv.

Innovation och produktrealisering
Forskningsinriktning som studerar hur man tar fram och tillverkar hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter.

Utbildningsvetenskap och matematik
Forskning inom utbildningsvetenskap handlar till exempel om skolan i relation till livsvillkoren för barn och ungdomar, ämnesdidaktik samt organisering av yrkesverksamhet och utbildningssystem. Forskning inom matematik berör samtliga områden av matematik och tillämpad matematik samt matematikens tillämpningar i teknik, naturvetenskap och ekonomi.