Text

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

 • Datum 2021-10-21
 • Artikeltyp Aktuellt

Vi samarbetar bättre när vi ställs inför en risk

Inför stora kollektiva risker, som klimatförändringar eller coronapandemin, accepterar vi mer restriktiva sociala normer. Vi blir även mer villiga att samarbeta med de vi inte känner. Men när vi uppfattar att riskerna minskar, som exempelvis nu när Corona-restriktionerna i samhället har plockats bort, blir vi mindre villiga att acceptera restriktiva sociala normer. Det visar forskning från MDH i samarbete med universitet i Madrid, Spanien och Turin, Italien.

om Vi samarbetar bättre när vi ställs inför en risk
 • Datum 2021-10-12
 • Artikeltyp Aktuellt

Digitalisering ställer andra krav på kommunikation inom vården

Att informera och undervisa patienter är en viktig uppgift för sjuksköterskor. De måste kunna kommunicera med patienter i olika åldrar, med olika behov och från olika kulturer, både vid fysiska och digitala möten. MDHs professor Inger K Holmström har forskat om kommunikation inom sjukvården.

om Digitalisering ställer andra krav på kommunikation inom vården

Möt MDH:s forskare på UR Play

Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus.

Hållbar forskning

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
 • Datum 2021-10-07
 • Artikeltyp Aktuellt

”Mänskliga rättigheter är grunden för det mångkulturella samhället”

MDH-forskaren Mehrdad Darvishpour är aktuell som medredaktör och medförfattare av en tredje, omarbetad upplaga av boken ”Migration och etnicitet. Perspektiv på mångfald i Sverige”. Utgångspunkten för boken är att studera migrationsfrågor och etniska relationer utifrån ett maktperspektiv.

om ”Mänskliga rättigheter är grunden för det mångkulturella samhället”
 • Datum 2021-10-05
 • Artikeltyp Aktuellt

Forskare: Kvinnliga politiska ledare är mer ifrågasatta i media än män

Sverige spekulerar i om det blir finansminister Magdalena Andersson som efterträder Stefan Löfvén och blir landets nästa statsminister. Sveriges första kvinna på posten.– Det kommer i sådant fall att bli en utmaning för henne att etablera en bild av hennes politiska ledarskap som inte blir till hennes nackdel, säger Joakim Johansson, statsvetare på MDH som menar att det finns en stor skillnad på hur kvinnor och män beskrivs i media.

om Forskare: Kvinnliga politiska ledare är mer ifrågasatta i media än män
 • Datum 2021-09-21
 • Artikeltyp Aktuellt

Artificiell intelligens förbättrar trafiksäkerheten

Nu startar ett nytt forskningsprojekt på MDH, där ny teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

om Artificiell intelligens förbättrar trafiksäkerheten

Forskningshändelser vid MDH

Föreläsningsserie HT21 om lärarkompetens och literacy

 • 2021-09-23 15:00–17:00
 • 2021-10-28 15:00–17:00
 • 2021-11-11 15:00–17:00
Digitalt via Zoom.
Forskargruppen ETL – Excellent Teaching for Literacy anordnar under hösten 2021 tre föreläsningar omkring lärarkompetens och literacy.

Zeinab Bakhshivalojerdi försvarar sin licentiatuppsats i Dataventenskap

 • 2021-10-14 13:30
Sal Lambda, Västerås MDH
Zeinab Bakhshivalojerdi försvarar sin licentiatuppsats i Dataventenskap

FoU-konferens med fokus på digitalisering i förskola och skola

 • 2021-10-26 09:30–15:30
 • 2021-10-27 09:30–15:30
Online via Zoom
En framåtblickande och reflekterande dag med fokus på digitalisering för i förskolan eller skolan.

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen