Text

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

 • Datum 2021-06-21
 • Artikeltyp Aktuellt

"Vatten är vår viktigaste resurs"

På MDH undersöker forskare hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Projektet knyter an till FN:s globala mål nummer 6, om vatten och sanitet.

om "Vatten är vår viktigaste resurs"
 • Datum 2021-06-16
 • Artikeltyp Aktuellt

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtidens jordbruk

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på MDH ser man på möjligheterna med detta, och samtidigt skapa ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen.

om Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtidens jordbruk

Möt MDH:s forskare på UR Play

Möt MDH-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus.

Hållbar forskning

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
 • Datum 2021-06-09
 • Artikeltyp Aktuellt

Forskare: Vattna på rätt sätt med rätt mängd för att optimera skörden

I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid MDH pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

om Forskare: Vattna på rätt sätt med rätt mängd för att optimera skörden
 • Datum 2021-06-11
 • Artikeltyp Aktuellt

Vi undertecknar den nya versionen av Magna Charta

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om vilken roll som lärosätena bör spela i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, där bland annat autonomi, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning lyfts fram som viktiga principer. Den 16-17 juni signerar MDH den nya och utvecklade Magna Charta, MCU 2020.

om Vi undertecknar den nya versionen av Magna Charta
 • Datum 2021-06-16
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare utsedd till expert i Riksrevisionens pågående granskning

Riksrevisionen granskar för närvarande hur regeringen och myndigheterna har arbetat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under coronapandemin. Vår forskare Anna Johansson, som forskar om krisberedskap, krishantering och säkerhetsarbete i offentlig sektor är utsedd expert i detta arbete.

om MDH-forskare utsedd till expert i Riksrevisionens pågående granskning

Forskningshändelser vid MDH

Inkludera Mera - Tillsammans skapar vi hälsa

 • 2021-06-24 10:00–11:15
Online
Inkludera Mera sändes i form av ett TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.

The public defense of Stefan Karlsson's licentiate thesis in Computer Science.

 • 2021-06-22 14:30
Mälardalen University, room Delta (Västerås Campus) and digital on Zoom/Teams
The public defense of Stefan Karlsson's licentiate thesis in Computer Science. The title of the thesis is “Towards Augmented Exploratory Testing”.

Premiär för Kunskapsfesten i Eskilstuna!

 • 2021-09-09 00:00 – 2021-09-11 00:00
På och omkring campus Eskilstuna
Kunskapsfesten arrangeras i och omkring Mälardalens högskolas campus den 9 till 11 september 2021 och är en återkommande populärvetenskaplig vetenskapsfestival för elever, allmänhet, forskarsamhälle och näringsliv.

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen