Text

Etiska rådet har det högskoleövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom högskolan och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till högskoleledningen i etiska frågor.

Forskningsetik och god forskningssed vid Mälardalens högskola

Forskningsetik och god forskningssed vid Mälardalens högskola

Etiska rådet har det högskoleövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom högskolan och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till högskoleledningen i etiska frågor.

Rådet arbetar proaktivt med att möjliggöra tydliga etiska ställningstagande i forskning, donationer och samverkansfrågor. Arbetet i rådet handlar även om att ta fram dokument, riktlinjer och hjälper forskare vid lärosätet i frågor rörande forskningsetik. Etiska rådet ger också rektor stöd i ärenden om misstänkt oredligt i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.

Den 1 januari 2020 beslutade rektor att tillsätta ett etiska råd vid Mälardalens högskola.

 

Ansvarsområden för Etiska rådet

  • Ge stöd till rektor i ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.
  • Upprätthålla kompetens inom ansvarsområdet och synliggöra högskolans arbete om etikfrågor.
  • Ansvara för kurser i forskningsetik för forskarstuderande och forskare.
  • Ta fram interna dokument av relevans för området.
  • Arbeta proaktivt med att möjliggöra tydliga etiska ställningstaganden i forskning, donationer och samverkansfrågor.


Lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet av forskning ikraft. Lagen säger att den enskilde forskaren ansvarar för att följa god forksningssed i sin forskning samtidigt som lärosätet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning Länk till annan webbplats.


Ledamöter

Ordförande Etiska rådet / Universitetslektor i informationsdesign

Ledamot / Universitetslektor

Ledamot/Doktorand/Universitetsadjunkt

Ledamot / Universitetslektor

Ledamot / Universitetslektor / Docent

Ledamot

Petra Wellström

Ledamot / Universitetslektor

Till toppen