Text

Projektlista - medfinansiär: ABB

Module C11 addresses the concepts of data privacy, integrity and security in the context of Industry 4.0, cyber-physical production systems and connected industry. It provides learners with basic cyber-security definitions and models as well as practical information to achieve information systems certification against international standards and regulations like ISO 27001 and GDPR.


Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Energimyndigheten

Samarbetspartners: Linnaeus University, RISE Research Institutes of Sweden, Combitech, Westermo, Bombardier, ABB

Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Produktion2030, PiiA

Samarbetspartners: Teknikföretagens Service, ABB, ADDIVA, Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Boliden, CARGOTEC Sweden, Chalmers tekniska högskola, Combitech, Empir Industry, Eskilstuna ElektronikPartner, FKG, Hexagon, RISE Research Institutes of Sweden, IBM, MITC, Outokumpu, SSG, Siemens, Blue Institut

Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon


Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: ABB, Atlas Copco

Samarbetspartners: ABB, Atlas Copco, Boliden

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

Huvudfinansiering: SSF

Medfinansiering: Hitachi ABB PowerGrids

Samarbetspartners: Hitachi ABB PowerGrids

Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi