Text

Projektlista - medfinansiär: ABB

Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon


Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: ABB, Atlas Copco

Samarbetspartners: ABB, Atlas Copco, Boliden

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

Huvudfinansiering: SSF

Medfinansiering: Hitachi ABB PowerGrids

Samarbetspartners: Hitachi ABB PowerGrids

Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings