Text

Projektlista - medfinansiär: VafabMiljö

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi, VafabMiljö, ABB, Aspholmen

Projektet SMET handlar om att hitta bättre sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: VA-kluster Mälardalen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö