Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna och Sörmland ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering.

Sörmlandskontraktet

Sörmlandskontraktet ger ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Fabriksförening och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT.

Målet med satsningen är att:

 • MDH har ett utvecklat utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.
 • Sörmlandskontraktet bidragit till attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Det ingår nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor i utbildningarna.
 • Eskilstuna och Sörmland är attraktiva platser där företag och studenter vill stanna kvar och utvecklas.

 

Satsningar inom sex områden

Industri 4.0

Fem nya kurser och flera befintliga kurser i civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign har anpassats efter digitalisering och industri 4.0.

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

 

Tillämpad AI

Ett nytt kandidatprogram i tillämpad AI med fokus på AI-baserade system och datasäkerhet startar höstterminen 2020.

Kandidatprogrammet i tillämpad AI

 

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign som nytt program inom informationsdesign startar höstterminen 2020. Ökad digitalisering inom masterprogrammet Innovation and design.

Interaktionsdesign - informationsdesign

 

Hälso- och välfärdsteknik

Ett nytt masterprogram i hälso- och välfärdsteknik startar höstterminen 2020.​ Inslag av hälso- och välfärdsteknik i alla program inom hälsa och välfärd på MDH.​

Masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik

 

Hälsorobotik

Tre nya kurser i hälsorobotik införs på civilingenjörsprogrammet i robotik. Fyra kurser på programmet omarbetas med koppling till hälsorobotik.

Civilingenjörsprogrammet i robotik

 

Ekonomi och digital verksamhetsutveckling

Digital verksamhetsutveckling läggs till som nytt spår inom ekonomprogrammet. ​Sex nya kurser om digitalisering ur företagsekonomiskt perspektiv har utvecklats.

Ekonomprogrammet

HWT International Webinar Series 2021;4: Webinar om kompetensutveckling inom hälso- och välfärdsteknikområdet

MDH presenterar det pågående arbetet med forskning och utbildning inom hälso- och välfärdsteknik och bjuder in till dialog om digital kompetens som behövs i framtidens vård och omsorg.

Läs mer

Teknikveckan 2020

VR, 3D och AI – så ska unga lockas till tekniska utbildningar

Se inslag från SVT
 • Datum 2020-12-08
 • Artikeltyp Aktuellt

Föreläsning om interaktionsdesign: Utveckling vid inbromsning

I detta webbinarium kan du ta del av designforskare Helena Tobiassons reflektioner och idéer runt interaktionsdesign och design som möjlig metod och stöd för företagsutveckling.

om Föreläsning om interaktionsdesign: Utveckling vid inbromsning
 • Datum 2020-11-20
 • Artikeltyp

Sörmlandskontraktet lyfts fram i rapport om digital spetskompetens

Att Sörmlandskontraktet lyfts fram som exempel i den nya rapporten från UKÄ och Tillväxtverket om digital spetskompetens är ett kvitto på att det MDH gör ligger helt rätt i tiden.

om Sörmlandskontraktet lyfts fram i rapport om digital spetskompetens
 • Datum 2020-03-24
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

MDH storsatsar inom AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra professorer och genomföra flera forskningsprojekt.

om MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar
 • Datum 2020-03-19
 • Artikeltyp Aktuellt

Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT

MDH har tagit fram en ny inriktning inom ekonomprogrammet som ger de blivande ekonomerna kunskap om hur digitaliseringen påverkar företag och organisationer. Utbildningen sker i nära samarbete med näringsliv och organisationer.

om Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT
 • Datum 2020-02-27
 • Artikeltyp Aktuellt

Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik

Den nya tvärvetenskapliga masterutbildningen är unik i Sverige och bygger på MDH:s treklöver; framstående forskning, undervisning med erfarna lärare och stark samverkan med både offentliga och privata aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

om Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik
 • Datum 2019-09-02
 • Artikeltyp Aktuellt

Mer AI på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Denna termin startar MDH nya kurser med fokus på bland annat artificiell intelligens på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign. Kombinationen av traditionell ingenjörsvetenskap och datavetenskap ger studenterna rätt kompetens för framtidens industri.

om Mer AI på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Datum 2019-07-30
 • Artikeltyp Aktuellt

Eftertraktade studenter inom hälsorobotik

Robotik används i allt fler branscher och dagens huvudsakliga användningsområden spås överskuggas av andra inom ett decennium. Med ny breddad användning måste utbildningen följa med och utvecklas i snabb takt. Det har MDH tagit fasta på.

om Eftertraktade studenter inom hälsorobotik
 • Datum 2019-03-20
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH satsar på hälso- och välfärdsteknik

MDH anställer ytterligare en professor och en forskare inom hälso- och välfärdsteknik. Under de närmaste åren sker stora satsningar inom hälso- och välfärdsteknik på MDH – både inom forskning och utveckling av utbildningarna.

om MDH satsar på hälso- och välfärdsteknik
 • Datum 2019-09-03
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH:s rektor tar plats i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

- En av de större strategiska satsningarna kring digitalisering sker i samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet.

om MDH:s rektor tar plats i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

Projektledning MDH

Projektledare

Cecilia Vestman

016-15 51 08

cecilia.vestman@mdh.se

Vice rektor för samverkan

Helena Jerregård

021-10 73 42

helena.jerregard@mdh.se

Gruppchef kampanjer och projekt

Annica Fiedler

021-10 14 67

annica.fiedler@mdh.se

Industri 4.0

Professor i produktionssystem

Jessica Bruch

016-15 32 19

jessica.bruch@mdh.se

Professor i datavetenskap

Moris Behnam

021-10 70 94

moris.behnam@mdh.se

Tillämpad AI

Professor i datavetenskap

Moris Behnam

021-10 70 94

moris.behnam@mdh.se

Professor i datavetenskap med fokus på tillämpad AI

Markus Bohlin

markus.bohlin@mdh.se

Universitetslektor

Miguel LeónOrtiz

021-10 31 48

miguel.leonortiz@mdh.se

Interaktionsdesign

Professor i informationsdesign

Yvonne Eriksson

016-15 36 99

yvonne.eriksson@mdh.se

Biträdande universitetslektor

Helena Tobiasson

016-15 51 78

helena.tobiasson@mdh.se

Hälso- och välfärdsteknik

Professor i hälso- och välfärdsteknik

Sarah Wamala Andersson

021-48 06 973

sarah.wamala.andersson@mdh.se

Forskare /Projektledare

Viktoria Zander

016-15 32 43

viktoria.zander@mdh.se

Hälsorobotik

Universitetsadjunkt /Avdelningschef

Fredrik Ekstrand

021-10 15 73

fredrik.ekstrand@mdh.se

Universitetslektor

Elaine Åstrand

021-10 31 25

elaine.astrand@mdh.se

Ekonomi och digital verksamhetsutveckling

Universitetslektor / Docent i företagsekonomi

Peter Ekman

021-10 14 17

peter.ekman@mdh.se

Universitetslektor i industriell ekonomi och organisation

Cecilia Erixon

021-10 14 36

cecilia.erixon@mdh.se

Till toppen