Text

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna och Sörmland ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering.

Sörmlandskontraktet ger ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering

Sörmlandskontraktet ger ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Fabriksförening och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT.

Målet med satsningen är att:

 • MDH har ett utvecklat utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.
 • Sörmlandskontraktet bidragit till attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Det ingår nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor i utbildningarna.
 • Eskilstuna och Sörmland är attraktiva platser där företag och studenter vill stanna kvar och utvecklas.


Satsningar inom sex områden

Industri 4.0

Fem nya kurser och flera befintliga kurser i civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign har anpassats efter digitalisering och industri 4.0.

Till programmet

Tillämpad AI

Ett nytt kandidatprogram i tillämpad AI med fokus på AI-baserade system och datasäkerhet startar höstterminen 2020.

Till programmet

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign som nytt program inom informationsdesign startar höstterminen 2020. Ökad digitalisering inom masterprogrammet Innovation and design.

Till programmet

Hälso- och välfärdsteknik

Ett nytt masterprogram i hälso- och välfärdsteknik startar höstterminen 2020.​ Inslag av hälso- och välfärdsteknik i alla program inom hälsa och välfärd på MDH.​

Till programmet

Hälsorobotik

Tre nya kurser i hälsorobotik införs på civilingenjörsprogrammet i robotik. Fyra kurser på programmet omarbetas med koppling till hälsorobotik.

Till programmet

Ekonomi och digital verksamhetsutveckling

Digital verksamhetsutveckling läggs till som nytt spår inom ekonomprogrammet. ​Sex nya kurser om digitalisering ur företagsekonomiskt perspektiv har utvecklats.

Till programmet

 • Datum 2020-03-24
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

MDH storsatsar inom AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra professorer och genomföra flera forskningsprojekt.

om MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar
 • Datum 2020-03-19
 • Artikeltyp Aktuellt

Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT

MDH har tagit fram en ny inriktning inom ekonomprogrammet som ger de blivande ekonomerna kunskap om hur digitaliseringen påverkar företag och organisationer. Utbildningen sker i nära samarbete med näringsliv och organisationer.

om Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT
 • Datum 2020-02-27
 • Artikeltyp Aktuellt

Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik

Den nya tvärvetenskapliga masterutbildningen är unik i Sverige och bygger på MDH:s treklöver; framstående forskning, undervisning med erfarna lärare och stark samverkan med både offentliga och privata aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

om Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik
 • Datum 2019-09-02
 • Artikeltyp Aktuellt

Mer AI på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Denna termin startar MDH nya kurser med fokus på bland annat artificiell intelligens på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign. Kombinationen av traditionell ingenjörsvetenskap och datavetenskap ger studenterna rätt kompetens för framtidens industri.

om Mer AI på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Datum 2019-07-30
 • Artikeltyp Aktuellt

Eftertraktade studenter inom hälsorobotik

Robotik används i allt fler branscher och dagens huvudsakliga användningsområden spås överskuggas av andra inom ett decennium. Med ny breddad användning måste utbildningen följa med och utvecklas i snabb takt. Det har MDH tagit fasta på.

om Eftertraktade studenter inom hälsorobotik
 • Datum 2019-03-20
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH satsar på hälso- och välfärdsteknik

MDH anställer ytterligare en professor och en forskare inom hälso- och välfärdsteknik. Under de närmaste åren sker stora satsningar inom hälso- och välfärdsteknik på MDH – både inom forskning och utveckling av utbildningarna.

om MDH satsar på hälso- och välfärdsteknik
 • Datum 2019-09-03
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH:s rektor tar plats i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

- En av de större strategiska satsningarna kring digitalisering sker i samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet.

om MDH:s rektor tar plats i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se

Vice rektor för samverkan

Helena Jerregård

+4621107342

helena.jerregard@mdh.se

Professor i produktionssystem

Jessica Bruch

+4616153219

jessica.bruch@mdh.se

Professor i datavetenskap

Moris Behnam

+4621107094

moris.behnam@mdh.se

Professor i datavetenskap med fokus på tillämpad AI

Markus Bohlin

markus.bohlin@mdh.se

Professor i informationsdesign

Yvonne Eriksson

+4616153699

yvonne.eriksson@mdh.se

Professor i hälso- och välfärdsteknik

Sarah Wamala Andersson

+46214806973

sarah.wamala.andersson@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

+4616153469

christine.gustafsson@mdh.se

Universitetsadjunkt /Avdelningschef

Fredrik Ekstrand

+4621101573

fredrik.ekstrand@mdh.se

Universitetslektor

Elaine Åstrand

+4621103125

elaine.astrand@mdh.se

Universitetslektor / Docent i företagsekonomi

Peter Ekman

+4621101417

peter.ekman@mdh.se

Universitetslektor i industriell ekonomi och organisation

Cecilia Erixon

+4621101436

cecilia.erixon@mdh.se