Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Sörmlandskontraktet ger ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Fabriksförening och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT.

Text till film om Sörmlandskontraktet


Målet med satsningen är att:

 • MDH har ett utvecklat utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.
 • Sörmlandskontraktet bidragit till attraktiva och relevanta utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Det ingår nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor i utbildningarna.
 • Eskilstuna och Sörmland är attraktiva platser där företag och studenter vill stanna kvar och utvecklas.


Satsningar inom sex områden

Industri 4.0

Fem nya kurser och flera befintliga kurser i civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign har anpassats efter digitalisering och industri 4.0.

Läs mer

Tillämpad AI

Ett nytt kandidatprogram i tillämpad AI med fokus på AI-baserade system och datasäkerhet startade höstterminen 2020.

Läs mer

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign som nytt program inom informationsdesign startade höstterminen 2020. Ökad digitalisering inom masterprogrammet Innovation and design.

Läs mer

Hälso- och välfärdsteknik

Ett nytt masterprogram i hälso- och välfärdsteknik startade höstterminen 2020.​ Inslag av hälso- och välfärdsteknik i alla program inom hälsa och välfärd på MDH.​

Läs mer

Hälsorobotik

Tre nya kurser i hälsorobotik har införts på civilingenjörsprogrammet i robotik. Fyra kurser på programmet har omarbetats med koppling till hälsorobotik.

Läs mer

Ekonomi och digital verksamhets-utveckling

Digital verksamhetsutveckling har lagds till som nytt spår inom ekonomprogrammet. ​Sex nya kurser om digitalisering ur företagsekonomiskt perspektiv har utvecklats.

Läs mer

Nyheter om Sörmlandskontraktet

 • Datum 2021-08-05
 • Artikeltyp Porträtt

Ökad IT-säkerhet – en nödvändighet i och med digitaliseringen

Hand i hand med digitaliseringens frammarsch går behovet av ökad IT-säkerhet. Inte minst när det kommer till motverkandet av och förberedelser inför cyberattacker. Maryam Zahid, doktorand vid MDH, undersöker frågor inom IT-säkerhet.

om Ökad IT-säkerhet – en nödvändighet i och med digitaliseringen
 • Datum 2021-06-30
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH erbjuder kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter

I takt med en fortsatt digitalisering av samhället växer efterfrågan av kompetens inom IT och digitalisering utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Därför erbjuder MDH ett flertal kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter.

om MDH erbjuder kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter
 • Datum 2021-06-02
 • Artikeltyp Porträtt

Industri 4.0 öppnar upp för mer hållbara arbetssätt  

Natalie Agerskans är sedan 2020 doktorand i produktionsutveckling vid MDH. I hennes arbete ingår forskning, undervisning, handledning och projektledning.

om Industri 4.0 öppnar upp för mer hållbara arbetssätt  
 • Datum 2021-05-31
 • Artikeltyp Porträtt

Hälsorobotik – ett område med stora möjligheter

Niklas Persson är forskningsingenjör och sedan 2020 också doktorand vid MDH. För närvarande arbetar han med självkörande cyklar – ett framtida hjälpmedel som besitter många potentiella användningsområden.

om Hälsorobotik – ett område med stora möjligheter
 • Datum 2021-05-04
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH inspirerar killar till karriär inom hälsa, vård och välfärd

Flera yrken inom området hälsa, vård och välfärd är kvinnodominerade. Nu satsar MDH på projektet Allan för att inspirera unga killar att göra karriär inom området. Genom projektet får killar i årskurs 4-6 på tre skolor i Eskilstuna och Hallsberg möjlighet att lära sig mer om utbildningar och yrken inom området.

om MDH inspirerar killar till karriär inom hälsa, vård och välfärd

Röster om SörmlandskontraktetNiklas Edmark, näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun:

- Sörmlandskontraktet är ännu ett exempel på det värdefulla samarbetet mellan Eskilstuna kommun och MDH som bidrar till ökad attraktivitet, förbättrad kompetensförsörjning och stärkta tillväxtmöjligheter.


 

Helena Jerregård, vice rektor för samverkan på MDH:

- Genom Sörmlandskontraktet möjliggör kommunen och MDH tillsammans att företag och organisationer kan rekrytera den kompetens de behöver i takt med samhällets digitala transformation.Jessica Bruch, professor inom produktionssystem:

- Sörmlandskontraktet var rätt satsning i rätt tid för oss. Det har hjälpt oss att förnya och uppdatera vår ingenjörsutbildning med en ny inriktning mot ”smart produktion”. Det har givit oss möjligheter att rekrytera ny personal, inte minst tre nya professorer inom Internet Of Things, AI och Cybersäkerhet. De nya resurserna skapar möjligheter till nya projekt med ny finansiering från andra parter.


 

Yvonne Eriksson, professor inom informationsdesign:

- Sörmlandskontraktet har givit oss en unik möjlighet att utveckla en ny inriktning med programmet Interaktionsdesign. Ett program som möter de utmaningar som samhället står inför i samband med den digitala transformationen, i såväl arbetslivet som privatlivet. Kontraktet har även givit möjlighet att påbörja forskning som sätter användaren i fokus när det gäller utveckling och användning av den digitala tekniken.Cecilia Erixon, universitetslektor i företagsekonomi:

- Sörmlandskontraktet har resulterat i en utbildning inom företagsekonomi där studenternas kompetens och färdigheter kommer att bidrag till att utveckla företag och organisationer för framtidens hållbara och digitala samhälle.

Doktorander inom Sörmlandskontraktet

 

Åtta doktorander inom Sörmlandskontraktet

Projektledning MDH

Projektledare

Vice rektor för samverkan

Gruppchef kampanjer och projekt

Industri 4.0

Professor i produktionssystem

Tillämpad AI

Professor i datavetenskap med fokus på tillämpad AI

Interaktionsdesign

Professor i informationsdesign

Hälso- och välfärdsteknik

Professor i hälso- och välfärdsteknik

Forskare / Projektledare

Hälsorobotik

Universitetsadjunkt / Avdelningschef

Ekonomi och digital verksamhetsutveckling

Till toppen