Text

Forskningsprojekt inom inriktningen Utbildningsvetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik

Forskningsprojekt inom inriktningen

Utbildningsvetenskap och matematik

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Utbildningsvetenskap och matematik,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med att främja barns läs- och skrivutveckling samt sociala relationer genom användande av digital teknik i tidiga skolår (F-3).


Projektansvarig vid MDH: Gunilla Sandberg

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Projektets syfte är att främja och förbättra lärares och lärarstudenters utveckling i och mot sina yrkesroller med avseende på lärares ledarskap. Detta ledarskap brukar definieras som lärarens kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt dennes förmåga att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.


Projektansvarig vid MDH: Olcay Sert

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Sparbanken Rekarne, Eskilstuna kommun

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola.


Projektansvarig vid MDH: Tor Nilsson

Huvudfinansiering: Utbildningsdepartementet genom Umeå Universitet

Projektet studerar de olika villkor som uppträder i olika kulturella miljöer för att förstå hur olika typer av undervisningsresurser används i olika undervisningskulturer.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Räkna med Västerås syftar till att Mälardalens högskola tillsammans med Västerås stad utveckla matematikundervisning i kommunen.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Västerås stad

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Till toppen