Text

Forskningsprojekt inom inriktningen

Utbildningsvetenskap och matematik

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Utbildningsvetenskap och matematik,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektets syfte är att främja och förbättra lärares och lärarstudenters utveckling i och mot sina yrkesroller med avseende på lärares ledarskap. Detta ledarskap brukar definieras som lärarens kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt dennes förmåga att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.


Projektansvarig vid MDU: Olcay Sert

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Till toppen