Mälardalen university logotype print

Text

Om Mälardalens högskola

MDH är Sveriges största högskola och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.


Utbildning

 • Studenter: 19 900
 • Utbildningsprogram: 58
 • Kurser: 1 026
 • Lärare: 523


Forskning

På MDH bedrivs forskning inom sex forskningsinriktningar som leder till kunskap och utveckling - för svensk industri och välfärden - men också för att lösa de utmaningar som finns i samhället:

 • Framtidens energi
 • Hälsa och välfärd
 • Inbyggda system
 • Industriell ekonomi och organisation
 • Innovation och produktrealisering
 • Utbildningsvetenskap och matematik

Forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt erkänd och forskningen inom inbyggda system rankas internationellt bland de bästa i världen.

 • Doktorander: 221
 • Professorer: 60
 • Internationella avtal: 140 över hela världen


Samverkan

MDH är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan, som utgör en naturlig del av högskolans DNA. MDH grundades 1977 som ett resultat av samverkan med industrin. Genom åren har arbetssättet utvecklats och högskolan har idag flera strategiska samverkansavtal och projekt med både näringsliv och offentlig sektor. Samverkan är en självklar del av utbildning och forskning på MDH.

Strategiska samverkanspartners: ABB, Hitachi ABB Power Grids, Alstom, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.

Centrumbildningar och samverkansplattformar MDH driver: Arenan för hälso- och välfärdsteknik, Automation Region, Idélab, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Samhällskontraktet, Sörmlandskontraktet, Tillväxtmotorn, Robotdalen och Västerås Science Park.

 

MDH:s årsredovisning Pdf, 2.1 MB.


Utbildning

MDH:s utbildningsprogram.

Läs mer

Forskning

Forskning för värde och nytta.

Läs mer

Samverkan

Samverkan en självklar del i utbildning och forskning.

Läs mer

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

För MDH och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö

År 1999 miljöcertifierades MDH som den första högskolan i världen enligt kravstandarden ISO 14001 och år 2006 blev högskolan det första lärosätet i Sverige att uppnå arbetsmiljöcertifiering enligt kravstandarden OHSAS 18001.

Läs mer

En internationell högskola

Internationell verksamhet har en viktig roll vid MDH. Samproduktionsperspektivet genomsyrar även den internationella verksamheten.

Läs mer
Till toppen