Text

Hur gör jag för att anmäla mig till en tenta, tillgodoräkna mig en kurs eller ansöka om examen? Här hittar du regler och anvisningar som kan vara till hjälp under studietiden.

Handbok under studietiden

Handbok under studietiden

Hur gör jag för att anmäla mig till en tenta, tillgodoräkna mig en kurs eller ansöka om examen? Här hittar du regler och anvisningar som kan vara till hjälp under studietiden.

Examen

Är det dags att söka examensbevis? Så ser processen ut.

Läs mer

Exjobb

Få värdefull erfarenhet och framtida kontakter via exjobb.

Läs mer

Fusk

Regler vid fusk, störningar och trakasserier vid MDH.

Läs mer

Mallar

Riktlinjer för examensarbeten, rapporter, kompendium, logotyp.

Läs mer

Information om tentor

Allt du behöver veta innan, under tiden och efter du skriver tenta.

Läs mer

Tidigare poäng

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare poäng.

Läs mer

Regler om upphovsrätt

Information om källor som omfattas av upphovsrätten.

Läs mer

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Läs mer

Utbildnings- och kursplaner

Hitta utbildningsplaner och kursplaner.

Läs mer

Kurser i program

Så här gör du för att anmäla dig till kurser inom program.

Läs mer

Program-schema

Hur kurser inom ett program ges under aktuellt läsår.

Läs mer

Erfarenhet via VFU

Få en chans att använda din kunskap på en riktig arbetsplats.

Läs mer

Avvecklade kurser

Information om slutexamination för utbildningar som avvecklats vid MDH.

Läs mer

Blanketter

Här hittar du blanketter som kan vara aktuella för dig som student vid MDH.

Läs mer

MDH-kortet

Vid MDH används MDH-kortet flitigt. Kortet är kostnadsfritt för alla studenter.

Läs mer
Till toppen