Text

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis, som är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

Examen

Examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis, som är ett intyg på att du genom dina studier fått kunskap och förmågor inom ett visst område och en viss nivå.

 

Ansök om examensbevis

 1. Kontrollera att alla kurser har slutbetyg i Ladok innan du skickar in ansökan, annars kan du kontakta studenttorget@mdh.se

 2. Skicka in din ansökan om examensbevis via Ladok för studenter.
  Ladok för studenter.länk till annan webbplats

 3. Om du inte har ett aktivt studentkonto vid MDH kan du logga in med eduID, eller ansöka via blankett. Ansökan om examen på forskarnivå kan endast göras via blankett.
  eduIDlänk till annan webbplats

 4. Du ansöker om examen vid det lärosäte där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte berörda högskolor/universitet kommit överens om något annat.

 5. Ansökan prövas sedan mot nationella och lokala examensregler.

Ansökningsblanketter

Om du inte har ett aktivt studentkonto vid MDH kan du ansöka om examen via en blankett. Skriv ut blanketten nedan, fyll i och skicka in den till Sektionen för antagning och examen på MDH.

Postadress:

Mälardalens högskola
Sektionen för antagning och examen/Examen
Box 325
631 05 Eskilstuna


När får jag mitt examensbevis?

Examensbeviset skickas till din folkbokföringsadress, om du inte angett annat i din ansökan. Högskolan kan tyvärr inte skicka examensbeviset i pdf-format eller liknande elektronisk/digital lösning. Handläggningstiden är ungefär 10-12 veckor, men tiden kan komma att ändras. Du kan kontrollera din ansökan i Ladok.


Examensbevis på grund och avancerad nivå

Ansök om examensbevis på grund och avancerad nivå

Examensbevis för lärare, speciallärare, specialpedagog

Ansök examensbevis för lärare, speciallärare, specialpedagog

Ansök om examensbevis på forskarnivå

Ansökan om examensbevis på forskarnivå

Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga som bifogas examensbeviset från alla statliga universitet och högskolor i Sverige. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och ska underlätta erkännandet av högskoleutbildningar utomlands, samt göra det lättare för högskoleutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset.

Mer om Diploma Supplement på Universitets- och högskolerådets webbplats.länk till annan webbplats


Examensregler

MDH har rätt att utfärda examen på grund- avancerad och forskarnivå. Vilka examensregler som gäller vid MDH finns angivna i den lokala examensordningen.

Det är Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som avgör vilka lärosäten som får utfärda examen. I högskoleförordningen finns alla gemensamma regler och krav för examen. Sedan får varje lärosäte besluta om lokala regler, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att examenskraven kan skilja sig åt mellan lärosäten, men det finns alltid gemensamma regler som gäller för alla.

Den 1 juli 2007 genomfördes stora förändringar av den högre utbildningen i Sverige vilket bland annat innebar att Sveriges examenssystem gjordes om. För att den nuvarande lokala examensordningen ska kunna tillämpas måste minst en kurs vara avslutad efter 30 juni 2007.

Lokal examensordning

Examina vid MDH

Här hittar du information om vilka examina MDH har rätt att utfärda.

Examenskrav som upphör

Högskolan kan fatta beslut om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt. Ibland kan även kraven för en examen ändras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Krav som försvinner eller ändras under 2021

Studenter som har läst lärarutbildning enligt regler som gällde före 1 juli 2007 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna till och med 30 juni 2023 respektive 30 juni 2030. Alla kurser som ska ingå i examen måste vara fullgjorda och registrerade i Ladok och ansökan om examen måste ha kommit till oss senast:

 • 2023-06-30, lärarexamen
 • 2030-06-30, grundskollärarexamen och gymnasielärarexamen
Mer information


 

Avslag på ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan om att få examensbevis, så finns möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut som högskolan har tagit. Om du får avslag på din ansökan kommer du att få information om hur du hur överklagan kan ske.

Mer information hos Överklagandenämndenlänk till annan webbplats
Mer information om examensregler
Högskoleförordningenlänk till annan webbplats
Examenstillstånd UKÄlänk till annan webbplats
Examina på universitet och högskola (UHR)länk till annan webbplats


Har du frågor om examen?

Kontakta examenshandläggarna om du har några frågor:
examen@mdh.se eller telefon: 016-15 32 20 måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00.