Text

MDH erbjuder studievägledning för dig som har allmänna frågor om studier och yrken, men också vägledning för dig som vill ha information om specifika utbildningar och ämnen.

Studievägledning, få hjälp med att planera dina studier

Studievägledning

Om du har frågor som rör studieval och arbetsmarknad kan du vända dig till någon av högskolans studievägledare.

Uppehållsrum: Prata studier och hälsa

Välkommen att prata om studier och hälsa tillsammans med våra studievägledare, Studenthälsan och andra studenter. Öppet alla onsdagar mellan klockan 12:00-13:00, under vårterminen 2021.

Läs mer

Ett studieuppehåll innebär att du gör en tillfällig paus i dina studier men planerar att fortsätta plugga en termin senare. För de program som startar en gång per läsår gäller studieuppehåll för två terminer. Om du har särskilda skäl och kan bevisa det med ett intyg, kan du få ditt studieuppehåll beviljat med garanterad plats på utbildningen. Särskilda skäl kan vara sociala eller medicinska. Andra omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag kan också räknas som särskilda skäl.

Om du gör ett uppehåll utan att meddela högskolan, förlorar du din plats. Därför kan det vara bra att diskutera ett eventuellt uppehåll med en studievägledare. Kom ihåg att även meddela CSN, om du har studiemedel.

Ansökan om studieuppehållPDF

Du kan anmäla studieavbrott om du inte vill fortsätta studera på ett program som du påbörjat. Det betyder att du avbryter studierna och säger upp din studieplats. Om du har studiemedel behöver du även meddela CSN. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Om du planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i istället ansöka om studieuppehåll.

Anmälan om studieavbrottPDF


Återbud eller avbrott på kurs

Om du vill avbryta studierna på en kurs och gör det inom tre veckor efter att kursen startat kan du lämna återbud på antagning.se. Detta kan få konsekvenser för dig som sökt studiemedel, så kontakta därför alltid CSN vid återbud/avbrott. Om det har gått mer än tre veckor efter att kursen startat, gör du själv avbrott från kursen i Ladok.

Om du vill veta mer om studieuppehåll och studieavbrott är du välkommen att kontakta studievägledaren för kursen/programmet, eller studievagledning@mdh.se.

Du kan få räkna in kurser som du har avslutat vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands i din examen vid MDH. Yrkeserfarenhet är också något som du kan ansöka om att få tillgodoräknad. Får du ett beslut om tillgodoräknande innebär det att du inte behöver studera något som ger samma kunskap som du redan har.

Mer information om tillgodoräknande

Studievägledare för allmänna frågor

Om du har allmänna frågor som rör studieval och utbildning är du välkommen att boka en tid med central studievägledare. För att hindra smittspridningen av coronaviruset erbjuder vi i nuläget digitalt möte eller telefonmöte.

Boka in möte med studievägledare för allmänna frågorlänk till annan webbplats

Du kan också höra av dig till studievagledning@mdh.se för att komma i kontakt med en studievägledare. Telefon: 021-10 13 50, telefontid: måndagar och onsdagar kl 10.00-12.00.

Är du osäker på vilken typ av utbildning som passar just dig kan ett samtal med en studievägledare hjälpa dig att fatta beslut. Se en studievägledare som en samtalspartner. Innan samtalet kan det vara bra om du har förberett dig och tänkt igenom frågor som:

 • Vem är jag? Vad har jag för intressen och egenskaper? Vad vill jag utveckla?
 • Vilka yrken och utbildningar verkar intressanta?
 • Är jag behörig? Vad krävs för att jag ska få börja en viss utbildning?

Studievägledaren är en utomstående och neutral person som är väl insatt i utbildningars innehåll, antagningsregler, examensregler, yrkesområden och mycket annat som berör en student före, under och ibland efter studietiden. På ett pedagogiskt och tydligt sätt medverkar studievägledaren till att du ska hitta rätt studier för dig, och din framtida yrkesroll. Det är du som ska fatta besluten, men studievägledaren är en samtalspartner på vägen fram till besluten.

Studievägledning på program- och kursnivå

MDH:s studievägledare på program- och kursnivå kan svara på frågor om specifika program och ämnen, kursval, studieplanering, examen och mycket mer.

Kontakta studievägledarna via mejl, telefon eller MDH:s bokningssystem.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset erbjuder vi i nuläget digitalt möte eller telefonmöte.

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Studievägledare

Mikael Lindberg

021-10 13 99

mikael.lindberg@mdh.se

 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • International Business Management
 • Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Magisterprogrammet i internationell marknadsföring
 • Masterprogrammet i hållbara energisystem
 • Kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och historia

Studievägledare

Christer Öhman

021-10 16 80

christer.ohman@mdh.se

 • Ekonomprogrammet
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem
 • Kurser inom byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap och statistik

Studievägledare

Susanne Porswald

021-10 16 17

susanne.porswald@mdh.se

 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Statsvetarprogrammet
 • Kurser inom statsvetenskap

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Studievägledare

Maud Andersson

016-15 32 42

maud.andersson@mdh.se

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Kurser inom medicin, fysioterapi, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap

Studievägledare

Eleonore Mihaljuk

021-10 73 84

eleonore.mihaljuk@mdh.se

 • Sjuksköterskeprogrammet (Västerås)
 • Specialistsjuksköterskeprogram
 • Barnmorskeprogrammet

Studievägledare

Jenny Eklund

016-15 36 42

jenny.eklund@mdh.se

 • Beteendevetenskapliga programmet
 • Folkhälsoprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Kurser inom psykologi och sociologi
 • Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin
 • Masterprogrammet i socialt arbete
 • Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad


Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Studievägledare

Helen Lundblad

016-15 34 45

helen.lundblad@mdh.se

 
 • Informationsdesign – informativ illustration
 • Informationsdesign – interaktionsdesign
 • Informationsdesign – rumslig gestaltning
 • Informationsdesign – textdesign
 • Innovationsprogrammet
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram
 • Masterprogrammet i innovation och design
 • Kurser inom informationsdesign, innovationsteknik och produkt- och processutveckling

Studievägledare

Malin Åshuvud

021-10 15 46

malin.ashuvud@mdh.se

 • Datornätverk och datakommunikation
 • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik
 • Datavetenskapliga programmet
 • Kandidat­programmet i tillämpad AI
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem
 • Magisterprogrammet i programvaruteknik
 • Masterprogrammet i programvaruteknik
 • Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system
 • Kurser inom ämnesområdena datavetenskap, elektronik och flygteknik


Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

Studievägledare

Åse By

016-15 51 21

ase.by@mdh.se

 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - verksamhetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - arbetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4–6
 • Specialpedagogprogrammet
 • Speciallärarprogrammet inriktning: språk-, skriv och läsutveckling, matematikutveckling, utvecklingsstörning
 • Speciallärarutbildningen - Lärarlyftet
 • Fristående kurser inom specialpedagogik
 • Fristående kurser inom pedagogik
 • Tekniskt basår

Studievägledare

Ann Hagernäs

016-15 37 96

ann.hagernas@mdh.se

 • Lärarprogrammet
 • Förskollärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet
 • Masterprogrammet i didaktik
 • Kurser inom ämnesområdet didaktik
 • Lärare och handledning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Studievägledare

Malin Lundin

021-10 70 50

malin.lundin@mdh.se

 • Analytical finance
 • Master’s programme in Financial Engineering
 • Kandidatprogrammet i teknisk matematik
 • Masterprogrammet i teknisk matematik
 • Språk- och kommunikationsprogrammet
 • Kandidatprogrammet i språk och humaniora
 • Kurser inom engelska, svenska, svenska som andraspråk, tyska, litteraturvetenskap, matematik och fysik

 

Universitetslektor /Avdelningschef

Staffan Sandström

021-10 14 26

staffan.sandstrom@mdh.se

 • Kammarmusikprogrammet
 • Kurser inom kammarmusik

Gruppinformation om högskolestudier

Arbetar du inom skolan, vuxenutbildning, arbetsförmedling eller liknande är du välkommen med din grupp till oss på MDH för att få mer information om högskolestudier.

För mer information och anmälan, mejla: studievagledning@mdh.se


Mer information

 Frågor och funderingar?

Mejla studievagledning@mdh.se
för att komma i kontakt med en studievägledare.
Telefon: 021-10 13 50, telefontid: måndagar och onsdagar kl 10.00-12.00.

Till toppen