Text

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Anmälan till kurser inom program

Anmälan till kurser inom program

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Vilka behöver anmäla sig till kurser inom program?

De programstudenter som ska anmäla sig till kurser inom program inför termin två och efterföljande terminer gör det via antagning.se.

Antagning.selänk till annan webbplats


Vilka kurser ska jag söka?

I din utbildningsplan och ditt programschema ser du vilka kurser du ska anmäla dig till och vad de har för kurskoder.

Hitta utbildningsplaner och kursplaner

Sök programschema


Platsgaranti

Du kan få platsgaranti till 30 högskolepoäng/termin. Kom ihåg att du måste göra din anmälan senast sista anmälningsdag för att platsgaranti ska gälla.

Utbildningsplanen och examenskraven ska vara utgångspunkt för dina kursval. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du söker kurser som du inte har platsgaranti till, konkurrerar du med det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Kurser utöver program (fristående kurser) söks i konkurrens med övriga sökande och du kan då bli antagen till ytterligare 15 högskolepoäng.

I ditt programschema och din utbildningsplan står det vilka kurser du har platsgaranti till, vilken period på terminen det gäller, vilken ort kursen ges samt studietakt. En kurs kan ha flera anmälningstillfällen och om du väljer fel tillfälle så gäller inte platsgarantin. Om du är osäker på vilket tillfälle du ska anmäla dig till, kontakta studievägledare på akademin som ansvarar för ditt program.

Du som är student vid MDH kan logga in på antagning.se med ditt studentkonto. Eventuella handlingar du vill komplettera med ska laddas upp på dina sidor på antagning.se.


Civilingenjörsprogrammet i robotik

Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

CCV20 Robotik

3

HT1

Mätteknik

ELA203

24097

7,5

V

CCV20 Robotik

3

HT1

Vektoralgebra

MAA150

21134

7,5

V

CCV20 Robotik

3

HT2

Signalbehandling

ELA209

24079

7,5

V

CCV20 Robotik

3

HT2

Mekanik I

MFY006

21111

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT1

Komplexa elektroniksystem

ELA427

24122

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT1

Flervariabelkalkyl

MAA152

21137

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT2

Lärande system

DVA427

24007

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT2

Linjär algebra

MAA153

21139

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT1

Inbyggda system I

DVA454

24113

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT1

Reglerteknik

ELA410

24111

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT2

Neuroteknik

ELA411

24119

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT2

Mekatronik

ELA428

24083

7,5

V

CCV20 Robotik

9

HT1

Robotik projektkurs

DVA490

24098

30

V


Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem


Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT1

Mänskliga faktorerna

FLA103

24123

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT1

Vektoralgebra

MAA150

21134

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT2

Kravhantering

DVA206

24103

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT2

Mekanik I

MFY006

21111

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT1

Mätteknik

ELA203

24097

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT1

Komplexa elektroniksystem

ELA427

24122

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT2

Utveckling av avioniksystem

FLA310

24086

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

v.45-50

Autonoma farkoster

FLA433

24125

5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

v.48-12

Kvalitets- och underhållsteknik

PPU309

24090

10

E

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT1

Inbyggda system I

DVA454

24113

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT1

Komplexa elektroniksystem

ELA427

24122

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT2

Inbyggda system II

DVA482

24091

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT2

Säkerhetskritiska system *

DVA437

2450

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

9

HT1

Forskningsmetodik i datavetenskap

DVA463

24080

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

9

HT1

Projekt i tillförlitliga system *

FLA400

24124

22,5

V


Datornätverk och datorkommunikation

Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

TCV21 Nätverk 120 hp

3

HT1

Trådlös kommunikation och trådlösa nät

DVA259

24084

7,5

V

TCV21 Nätverk 120 hp

3

HT1

Routing och switching i komplexa nät

DVA334

24057

15

V

TCV21 Nätverk 120 hp

3

HT2

Matematik grundkurs

MAA121

21101

7,5

V


Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

YHT01 Hing Nätverk

3

HT1

Trådlös kommunikation och trådlösa nät

DVA259

24084

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

3

HT1

Routing och switching i komplexa nät

DVA334

24057

15

V

YHT01 Hing Nätverk

3

HT2

Matematik grundkurs

MAA121

21101

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT1

Nätverksadministration och övervakning

DVA203

24038

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT1

Datakommunikation för inbyggda system II

DVA238

24046

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT2

Information - kunskap - vetenskap - etik

DVA305

24016

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT2

Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs

DVA328

24053

7,5

V


Datavetenskapliga programmetProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKV04 DVP

3

HT1

Utveckling av webbapplikationer

DVA231

24042

7,5

V

GKV04 DVP

3

HT1

Matematik grundkurs

MAA121

21112

7,5

V

GKV04 DVP

3

HT2

Programmering av mobila applikationer

DVA232

24044

7,5

V

GKV04 DVP

3

HT2

Vektoralgebra, grundkurs

MAA140

21128

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT1

Datorarkitektur

CDT204

24033

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT1

Programvaruteknik 1: Grundkurs

DVA332

24039

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT1

Formella språk, automater och beräkningsteori

DVA337

24059

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete

DVA313

24052

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Parallella system

DVA336

24058

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Kompilatorteori

DVA339

24063

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Matematisk logik med datainriktning

MMA130

21159

7,5

V


Kandidatprogrammet i tillämpad AI
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE11 Tillämpad AI

3

HT1

Informationssäkerhet

DVA252

24034

7,5

E

GKE11 Tillämpad AI

3

HT1

Kalkyl, grundkurs

MAA141

21105

7,5

E

GKE11 Tillämpad AI

3

HT2

Sakernas internet - Datakommunikation och säkerhet

DVA257

24051

7,5

E

GKE11 Tillämpad AI

3

HT2

Programvaruteknik 1: Grundkurs

DVA332

24055

7,5

E


Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GCE01 Civing PoP

3

HT1

Industriell produktion och logistik

PPU210

24088

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT1

Flervariabelkalkyl

MAA152

21138

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT2

Programmeringsteknik med Python

DVA128

24136

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT2

Hållfasthetslära och maskinelement

PPU215

24019

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT1

Datorstödd produktutveckling

KPP053

24115

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT1

Konkurrenskraftiga produktionssystem

PPU414

24089

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT1

Vetenskaplig teori och metod

PPU415

24105

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT2

Projektledning

INO110

24010

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT2

Modellteknik

PPU409

24104

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT2

Produktions- och logistikplanering

PPU426

24127

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Industriell Internet of Things för tillverkningsindustrin

PPU446

24023

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Flervariabelkalkyl

MAA152

21138

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Introduktion till stokastiska processer

MAA320

21145

7,5

V

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Numeriska metoder

MMA132

21161

7,5

V

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Produktionssystemutveckling

PPU419

24108

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Produkt- och processutveckling

PPU424

24120

15

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Hållbar produktutveckling och produktion

PPU417

24099

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Industriautomation

PPU418

24101

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer

PPU442

24020

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Omvärldsanalys för innovation

INO115

24001

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Affärsbaserad produkt- och processutveckling

PPU416

24094

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Simulering av produktionssystem

PPU432

24131

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Industriell design excellens

PPU438

24130

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Industriell excellens

PPU457

24025

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT2

Underhåll och tillförlitlighet

PPU420

24109

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT2

Avancerad produktutveckling

PPU439

24132

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT2

Mekatronik

ELA428

24083

7,5

V


Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesignProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Industriell produktion och logistik

PPU210

24088

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Envariabelkalkyl

MAA149

21188

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Programmeringsteknik med Python

DVA128

24136

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Hållfasthetslära och maskinelement

PPU215

24019

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Konkurrenskraftiga produktionssystem

PPU414

24089

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Vetenskaplig teori och metod

PPU415

24105

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Datorstödd produktutveckling

KPP053

24115

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Produktions- och logistikplanering

PPU426

24127

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Modellteknik

PPU409

24104

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Projektledning

INO110

24010

7,5

E


Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistikProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Industriell produktion och logistik

PPU210

24088

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Envariabelkalkyl

MAA149

21188

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Programmeringsteknik med Python

DVA128

24136

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Hållfasthetslära och maskinelement

PPU215

24019

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Konkurrenskraftiga produktionssystem

PPU414

24089

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Vetenskaplig teori och metod

PPU415

24105

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Produktions- och logistikplanering

PPU426

24127

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Projektledning

INO110

24010

7,5

E


Informativ illustrationProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE20 inform illustra

3

HT1a

Visualisering 3

ITE240

24070

7,5

E

DKE20 inform illustra

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

DKE20 inform illustra

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

DKE20 inform illustra

3

HT2b

Informativ animation *

ITE237

24065

7,5

E

DKE20 inform illustra

5

HT1

Informationsgrafik

ITE333

24116

15

E

DKE20 inform illustra

5

HT2

Verksamhetsförlagd informationsdesign

ITE340

24118

15

E

DKE20 inform illustra

5

HT2

Multimodal informationsdesign

ITE329

24117

15

E


Rumslig gestaltning
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE21 rumsl gest

3

HT1a

Ljus och ljud

ITE231

24064

7,5

E

DKE21 rumsl gest

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

DKE21 rumsl gest

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

DKE21 rumsl gest

3

HT2b

Utställningar och berättande

ITE233

24071

7,5

E

DKE21 rumsl gest

5

HT1

Projektledning för designprojekt

ITE338

24078

15

E

DKE21 rumsl gest

5

HT2

Verksamhetsförlagd informationsdesign

ITE340

24118

15

E

DKE21 rumsl gest

5

HT2

Multimodal informationsdesign

ITE329

24117

15

E


Textdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE22 text

3

HT1a

Begripliga texter *

ITE235

24066

7,5

E

DKE22 text

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

DKE22 text

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

DKE22 text

3

HT2b

Informativt berättande *

ITE242

24073

7,5

E

DKE22 text

5

HT1

Teknik och information *

ITE339

24110

15

E

DKE22 text

5

HT2

Multimodal informationsdesign

ITE329

24117

15

E

DKE22 text

5

HT2

Verksamhetsförlagd informationsdesign

ITE340

24118

15

E


InnovationsprogrammetProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE06 Innovation

3

HT1

Kreativitet i innovationsprocesser

INO125

24045

7,5

E

GKE06 Innovation

3

HT1

Additiv tillverkning

PPU214

24018

7,5

E

GKE06 Innovation

3

HT2

Omvärldsanalys för innovation

INO115

24001

7,5

E

GKE06 Innovation

3

HT2

Kunskapsfilosofi

INO239

24005

7,5

E

GKE06 Innovation

5

HT1

Företagsekonomi, grundkurs

FOA170

23080

30

E

GKE06 Innovation

5

HT1

Psykologi 1-30

PSA119

22047/22048

30

E/V


Interaktionsdesign - informationsdesignProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE12 interaktionsdesign

3

HT1a

Digital interaktionsdesign i det fysiska rummet*

ITE246

24013

7,5

E

GKE12 interaktionsdesign

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

GKE12 interaktionsdesign

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

GKE12 interaktionsdesign

3

HT2b

Spelifiering för interaktionsdesign*

ITE245

24012

7,5

E


Kontakt

Har du frågor kring val av kurser och anmälan,
kontakta din programsamordnare eller en studievägledare.

Till toppen