Text

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Anmälan till kurser inom program

Anmälan till kurser inom program

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Vilka behöver anmäla sig till kurser inom program?

De programstudenter som ska anmäla sig till kurser inom program inför termin två och efterföljande terminer gör det via antagning.se.

Antagning.selänk till annan webbplats


Vilka kurser ska jag söka?

I din utbildningsplan och ditt programschema ser du vilka kurser du ska anmäla dig till och vad de har för kurskoder.

Hitta utbildningsplaner och kursplaner

Sök programschema


Platsgaranti

Du kan få platsgaranti till 30 högskolepoäng/termin. Kom ihåg att du måste göra din anmälan senast sista anmälningsdag för att platsgaranti ska gälla.

Utbildningsplanen och examenskraven ska vara utgångspunkt för dina kursval. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du söker kurser som du inte har platsgaranti till, konkurrerar du med det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Kurser utöver program (fristående kurser) söks i konkurrens med övriga sökande och du kan då bli antagen till ytterligare 15 högskolepoäng.

I ditt programschema och din utbildningsplan står det vilka kurser du har platsgaranti till, vilken period på terminen det gäller, vilken ort kursen ges samt studietakt. En kurs kan ha flera anmälningstillfällen och om du väljer fel tillfälle så gäller inte platsgarantin. Om du är osäker på vilket tillfälle du ska anmäla dig till, kontakta studievägledare på akademin som ansvarar för ditt program.

Du som är student vid MDH kan logga in på antagning.se med ditt studentkonto. Eventuella handlingar du vill komplettera med ska laddas upp på dina sidor på antagning.se.


Civilingenjörsprogrammet i Robotik

Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

CCV20 Robotik

3

HT1

Mätteknik

ELA203

24097

7,5

V

CCV20 Robotik

3

HT2

Signalbehandling

ELA207

24107

7,5

V

CCV20 Robotik

3

HT2

Mekanik I

MFY006

21111

7,5

V

CCV20 Robotik

3

HT1

Vektoralgebra

MAA150

21134

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT2

Lärande system

DVA427

24055

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT1

Komplexa elektroniksystem

ELA427

24122

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT1

Flervariabelkalkyl

MAA152

21137

7,5

V

CCV20 Robotik

5

HT2

Linjär algebra

MAA153

21139

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT1

Inbyggda system I

DVA454

24113

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT1

Reglerteknik

ELA410

24111

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT2

Neuroteknik

ELA411

24119

7,5

V

CCV20 Robotik

7

HT2

Lätta konstruktioner

PPU422

24017

7,5

V

CCV20 Robotik

9

HT1

Robotik projektkurs

DVA473

24084

30

V

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem


Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT2

Kravhantering *

DVA253

24037

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT1

Mänskliga faktorerna *

FLA103

24123

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT2

Mekanik I

MFY006

21111

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

3

HT1

Vektoralgebra

MAA150

21134

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT2

Kravhantering *

DVA253

24037

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT1

Mätteknik

ELA203

24097

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT1

Reglerteknik

ELA410

24111

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

HT2

Flyg- och rymdsystemteknik

FLA210

24134

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

v.46-51

Autonoma farkoster *

FLA433

24125

5

V

GCV02 Flyg- och rymd

5

v.49-12

Kvalitets- och underhållsteknik *

PPU309

24090

10

E

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT2

Säkerhetskritiska system *

DVA437

24057

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT1

Inbyggda system I

DVA454

24113

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT2

Inbyggda system II *

DVA482

24091

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

7

HT1

Komplexa elektroniksystem

ELA427

24122

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

9

HT1

Forskningsmetodik i datavetenskap

DVA463

24074

7,5

V

GCV02 Flyg- och rymd

9

HT1

Projekt i tillförlitliga system *

FLA400

24124

22,5

V

Datornätverk och datorkommunikation

Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

TCV21 Nätverk 120 hp

3

HT1

Trådlös kommunikation och trådlösa nät

DVA242

24106

HT1

V

TCV21 Nätverk 120 hp

3

HT2

Linux

DVA249

24040

HT2

V

TCV21 Nätverk 120 hp

3

HT1

Routing och switching i komplexa nät

DVA334

24051

HT1

V

Högskoleingenjörsprogrammet i Nätverksteknik
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

YHT01 Hing Nätverk

3

HT1

Trådlös kommunikation och trådlösa nät

DVA242

24106

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

3

HT2

Linux

DVA249

24040

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

3

HT1

Routing och switching i komplexa nät

DVA334

24051

15

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT1

Nätverksadministration och övervakning

DVA203

24027

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT1

Datakommunikation för inbyggda system II

DVA238

24032

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT2

Information - kunskap - vetenskap - etik

DVA305

24038

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

5

HT2

Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs

DVA328

24042

7,5

V

Datavetenskapliga programmetProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKV04 DVP

3

HT1

Datakommunikation i nätverk I, distanskurs

DVA120

24021

7,5

distans

GKV04 DVP

3

HT1

Utveckling av webbapplikationer

DVA231

24030

7,5

V

GKV04 DVP

3

HT2

Programmering av mobila applikationer

DVA232

24031

7,5

V

GKV04 DVP

3

HT1

Matematik grundkurs

MAA121

21112

7,5

V

GKV04 DVP

3

HT2

Vektoralgebra, grundkurs

MAA140

21128

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT1

Datorarkitektur

CDT204

24033

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete

DVA313

24039

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT1

Programvaruteknik 1: Grundkurs

DVA332

24049

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Parallella system

DVA336

24053

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT1

Formella språk, automater och beräkningsteori

DVA337

24054

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Kompilatorteori

DVA339

24052

7,5

V

GKV04 DVP

5

HT2

Matematisk logik med datainriktning

MMA130

21159

7,5

V

Civilingenjörsprogrammet i Produktion och Produktdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GCE01 Civing PoP

3

HT2

Programmeringsteknik med Python

DVA128

24136

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT1

Produktutveckling 1

PPU204

24083

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT2

Maskinelement

PPU207

24086

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT2

Industridesign, introduktion

PPU208

24087

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT1

Industriell produktion och logistik

PPU210

24088

7,5

E

GCE01 Civing PoP

3

HT1

Hållfasthetslära

PPU211

24121

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT2

Projektledning

INO110

24010

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT1

Datorstödd produktutveckling

KPP053

24115

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT2

Modellteknik

PPU409

24104

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT1

Konkurrenskraftiga produktionssystem

PPU414

24089

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT1

Vetenskaplig teori och metod

PPU415

24105

7,5

E

GCE01 Civing PoP

5

HT2

Produktions- och logistikplanering

PPU426

24127

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Omvärldsanalys som Innovationsteknik

INO238

24103

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Hållbar produktutveckling och produktion

PPU417

24099

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Industriautomation

PPU418

24101

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Produktionssystemutveckling

PPU419

24108

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Produkt- och processutveckling

PPU424

24120

15

E

GCE01 Civing PoP

7

HT2

Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer

PPU442

24012

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Industriell Internet of Things för tillverkningsindustrin

PPU446

24011

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Flervariabelkalkyl

MAA152

21138

7,5

E

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Introduktion till stokastiska processer

MAA320

21145

7,5

V

GCE01 Civing PoP

7

HT1

Numeriska metoder

MMA132

21161

7,5

V

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Affärsbaserad produkt- och processutveckling

PPU416

24094

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT2

Underhåll och tillförlitlighet

PPU420

24109

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Simulering av produktionssystem

PPU432

24131

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Industriell design excellens

PPU438

24130

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT2

Avancerad produktutveckling

PPU439

24132

7,5

E

GCE01 Civing PoP

9

HT1

Industriell excellens

PPU443

24079

7,5

E

Högskoleingenjörsprogrammet i Innovation och produktdesignProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Produktutveckling 1

PPU204

24083

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Maskinelement

PPU207

24086

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Industridesign, introduktion

PPU208

24087

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Hållfasthetslära

PPU211

24121

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Projektledning

INO110

24010

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Datorstödd produktutveckling

KPP053

24115

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Modellteknik

PPU409

24104

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Konkurrenskraftiga produktionssystem

PPU414

24089

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Vetenskaplig teori och metod

PPU415

24105

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Produktions- och logistikplanering

PPU426

24127

7,5

E

Högskoleingenjörsprogrammet i Innovation, produktion och logistikProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Programmeringsteknik med Python

DVA128

24136

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT2

Maskinelement

PPU207

24086

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Industriell produktion och logistik

PPU210

24088

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

3

HT1

Hållfasthetslära

PPU211

24121

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Projektledning

INO110

24010

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Konkurrenskraftiga produktionssystem

PPU414

24089

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT1

Vetenskaplig teori och metod

PPU415

24105

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

5

HT2

Produktions- och logistikplanering

PPU426

24127

7,5

E

Informativ IllustrationProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE20 inform illustra

3

HT2b

Informativ animation *

ITE237

24065

7,5

E

DKE20 inform illustra

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

DKE20 inform illustra

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

DKE20 inform illustra

3

HT1a

Visualisering 3 *

ITE240

24070

7,5

E

DKE20 inform illustra

5

HT2

Multimodal informationsdesign

ITE329

24117

15

E

DKE20 inform illustra

5

HT1

Informationsgrafik *

ITE333

24116

15

E

DKE20 inform illustra

5

HT2

Verksamhetsförlagd informationsdesign

ITE340

24118

15

E

Rumslig gestaltningProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE21 rumsl gest

3

HT1a

Ljus och ljud *

ITE231

24064

7,5

E

DKE21 rumsl gest

3

HT2b

Utställningar och berättande *

ITE233

24071

7,5

E

DKE21 rumsl gest

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

DKE21 rumsl gest

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

DKE21 rumsl gest

5

HT2

Multimodal informationsdesign

ITE329

24117

15

E

DKE21 rumsl gest

5

HT1

Projektledning för designprojekt *

ITE338

24078

15

E

DKE21 rumsl gest

5

HT2

Verksamhetsförlagd informationsdesign

ITE340

24118

15

E

Textdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE22 text

3

HT1a

Begripliga texter *

ITE235

24066

7,5

E

DKE22 text

3

HT1b

Vetenskap och design

ITE238

24068

7,5

E

DKE22 text

3

HT2a

Retorik och berättarteknik

ITE239

24067

7,5

E

DKE22 text

3

HT2b

Informativt berättande *

ITE242

24073

7,5

E

DKE22 text

5

HT2

Multimodal informationsdesign

ITE329

24117

15

E

DKE22 text

5

HT1

Teknik och information *

ITE339

24110

15

E

DKE22 text

5

HT2

Verksamhetsförlagd informationsdesign

ITE340

24118

15

E

InnovationsprogrammetProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE06 Innovation

3

HT1

Kreativitet i innovationsprocesser

INO125

24045

7,5

E

GKE06 Innovation

3

HT2

Omvärldsanalys som Innovationsteknik

INO238

24103

7,5

E

GKE06 Innovation

3

HT2

Kunskapsfilosofi

INO239

24056

7,5

E

GKE06 Innovation

3

HT1

Additiv tillverkning

PPU214

24005

7,5

E

GKE06 Innovation

5

HT1

Trendspaning i teori och praktik

INO106

24095

7,5

distans

GKE06 Innovation

5

HT1

Tillämpad innovationsledning

INO304

24007

15

E

GKE06 Innovation

5

HT2

Systemiska angreppssätt för innovation

INO335

24126

7,5

E

GKE06 Innovation

5

HT1

Företagsekonomi, grundkurs

FOA170

23080

30

E

GKE06 Innovation

5

HT1

Psykologi 1-30

PSA119

22032, 22034

30

E/V
Kontakt

Har du frågor kring val av kurser och anmälan,
kontakta din programsamordnare eller en studievägledare.