Text

Anmälan till kurser inom program

Som programstudent behöver du anmäla dig till dina kurser. Här får du information om hur du gör.

Vilka behöver anmäla sig till kurser inom program?

De programstudenter som ska anmäla sig till kurser inom program inför termin två och efterföljande terminer gör det via antagning.se.

Antagning.se Länk till annan webbplats.


Vilka kurser ska jag söka?

I din utbildningsplan och ditt programschema ser du vilka kurser du ska anmäla dig till och vad de har för kurskoder.

Hitta utbildningsplaner och kursplaner

Sök programschema


Platsgaranti

Du kan få platsgaranti till 30 högskolepoäng/termin. Kom ihåg att du måste göra din anmälan senast sista anmälningsdag för att platsgaranti ska gälla.

Utbildningsplanen och examenskraven ska vara utgångspunkt för dina kursval. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven. Om du söker kurser som du inte har platsgaranti till, konkurrerar du med det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Kurser utöver program (fristående kurser) söks i konkurrens med övriga sökande och du kan då bli antagen till ytterligare 15 högskolepoäng.

I ditt programschema och din utbildningsplan står det vilka kurser du har platsgaranti till, vilken period på terminen det gäller, vilken ort kursen ges samt studietakt. En kurs kan ha flera anmälningstillfällen och om du väljer fel tillfälle så gäller inte platsgarantin. Om du är osäker på vilket tillfälle du ska anmäla dig till, kontakta studievägledare på akademin som ansvarar för ditt program.

Du som är student vid MDH kan logga in på antagning.se med ditt studentkonto. Eventuella handlingar du vill komplettera med ska laddas upp på dina sidor på antagning.se.


Civilingenjörsprogrammet i Robotik


Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

CCV20 Robotik

4

VT1

Operativsystem

DVA315

14051

7,5

V

CCV20 Robotik

4

VT1

Sannolikhetslära och statistisk teori

MAA137

11086

7,5

E

CCV20 Robotik

4

VT2

Datakommunikation

DVA218

14029

7,5

V

CCV20 Robotik

4

VT2

Mekanik II

MFY007

11082

7,5

V

CCV20 Robotik

6

VT1

Programmering av tillförlitliga inbyggda system

DVA452

14082

7,5

V

CCV20 Robotik

6

VT1

Avancerad signalbehandling

ELA412

14091

7,5

V

CCV20 Robotik

6

VT2

Tillämpad artificiell intelligens

CDT406

14080

15

V

CCV20 Robotik

8

VT1

Industrirobotik

DVA400

14059

7,5

V

CCV20 Robotik

8

VT1

Intelligenta system

DVA439

14077

7,5

V

CCV20 Robotik

8

VT2

Sensorteknik

ELA400

14083

7,5

V

CCV20 Robotik

8

VT2

Mobila robotar

ELA408

14084

7,5

V

CCV20 Robotik

10

VT1

Examensarbete för civilingenjörsexamen i robotik

DVA502

14106

30

V

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem


Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

4

VT1

Flygsystemteknik samt motorteknik

FLA212

14105

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

4

VT1

Sannolikhetslära och statistisk teori

MAA137

11086

7,5

E

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

4

VT2

Elektroniksystem

ELA208

14079

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

4

VT2

Farkoststrukturer och materiallära

FYA010

11092

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

6

VT1

Aerodynamik och flygmekanik

FLA300

14110

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

6

VT2

Robust elektronik för tillförlitliga system *

ELA305

14081

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

6

VT2

Flervariabelkalkyl

MAA152

11104

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

8

VT1

Programmering av tillförlitliga inbyggda system *

DVA452

14082

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

8

VT1

Design av autonoma system *

DVA485

14103

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

8

VT2

Modellbaserad utveckling för tillförlitliga system *

DVA484

14095

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

8

VT2

Design av feltoleranta system *

FLA432

14108

7,5

V

GCV02 Tiilförlitliga flyg- och rymdsystem

10

VT1

Examensarbete för civilingenjörsexamen i tillförlitliga system *

FLA500

14109

30

V

Datornätverk och datorkommunikation


Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

TCV21 Nätverk 120 hp

4

VT1

Projekt - Datakommunikation

DVA200

14025

15

V

TCV21 Nätverk 120 hp

4

VT1

Molntjänster

DVA254

14040

7,5

V

TCV21 Nätverk 120 hp

4

VT2

Datakommunikation för inbyggda system I

DVA258

14045

7,5

V

Högskoleingenjörsprogrammet i Nätverksteknik
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

YHT01 Hing Nätverk

4

VT1

Projekt - Datakommunikation

DVA200

14025

15

V

YHT01 Hing Nätverk

4

VT1

Molntjänster

DVA254

14040

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

4

VT2

Datakommunikation för inbyggda system I

DVA258

14045

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

6

VT1

Examensarbete för hing i nätverksteknik

DVA333

14066

15

V

YHT01 Hing Nätverk

6

VT1

Kalkyl, grundkurs

MAA141

11112

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

6

VT1

Sannolikhetslära för nätverkstekniker

MAA156

11132

7,5

V

YHT01 Hing Nätverk

6

VT2

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C

DVA244

14132

7,5

V

Datavetenskapliga programmetProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKV04 DVP

4

VT1

Funktionell programmering med F#

DVA229

14034

7,5

V

GKV04 DVP

4

VT1

Operativsystem

DVA315

14051

7,5

V

GKV04 DVP

4

VT2

Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs

DVA246

14037

7,5

V

GKV04 DVP

4

VT2

Informationssäkerhet

DVA252

14087

7,5

V

GKV04 DVP

4

VT2

Datorgrafikens grunder

DVA338

14053

7,5

V

GKV04 DVP

6

VT1

Information - kunskap - vetenskap - etik

DVA305

14049

7,5

V

GKV04 DVP

6

VT1

Artificiell intelligens

DVA340

14055

7,5

V

GKV04 DVP

6

VT1

Kalkyl, grundkurs

MAA141

11112

7,5

V

GKV04 DVP

6

VT1

Matematiken bakom internet

MAA507

11119

7,5

V

GKV04 DVP

6

VT2

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap

DVA331

14098

15

V

Civilingenjörsprogrammet i Produktion och Produktdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GCE01 Civing PoP

4

VT1

Dynamik, krafter och rörelse

FYA016

11049

7,5

E

GCE01 Civing PoP

4

VT1

Miljöteknik för ingenjörer

MTK203

13050

7,5

V

GCE01 Civing PoP

4

VT1

Sannolikhetslära och statistisk teori

MAA137

11086

7,5

E

GCE01 Civing PoP

4

VT1

Elektronik grundkurs

ELA103

14068

7,5

V

GCE01 Civing PoP

4

VT2

CAD fördjupning

MTA200

14043

7,5

E

GCE01 Civing PoP

4

VT2

Lean produktion

PPU216

14016

7,5

E

GCE01 Civing PoP

4

VT2

Introduktion till Industri 4.0

PPU217

14017

7,5

E

GCE01 Civing PoP

6

VT1

Innovation- och förändringsledning

INO240

14052

7,5

E

GCE01 Civing PoP

6

VT1

Produktutveckling 2

PPU410

14067

7,5

E

GCE01 Civing PoP

6

VT1

Värme- och vågrörelselära, gk

MFY010

11083

7,5

V

GCE01 Civing PoP

6

VT2

Processer för värdeskapande

INO213

14047

7,5

E

GCE01 Civing PoP

6

VT2

Industriell processutveckling

PPU436

14070

7,5

E

GCE01 Civing PoP

6

VT2

Ellära

FYA007

11090

7,5

V

GCE01 Civing PoP

8

VT1

Tillämpad operationsanalys och logistik

PPU407

14065

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT1

Verksamhetsstrategier

PPU425

14089

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT1

Visualisering för industri 4.0

PPU447

14021

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT1

Utvecklinga av produkter för cirkulära affärsmodeller

PPU456

14023

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT2

Industridesign, process

PPU421

14074

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT2

Lätta konstruktioner

PPU422

14076

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT2

Intelligenta fabriker

PPU445

14020

7,5

E

GCE01 Civing PoP

8

VT2

Supply Chain Management

PPU448

14022

7,5

E

GCE01 Civing PoP

10

VT1

Examensarbete, produktutveckling

PPU502

14127

30

E

GCE01 Civing PoP

10

VT1

Examensarbete, Innovativ produktion

PPU503

14113

30

E

Högskoleingenjörsprogrammet i Innovation och produktdesignProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

4

VT1

Elektronik grundkurs

ELA103

14068

7,5

V

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

4

VT1

Dynamik, krafter och rörelse

FYA016

11049

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

4

VT2

CAD fördjupning

MTA200

14043

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

4

VT2

Introduktion till Industri 4.0

PPU217

14017

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Innovation- och förändringsledning

INO240

14052

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Examensarbete, produktutveckling - konstruktion

PPU305

14102

15

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Examensarbete - Innovativ produktion/logistik

PPU307

14104

15

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Produktutveckling 2

PPU410

14067

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT2

Processer för värdeskapande

INO213

14047

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT2

Industriell processutveckling

PPU436

14070

7,5

E

IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram

6

VT2

Organisation

FOA112

13072

7,5

V

Högskoleingenjörsprogrammet i Innovation, produktion och logistikProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

4

VT1

Miljöteknik för ingenjörer

MTK203

13050

7,5

V

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

4

VT1

Sannolikhetslära och statistisk teori

MAA137

11086

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

4

VT2

Lean produktion

PPU216

14016

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

4

VT2

Introduktion till Industri 4.0

PPU217

14017

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Innovation- och förändringsledning

INO240

14052

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Examensarbete - Innovativ produktion/logistik

PPU307

14104

15

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

6

VT1

Dynamik, krafter och rörelse

FYA016

11049

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

6

VT2

CAD fördjupning

MTA200

14043

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

6

VT2

Processer för värdeskapande

INO213

14047

7,5

E

IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram

6

VT2

Industriell processutveckling

PPU436

14070

7,5

E

Informativ Illustration
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE20 inform illustra

4

VT1

Teknikillustration *

ITE241

14033

15

E

DKE20 inform illustra

4

VT2

Vetenskapsillustration *

ITE334

14064

15

E

DKE20 inform illustra

6

v.11-22

Examensarbete i informationsdesign

ITE336

14072

17,5

E

DKE20 inform illustra

6

v.3-5

Forskningsprocesser

ITE335

14036

5

E

DKE20 inform illustra

6

v.6-10

Informativ Illustration, specialisering *

ITE331

14101

7,5

E

Rumslig gestaltning
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE21 rumsl gest

4

VT1

Konstruktion, material och 3D *

ITE234

14030

15

E

DKE21 rumsl gest

4

VT2

Plats, rum och rörelse- utomhus *

ITE300

14028

15

E

DKE21 rumsl gest

6

v.11-22

Examensarbete i informationsdesign

ITE336

14072

17,5

E

DKE21 rumsl gest

6

v.3-5

Forskningsprocesser

ITE335

14036

5

E

DKE21 rumsl gest

6

v.6-10

Rumslig gestaltning, fördjupning *

ITE341

14041

7,5

E

Textdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

DKE22 text

4

VT1

Multimodala texter och grafisk form

ITE247

14007

15

E

DKE22 text

4

VT2b

Fackspråk och termer *

ITE344

14013

7,5

E

DKE22 text

4

VT2a

Kommunikation i organisationer

ITE345

14014

7,5

E

DKE22 text

6

v.11-22

Examensarbete i informationsdesign

ITE336

14072

17,5

E

DKE22 text

6

v.3-5

Forskningsprocesser

ITE335

14036

5

E

DKE22 text

6

v.6-10

Textdesign fördjupning *

ITE337

14099

7,5

E

Interaktionsdesign
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE12 Interaktionsdesign

4

VT1

Design genom förstärkt, utbyggd verklighet (xR)

ITE210

14006

15

E

GKE12 Interaktionsdesign

4

VT2a

Interaktionsdesign i en global värld

ITE342

14011

7,5

E

GKE12 Interaktionsdesign

4

VT2b

Interaktionsdesignerns yrkesroller i olika organisationer

ITE343

14012

7,5

E

Innovationsprogrammet
Program

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE06 Innovation

4

VT1

Innovation- och förändringsledning

INO240

14052

7,5

E

GKE06 Innovation

4

VT1

Mätning av innovation

INO242

14071

7,5

E

GKE06 Innovation

4

VT2

Tillämpad entreprenörskap och projektledning

INO337

14027

15

E

GKE06 Innovation

6

VT1

Konceptrealisering

INO333

14003

7,5

E

GKE06 Innovation

6

VT1

Examensarbete i innovationsteknik

INO334

14004

15

E

GKE06 Innovation

6

VT1a

Forskningsdesign och metod

INO332

14018

7,5

E

Kandidatprogrammet i tillämpad AIProgram

Termin

Läs-period

Kursnamn

Kurskod

Anm kod

hp

Ort

GKE11 Tillämpad AI

4

VT1

Smarta digitala plattformar: molntjänster, säkerhet och big data

DVA260

14044

7,5

E

GKE11 Tillämpad AI

4

VT1

Sannolikhetslära och statistisk teori

MAA137

11086

7,5

E

GKE11 Tillämpad AI

4

VT2

Artificiell intelligens 2

DVA255

14046

7,5

E

GKE11 Tillämpad AI

4

VT2

Datahantering och datafication

DVA256

14042

7,5

EKontakt

Har du frågor kring val av kurser och anmälan,
kontakta din programsamordnare eller en studievägledare.

Till toppen