Text

Som student vid MDH finns det möjlighet till utbytesstudier.

Studera utomlands

Studera utomlands

Se dig omkring i världen. Som student vid MDH finns det möjlighet till utbytesstudier. Det innebär att du kan genomföra en termin eller ett läsår utomlands vid ett lärosäte som MDH har utbytesavtal med. Du kan också söka studieplats utomlands på egen hand. Ta chansen att skaffa dig nya erfarenheter och lära dig mer om andra kulturer.

Frågor och svar

Med anledning av coronaviruset. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna för dig som planerar att resa utomlands höstterminen 2020.

Frågor och svar

Utbytesstudier

Att studera en period utomlands är en fantastisk chans att öka din förståelse för andra länders kulturer och samtidigt få prova på en ny akademisk miljö. Din akademi kan hjälpa dig med det mesta när det gäller utbytesstudier. De svarar på generella frågor men har också kunskap om mer specifika frågor som exempelvis kursval och tillgodoräknande. Högskolan anordnar även informationsträffar där du får träffa andra studenter som redan studerat utomlands och som kan berätta om sina erfarenheter.


Vart kan jag åka?

MDH har cirka 120 partneruniversitet runt om i världen, men vart du kan åka beror på vad du läser och när du söker. För mer information, kontakta den internationella koordinatorn på din akademi.


När öppnar ansökan?

Ansökningsperioden för utbyte läsåret 2021/2022 är öppen15 december 2020 - 3 februari 2021. För frågor om specifika partneruniversitet eller rådgivning inför ansökan vänligen kontakta den internationella koordinatorn på din akademi.


Tidplan för ansökan

15 december 2020

 • Online-ansökan öppnar

3 februari 2021

 • Sista ansökningsdag. Online-ansökan stänger. Observera att du ska maila PDF-filen som skapats när du skickat in din ansökan till den internationella koordinatorn på din akademi.

Ofullständig och/eller sen ansökan kommer inte att behandlas.

För studenter som sökt om utbytesplats till något av partneruniversiteten i USA gäller följande datum för nomineringsbesked och sista svarsdag:

 • 15 februari skickas besked om nominering till sökande
 • 18 februari är sista dag att svara på nomineringsbeskedet

För övriga ansökningar (ej USA) gäller datumen:

 • 25 februari skickas besked om nominering till sökande
 • 1 mars är sista dag att svara på nomineringsbeskedet

Observera att erbjudandet om utbytesplats finns i ansökningsportalen där ansökan gjordes. För att behålla din plats måste du svara på erbjudandet. Uteblivet svar betraktas som ”nej” och platsen går förlorad.


Vilka får ansöka om utbytesstudier?

Alla registrerade heltidsstudenter kan söka en utbytesplats om kriterierna nedan är uppfyllda. Utbytesstudier avser alltid heltidsstudier på det utländska lärosätet under minst en termin och max ett läsår.


För att få söka utbytesstudier, ska du:

 • vara registrerad heltidsstudent vid MDH vid sista dag för ansökan
 • ha godkänt resultat på minst 30 högskolepoäng vid MDH
 • ha klarat minst 75 procent av poängen för de kurser du varit registrerad på vid MDH till och med föregående termin för sista dagen för ansökan
 • uppfylla språkkraven.

Innan utbytesstudierna påbörjas ska du:

 • vara registrerad vid MDH terminen närmast före utbytestermin
 • ha godkänt resultat på minst 60 högskolepoäng från MDH
 • ha godkänt resultat i de speciella språkkrav som mottagande lärosäte kräver till exempel TOEFL-test vid ISEP utbyte.


Minimikrav för språkkunskaper inför utlandsstudier:

 • i engelska krävs vanligen ingen ytterligare behörighet utöver grundläggande behörighet för högskolestudier
 • TOEFL-test krävs om du söker en utbytesplats genom ISEP
 • i franska, spanska och tyska krävs godkänt resultat på minst 15 högskolepoäng. Notera att nybörjar- och baskurser i nämnda språk inte ger behörighet
 • i övriga språk görs en bedömning med utgångspunkt från de regler som gäller för franska, spanska och tyska.

Värt att notera är att de flesta av högskolans partneruniversitet erbjuder kurser där undervisningen sker på engelska även om det inte är det officiella språket i landet. Man erbjuder samtidigt språkkurser för nybörjare i landets modersmål.

Ansök 15 december – 3 februari

Ansökan till utbytesstudier görs via en onlineansökan.

För att göra en ansökan klickar du på länken som visas här, under ansökningsperioden. Du loggar in med ditt användar-id och kommer till en ansökningsportal. Där klickar du på länken till onlineansökan för utbytesstudier och börjar fylla i din ansökan.

Efter ansökningsperioden får du information om du blivit erbjuden en plats. För att behålla din plats måste du svara på erbjudandet inom den angivna tiden.

Mer information om hur du fyller i ansökan finns i portalen. Kom ihåg att du ska skicka pdf-filen som skapats i samband med ansökan till den internationella koordinatorn på din akademi.

Urvalskriterier vid utbytesstudier

Om antalet sökande är fler än antalet platser görs ett urval som baseras på meritpoäng.

En persons andrahandsval kan aldrig konkurrera bort någons förstahandsval. Kan du inte få ditt förstahandsval har du istället chans på ditt andra- eller tredjehandsval. Du som genomfört eller tidigare erbjudits mobilitet placeras i en egen urvalsgrupp som erbjuds nominering efter alla andra och endast i mån av plats.

Poängsystem

Engagemang

20 poäng. Om du har varit engagerad vid Kårens internationella verksamhet vid MDH.

Högskolepoäng

 • 10 poäng. Om du har 30,5 – 45 hp vid MDH vid sista dag för ansökan.
 • 20 poäng. Om du har 45,5 – 60 hp vid MDH vid sista dag för ansökan.
 • 30 poäng. Om du har 60,5 – 75 hp vid MDH vid sista dag för ansökan.
 • 40 poäng. Om du har 75,5 – 90 hp vid MDH vid sista dag för ansökan.
 • 50 poäng. Om du har minst 90,5 hp vid MDH vid sista dag för ansökan.

Avklarade kurser i procent

 • 20 poäng. Om du vid sista dag för ansökan har klarat mellan 80% och 90% i hp av alla registrerade kurser vid MDH till och med föregående termin.
 • 30 poäng. Om du vid sista dag för ansökan har klarat mer än 90 % i hp av alla registrerade kurser vid MDH t.o.m. föregående termin

Vid lika poäng används lottning för att genomföra urvalet.

Vad händer om jag blir erbjuden en plats?

 • Om du blir erbjuden en plats behöver du tacka ja till platsen.
 • Du får information om hur ansökningsprocessen går till vid det utländska lärosätet, fyller i ansökan och skickar den till partneruniversitetet (i god tid innan deadline).
 • Du skriver ett learning agreement tillsammans med din internationella koordinator.
 • När mottagande universitet fått in din ansökan får du ett antagningsbesked och välkomstinformation.
 • Om du söker dig utanför Europa ska du lämna in visumansökan och bifoga kopia på antagningsbesked. Det är ditt ansvar att kontakta ambassaden.

Mer information

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator

format_quote

”Min tid utomlands har gett mig nya perspektiv på vad kvalitet är”

Lina Sundström

student vid specialpedagogprogrammet på MDH

Läs mer

Utbytesprogram MDH deltar i

MDH deltar i ett antal olika utbytesprogram.

Erasmus+

Som student vid MDH har du möjlighet att söka stipendium för dina utlandsstudier i Europa inom ramen för programmet Erasmus+.

Läs mer

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Läs mer

MFS - Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram i utvecklingsländer.

Läs mer

Nordplus

Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare i de nordiska länderna.

Läs mer

Studentutbyte mellan universitet i hela världen

Ta chansen att studera vid ett engelskspråkigt universitet i någon annan del av världen. International Student Exchange Program (ISEP) ordnar utbyten med bland annat USA, Argentina, Korea, Japan, Sydafrika och Australien.

Mer om ISEP

Utbytesstudier på egen hand

Högskolan har avtal med ett antal partneruniversitet runt om i världen. Om din akademi inte kan erbjuda en plats du önskar kan du söka studieplats utomlands på egen hand.

När du på egen hand söker en plats vid ett universitet i ett annat land och du vill få studierna tillgodoräknade i din svenska examen kallas det på engelska ofta Study Abroad. En eller två terminer är en vanlig längd. Studierna leder inte fram till en examen vid det utländska universitetet.

 

Ta reda på vart du vill åka

Om du inte redan vet vilket universitet du vill söka till, börjar du med att söka information till exempel via en sökmotor på webben för att bilda dig en uppfattning om olika universitet och komma fram till vart du skulle vilja söka. När du så önskar mer precis information och ansökningshandlingar från ett visst universitet vänder du dig direkt dit med din förfrågan, så vida du inte går genom en agent som i så fall fungerar som mellanhand.

 

Praktiska förberedelser

Även om du väljer att studera på egen hand vid ett utländskt universitet så kan du få dina studier tillgodoräknade i din svenska utbildning. För det krävs det att du får dina kurser vid det utländska lärosätet godkända av din akademi på högskolan. Ta kontakt med din akademi innan du åker.

 

Stöd till deltagare med funktionsnedsättning

För deltagare i utbytesprogram som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under tiden utomlands finns möjlighet att söka extra medel för extra kostnader som kan uppstå i samband med exempelvis transporter, undervisningsmaterial, assistent/medföljare och boende.

Det är MDH som ansöker om bidraget. Inför ansökan behöver du som student diskutera ditt individuella behov av stöd tillsammans med samordnaren för funktionshinder på Studentcentrum och med den internationella koordinatorn på akademin.

Mer information om stöd till personer med funktionsnedsättning.länk till annan webbplats

Samordnare

Marie Bergman

+4621107396

marie.bergman@mdh.se

Mer information

För mer information om att studera utomlands, kontakta din internationella koordinator:

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdh.se