Text

Det finns anvisningar och mallar för hur du som student vid MDH ska skriva examensarbeten och rapporter.

Examensarbeten och rapporter

Examensarbeten och rapporter

Det finns anvisningar och mallar för hur du som student vid MDH ska skriva examensarbeten och rapporter.

Riktlinjerna finns till för att alla studenter, handledare och examinatorer ska ha samma syn på hur examensarbetena och rapporterna ska skrivas. Du hittar anvisningarna och mallarna i lärplattformen Canvas.

Lärplattformen Canvas.länk till annan webbplats