Text

Grattis till ett bra val. Vad roligt att du valt att studera vid MDH. Här hittar du information om vad du behöver göra när du blivit antagen.

Ny student

Välkommen som ny student

Grattis till ett bra val. Vad roligt att du valt att studera vid MDH. Här hittar du information om vad du behöver göra när du blivit antagen.

1. Tacka ja till din utbildning

När du fått ditt antagningsbesked måste du tacka ja till din antagning på antagning.se innan du kan registrera dig. Om du ångrar ditt studieval ska du lämna återbud på din anmälan på antagning.se. På så sätt lämnar du platsen till någon annan sökande. Du som är antagen utan svarskrav kan hoppa över denna punkt och gå vidare till punkt 2.

2. Skapa ett studentkonto

Du som är antagen och har tackat ja till en kurs eller ett program på antagning.se behöver ett studentkonto för att kunna logga in på datorer, e-post samt övriga IT-tjänster. Du som börjar dina studier hos oss under höstterminen 2021 kan beställa ditt studentkonto från 9 augusti. Under de första dagarna kan det ta upp till 6 timmar innan ditt konto är skapat och ytterligare en timma innan du kan logga in i lärplattformen Canvas.

3. Registrera dig

Du som är antagen till en kurs eller ett program måste registrera dig, annars förlorar du din plats. Registrering för höstterminen 2021 öppnar den 9 augusti. Registreringen stänger sedan den 29 augusti för utbildning som börjar vecka 34 och den 5 september för utbildning som börjar vecka 35. För kurser som börjar senare på terminen öppnar registreringen en vecka innan kursstart och stänger söndag samma vecka som kursstarten. Är du antagen till ett program ska du registrera dig på kursen/kurserna i programmet, då blir du automatiskt registrerad på programmet och platsen är din. Är du antagen efter registreringsperiodens slut kan du mejla studenttorget@mdh.se för att få hjälp med registreringen. Kom ihåg att ange rätt kontaktuppgifter till dig när du gör registreringen.

4. Beställ MDH-kort

MDH-kortet är ett personligt kort som du använder för att komma in på campus, i högskolans lokaler och för att skriva ut. Det är dessutom färdbevis för gratisbussarna mellan campus Eskilstuna och Västerås. Om du har behov av ett MDH-kort så kan du beställa det efter att du har registrerat dig.

5. Introduktion

Varmt välkommen till vår digitala introduktion som innehåller både viktig information gällande din studietid på MDH men också sånt som kommer underlätta ditt nya liv som student.

6. Program- och kursstart

Höstterminen 2021 börjar den 23 augusti respektive 30 augusti beroende på vilken utbildning du ska läsa. Genom länken nedan kan du söka efter din kurs eller ditt program för information om plats och tid. Du som är programstudent har både program- och kursstart. Information om vilka kurser som ingår i ditt program hittar du i ditt programschema eller i Ladok.

Viktigt!

Se till att dina kontaktuppgifter, som telefonnummer och mejl, alltid är uppdaterade och aktuella under hela din studietid.

7. Studentwebben

På studentwebben hittar du mer information om dina studier på program och kurs eller om du ska studera på distans. Här kan du även hitta information om kursplaner med litteraturlistor, schema och de plattformar och system som du som student använder under din studietid.

Mälardalens studentkår

Mälardalens studentkår (MDS) är den officiella studentkåren vid MDH. Tillsammans med MDS arbetar vi för att alla studenter ska få en så bra studietid som möjligt genom studentinflytande. Under din rookieperiod arrangerar linjeföreningarna bland annat studiesociala aktiviteter.

Du kan vaccinera dig på din nya studieort

Studievägledare

Om du har frågor som rör studieval och arbetsmarknad kan du vända dig till någon av våra studievägledare.

Studievägledning

Studenttorget

Studenttorget hjälper dig med alla typer av frågor. Om inte personalen kan ge dig svaret direkt så får du veta vart du kan vända dig för att få mer information.

Studenttorget

Din studiemiljö

För oss är det viktigt att du har möjlighet att påverka din studiemiljö samt att du får det stöd du behöver under din studietid.

Din studiemiljö

Kom igång med dina studier

Studentkonto och registrering

Kom ihåg att skapa ett studentkonto och registrera dig. Du som är antagen till en kurs eller ett program måste registrera dig, annars förlorar du din plats.

Ny student

Kurser inom ditt program

Ta reda på vilka kurser som ingår i ditt program. Detta gör du med hjälp av ditt programschema. Sök efter ditt program genom att ange namn eller programkod.

Programschema

Kurslitteratur

Ta reda på vilken kurslitteratur du behöver för att klara av dina studier. Detta gör du med hjälp av kursplanen. Sök efter kursplanen genom att ange kursens namn eller kurskod.

Hitta utbildningsplan och kursplan

Aktuellt

Nytt rekordår för MDH

Intresset för att utbilda sig på MDH fortsätter att öka. Det totala antalet ansökningar till höstterminen har gått upp med 13 procent jämfört med föregående år, 10 procent mer än landet i stort.

Läs mer

Utbildning på campus från 4 oktober

Sommarterminen, omtentaperioden i augusti och introduktionen av nya studenter sker som planerat på distans. Därefter inleder MDH en stegvis återgång till utbildning på campus.

Läs mer

MDH-studenter mycket eftertraktade av arbetsgivare

Etableringsgraden för examinerade studenter från MDH är bland den högsta i landet, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Hela 86 procent, vilket motsvarar närmare 9 av 10 studenter, har en god ställning på arbetsmarknaden inom 1-1,5 år efter examen.

Läs mer

Händelser vid MDH

Påverka din framtida karriär redan idag!

  • 2021-10-22 09:45–12:15
Digitalt via Zoom.
Varmt välkommen till en digital karriärdag för studenter på grundprogram inom området hälsa, vård och välfärd, den 22 oktober kl. 10.00-12.00.

Hållbarhetsdagarna

  • 2021-11-09 09:00–16:00
  • 2021-11-10 09:00–16:00
Digitalt via Zoom
För första gången håller MDH två tvärvetenskapliga dagar tillsammans med alla fyra akademier, där aktivism, konst och vetenskap möts. Oavsett vad du studerar, missa inte detta!

Utveckla ditt skrivande

  • 2021-11-16 09:00–12:00
Digitalt via Zoom
Träffa språkpedagoger från Lärum som ger dig tips och svarar på frågor kring ditt skrivande, och bibliotekarier som hjälper dig om du har frågor kring artikelsökningar eller referenshantering.
Till toppen