Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Att skapa en hållbar energiförsörjning är ett måste. MDH:s forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Framtidens energi

Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Att skapa en hållbar energiförsörjning är ett måste. MDH:s forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Tillsammans utvecklas bland annat effektiva och innovativa energisystem som sliter mindre på miljön och minimerar utsläppen. Högskolans forskare tar fram nya metoder för att använda förnybar energi som exempelvis solenergi och biomassa. Genom effektiva reningsprocesser påverkas natur och människor mindre – livsviktig forskning som på konkreta sätt bidrar till lösningar på vår tids globala utmaningar.

Inom Framtidens energi verkar 9 professorer, ytterligare 15 seniora forskare samt ett 50-tal doktorander.

Framtidens energi bedriver forskning inom följande områden:

  • Förnybar energi med fokus på biomassa och bioenergi
  • Energieffektivisering och minskade utsläpp
  • Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Dessutom är verksamheten delaktig i forskarskolan Reesbe (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment).

Förnybar energi

Forskargrupp

Läs mer om Förnybar energi

SOFIA

Forskargrupp

Läs mer om SOFIA

Energieffektivi-sering och minskning av utsläpp

Forskargrupp

Läs mer om Energieffektivi-sering och minskning av utsläpp

Mer information om Framtidens energi

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledare Eva Thorin.

Forskningsledare

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Till toppen