Text

Resurseffektivisering

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

FLEXERGY - Energiflexibilitet genom synergier mellan stora datamängder, teknik & system och innovativa marknadslösningar

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.

Till toppen