Text

k

Förnybar energi

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Nationalekonomi

FLEXERGY - Energiflexibilitet genom synergier mellan stora datamängder, teknik & system och innovativa marknadslösningar

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.

Projektansvarig vid MDH

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

021-10 31 34

jinyue.yan@mdh.se

No partial template found

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.

Till toppen