Text

MDH erbjuder olika typer av stöd och hjälp för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna läsa på högskolan på lika villkor som andra.

Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning

MDH erbjuder olika typer av stöd och hjälp för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna läsa på högskolan på lika villkor som andra.

Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar dina studier. Stödet utformas utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur.

Mer information om vad som räknas som funktionsnedsättninglänk till annan webbplats


Ansök om stöd

För att du ska få använda dig av det stöd som erbjuds behöver du kunna visa upp en utredning eller diagnos som är gjord av en specialist inom den aktuella funktionsnedsättningen. Om du inte har en utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om hur du ska göra för att få en utredning.

Du behöver också göra en digital ansökan i systemet Nais. Där kan du ladda upp intyg om din funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog eller logoped. Därefter blir du inbjuden till ett möte med en samordnare för att diskutera ditt behov av stöd. Har du inte möjlighet att skicka in en digital ansökan, kan du kontakta samordnaren.

Gör din digitala ansökan härlänk till annan webbplats


Olika former av stöd

  • anteckningshjälp
  • mentor
  • inläst litteratur
  • förlängd tentamenstid
  • examination i mindre grupp
  • talsyntes och språkprogram
  • tillgång till resursrum eller lånedator
  • teckenspråkstolkning

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren, tala om vilka behov du har och visa upp beskedet du har fått av samordnaren. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det.

Beställa hjälpmedel vid tentamen

 

För att beställa hjälpmedel inför tentamen, anmäl dig först till tentamen i Ladok för studenter. Fyll sedan i webbformuläret om beställning av hjälpmedel vid tentamen. För att få tillgång till dessa hjälpmedel måste beställningen skickas senast tio dagar innan tentamen.


Vill du hjälpa andra?

Vill du jobba som mentor eller dela med dig av dina anteckningar från föreläsningar? Att hjälpa andra som studerar kan vara ett meningsfullt och lärorikt extrajobb.
För mer information om mentorskap och anteckningsstöd, kontakta samordnare för särskilt pedagogiskt stöd.

 

Stöd till alla studenter


Kontakt

Marie Bergman är samordnare för särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta henne om du behöver hjälp.

Samordnare

Marie Bergman

021-10 73 96

marie.bergman@mdh.se

Till toppen