Text

Här kan du söka efter schema, programschema, terminstider och tentamenstider.

Schema och terminstider

Schema och terminstider

Här kan du söka efter schema, programschema, terminstider och tentamenstider. Observera att datum, tid och plats kan komma att ändras. Kontrollera därför alltid webbschemat så att du har koll på var och när du ska vara på plats.

Undervisningsschema för höstterminen 2020 publiceras 10 augusti 2020.

Tentamensschema för höstterminen 2020 publiceras vecka 35.
Notera att vissa tentor kan komma att publiceras senare, dock senast tre veckor innan tentamenstillfället.


  • fysioterapeutprogrammet
  • sjuksköterskeprogrammet
  • socionomprogrammet
  • barnmorskeprogrammet
  • specialistsjuksköterskeutbildningarna
  • förskollärarprogrammet
  • grundlärarprogrammet f-3
  • grundlärarprogrammet 4-6
  • kompletterande pedagogisk utbildning


Avvikande terminstider läsåret 2020/2021

Datum


Antal veckor

Hösttermin 2020

2020-08-24 – 2021-01-17

21

Period 1 hösttermin

2020-08-24 – 2020-11-01

10

Period 2 hösttermin

2020-11-02 – 2021-01-17

11

Observera att denna vecka
ligger utanför terminstid och
att du har uppehåll i studierna

 

2020-12-28 – 2021-01-03

1

Avvikande tentamensperioder läsåret 2020/2021

Tentamensperiod 1 hösttermin

2020-10-26 – 2020-11-01

1

Tentamensperiod 2 hösttermin

2021-01-11 – 2021-01-17

1

Studenter på program med avvikande terminsstart fyller i sin ansökan om studiemedel precis som vanligt, men kan behöva korrigera startdatumet för terminen manuellt, om detta inte redan är ifyllt i ansökan. Läser du ett program med avvikande terminstid ansöker du CSN perioden 2020-08-24 - 2021-01-17.

Under vecka 53 har du inga schemalagda aktiviteter, men du söker ändå CSN för terminen som en sammanhängande studieperiod utan uppehåll.

Programmen som berörs listas ovan.

Ordinarie terminstider läsåret 2020/2021

Datum


Antal veckor

Hösttermin 2020

2020‐08‐31 ‐ 2021‐01‐17

20

Vårtermin 2021

2021‐01‐18 ‐ 2021‐06‐06

20

Sommartermin 2021

2021‐06‐07 ‐ 2021‐08‐22

11

Period 1 hösttermin

2020‐08‐31 ‐ 2020‐11‐08


Period 2 hösttermin

2020‐11‐09 ‐ 2021‐01‐17


Period 1 vårtermin

2021‐01‐18 ‐ 2021‐03‐28


Period 2 vårtermin

2021‐03‐29 ‐ 2021‐06‐06Ordinarie tentamensperioder läsåret 2020/2021

Tentamensperiod 1 hösttermin

2020‐11‐02 ‐ 2020‐11‐08

1

Tentamensperiod 2 hösttermin

2021‐01‐11 ‐ 2021‐01‐17

1

Tentamensperiod 1 vårtermin

2021‐03‐22 ‐ 2021‐03‐28

1

Tentamensperiod 2 vårtermin

2021‐05‐31 ‐ 2021‐06‐06

1
Omtentamensperiod 1

2021‐06‐07 ‐ 2021‐06‐13

1

Omtentamensperiod 2

2021‐08‐16 ‐ 2021‐08‐22

1

Mobilapp för att se ditt schema och boka grupprum

MDH har en officiell mobilapp som heter Kronox, där du kan se ditt schema och boka grupprum.

Mobilappen är speglad till schemat på webben vilket innebär att den alltid är uppdaterad. Det du kan göra är att söka fram dina kursscheman, och loggar du in kan du spara ditt schema. Du kan även använda resursbokning för att till exempel boka grupprum. Har du bråttom och bara snabbt behöver hitta ditt schema behöver du inte logga in, du hittar schemat ändå.

Mobilappen finns på Itunes Appstore och Google Play.

 

Mer information

För mer information om termins- och tentamenstider,
kontakta studenttorget@mdh.se