Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Lärarpraktiker online/offline

Projektet Lärarpraktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2017-09-30

Huvudfinansiering

Region Västmanland

Medfinansiering

Vetenskapsrådet, Mälardalens högskola

Projektansvarig vid MDH

Projektets mål är att forskare från Mälardalens högskola i samverkan med skolor i Västmanland tar fram ny kunskap kring vilka möjligheter till deltagande och lärande som lärares användning av så kallade lärappar öppnar upp. Studien baseras på observationer och video- och ljudinspelningar i fysiska klassrum och observationer i virtuella klassrum som administreras via lärappar i årskurs 8-9.

Lärarpraktiker online/offline (LOOP)

”LOOP” är ett ettårigt projekt med syfte att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Projektet kommer att studera lärares kontakt med elever i fysiska klassrum och jämföra det med den kommunikation de har med eleverna via lärappar och i sociala medier.

Trots stort intresse i den pågående digitaliseringen av skolan råder brist på kunskap om hur sociala medier och lärappar används i undervisning. Projektet Lärarpraktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.

Projektets mål är att forskare från Mälardalens högskola i samverkan med skolor i Västmanland tar fram ny kunskap kring vilka möjligheter till deltagande och lärande som lärares användning av sociala medier och så kallade lärappar öppnar upp. Studien baseras på observationer i fysiska klassrum och i virtuella klassrum som administreras via lärappar i årskurs 7-9.

Resultaten kommer spridas genom skriftliga rapporter, konferenser och webbinarier till lärare, skolledare och andra aktörer med intresse för digitalisering av skola och språkutveckling. Projektet pågår under 2016–2017.

Till toppen