Text

Projektlista - medfinansiär: MDH

Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


Projektansvarig vid MDU: Eva Ärlemalm-Hagsér

Huvudfinansiering: Erasmus+

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola.


Projektansvarig vid MDU: Tor Nilsson

Huvudfinansiering: Utbildningsdepartementet genom Umeå Universitet

Medfinansiering: Akademin för utbildning kultur och kommunikation MDH

Hur det pedagogiska ledarskapet kan ge pedagoger möjlighet att i kollegiala former identifiera sina egna fortbildningsbehov och att möjliggöra för pedagoger att prova sina nya lärdomar i sin egen praktik.


Huvudfinansiering: Hallstahammar kommun, Västerås stad, Pysslingen förskolor

Medfinansiering: Regionförbundet, Övningsskoleprojektet vid MDH

Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.


Projektansvarig vid MDU: Maria Harder

Huvudfinansiering: NOBAB/Arvsfonden

Medfinansiering: MDH

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.


Projektansvarig vid MDU: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: AFA försäkring

Medfinansiering: MDH

Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gävleborg, Högskolan i Dalarna

Projektet syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.


Huvudfinansiering: Region Västmanland

Medfinansiering: Vetenskapsrådet, MDH

Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.


Huvudfinansiering: Västerås stad

Medfinansiering: MDH

Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Medfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, MDH

Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö