Text

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion

Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin.

Start

2018-12-01

Planerat avslut

2020-11-30

Huvudfinansiering

Vinnova

Samarbetspartners

Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Swedsoft, Örebro universitet.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

016-15 32 15

koteshwar.chirumalla@mdh.se

Om projektet

Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade
högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Samtliga lärosäten som deltar i projektet har erfarenhet av att utveckla och genomföra flexibla och nätbaserade kurser i samarbete med industrin genom pågående Expertkompetensprogram via KK-stiftelsen. Nu vill vi öka genomslaget av de separata satsningarna genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena och nyttja resurser mer effektivt för att nå en större målgrupp.

Målet är att tillsammans erbjuda spjutspetskurser som bidrar till att utveckla industrins digitalisering. Kursutvecklingen bygger på ett ömsesidigt lärande där vi testar och experimenterar kursformer och innehåll, för att bidra till ett ömsesidigt lärande och fördjupat samarbete mellan lärosätena.


Projektet har tre huvudsakliga delar:

  • Utveckla ett större statistikunderlag gällande företagens kompetensbehov för förbättrad utbildningsplanering och genomförande (WP 2)
  • Utveckla och genomföra fyra kurser för yrkesverksamma i flexibla och nätbaserade former (WP3a, 3b)
  • Skapa en gemensam marknadsföring för att nå yrkesverksamma i svenska företag (WP 4)


Följande kompetensområden står i fokus:

  • Konkurrenskraftig produktion; Digitala fabriker, Produktionssystem samt Automation och robotik.
  • AI och Big Data/maskininlärning; Maskininlärning, Autonoma robotar och Sakernas internet (IoT)

Inom de två områdena kommer lärosätena gemensamt utveckla ett nytt kursutbud där minst två lärosäten samverkar i design och genomförande. Målet är att ge minst fyra nya kurser inom projektet.

Till toppen