Text

Projektlista - huvudfinansiär: Vinnova

 • Projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser (‘Greenhouse gas emissions’ GHG) och framtar lösningar som påskyndar omställningen till hållbara städer.


  Projektansvarig vid MDU: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: SweGreen, RISE Research Institutes of Sweden

 • AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


  Projektansvarig vid MDU: Gunnar Widforss

  Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

  Medfinansiering: MDU, Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Alstom, Volvo Construction Equipment, RISE Research Institutes of Sweden, Westermo

 • Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöerna och samtidigt minimera användandet på gemensamma resurser som vatten, energi och transport.


  Projektansvarig vid MDU: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, SweGreen, Sweco, Paul Taylor Lanthandel AB, Ica Focus, Areim AB, Bjerking AB

 • AMASS will create and consolidate a de-facto European-wide assurance and certification open tool platform, ecosystem and self-sustainable community spanning the largest CPS vertical markets.


  Projektansvarig vid MDU: Barbara Gallina

  Huvudfinansiering: Vinnova, ECSEL Joint Undertaking

  Samarbetspartners: Alten Sverige, Comentor, OHB Sweden, SP Technical Research Institute of Sweden

 • The project will in an AUTOSAR context address the issues of hardware consolidation on multicore architectures, how to achieve good performance, and how to ensure timing predictability to meet hard real-time requirements.


  Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, ABB Corporate Research, Volvo Group Trucks Technology

 • An AI based decision support system will take the current patients specific circumstances into account and apply AI methods such as `knowledge discovery´ and Case-Based Reasoning to identify relations in the registry seen from the individual perspective.


  Projektansvarig vid MDU: Peter Funk

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Lunds universitet, Uppsala universitet, Västmanlands kommuner och landsting

 • BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical).


  Projektansvarig vid MDU: Federico Ciccozzi

  Huvudfinansiering: Vinnova, ITEA

  Medfinansiering: Alten Sverige, Saab, Unibap, Volvo

 • Det övergripande målet är att identifiera, utveckla, testa och implementera metoder och verktyg för att underlätta och förbereda för digital produktionsinnovation i traditionella industriföretag. Projektet kommer att bidra till aktuell kunskap och ger lösningar på ett brådskande tillverkningsproblem genom att fokusera på den organisatoriska ledningsberedskapen som består av organisatoriska strukturer och processer, resurser, informationssystem och kultur.


  Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, TPC Components, Senseair, MITC

 • CAMI builds upon and move beyond the current state of the art of technologies to support rich human-computer interaction, intelligent context management, environment perception and reactive behavior.


  Projektansvarig vid MDU: Cristina Seceleanu

  Huvudfinansiering: Vinnova, EU

  Samarbetspartners: Aliviate Development ApS, CNet Svenska AB, ECLEXYS Sagl, European Citizens Open for evaluating novel Technology Opportunities for achieving Pervasive health and wellbeing in an Independent, Active and Sustainable life, IT Centre for Science and Technology, Knowledge Society Association, Polytechnic University of Bucharest

 • The project is about building knowledge and networks of partners in order to plan for international funded research project applications on those topics.


  Projektansvarig vid MDU: Francesco Flammini

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: University of Skövde

 • The CREATE project is developing an innovative, fully decentralised software architecture for industrial automation systems which is based on modular and autonomously cooperating components called Smart Neighbourhood Modules (SNMs).


  Projektansvarig vid MDU: Peter Funk

  Huvudfinansiering: ITEA2, Vinnova

  Samarbetspartners: SEMA-TEC, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, TIE KINETIX, CMM

 • Det föreslagna centret, "Produktionsinnovation för Hållbar och Smart Tillverkning (CPI)", är en gemensam satsning av MDU, MITC och utvalda industriella partners för att ytterligare stärka och konsolidera forsknings- och innovationsaktiviteter för en mer hållbar, motståndskraftig och människocentrerad industri. Visionen är att etablera en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsarena som bedriver innovativ produktiosforskning om driftsättning av smarta teknologier som säkerställer en hållbar, jämställd och konkurrenskraftig tillverkningsindustri


  Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, Alfa Laval, MITC

 • Module C11 addresses the concepts of data privacy, integrity and security in the context of Industry 4.0, cyber-physical production systems and connected industry. It provides learners with basic cyber-security definitions and models as well as practical information to achieve information systems certification against international standards and regulations like ISO 27001 and GDPR.


  Projektansvarig vid MDU: Francesco Flammini

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Linnaeus University, RISE Research Institutes of Sweden, Combitech, Westermo, Bombardier, ABB

 • Målet med projektet är att utveckla en heltäckande konceptuell beskrivning som kan användas som grund för framtida implementering och industrialisering. Projektet fokuserar på vägbyggen, med tillhörande aggregat- och asfaltproduktion.


  Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Sandvik, Skanska, Trafikverket, Volvo Construction Equipment

 • The DAIMP project connects data collection from a detailed machine level to system level analysis. Reaching a system level is necessary to detect critical equipment, differentiate maintenance planning and prioritize the most important equipment in real-time.


  Projektansvarig vid MDU: Antti Salonen

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers University of Technology, KTH Royal Institute of Technology, Scania, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Technology

 • This project aims at developing innovative techniques to provide a full-fledged development environment for vehicular applications that use TSN as the backbone for on-board communication.


  Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Arcticus Systems, Volvo Construction Equipment

 • In DIGICOGS, cutting-edge solutions will be achieved through data-driven analytics, real-time monitoring and intelligent adaptive prediction based on combination of information i.e, sensor data, domain and context.


  Projektansvarig vid MDU: Mobyen Uddin Ahmed

  Huvudfinansiering: Vinnova, PiiA

  Samarbetspartners: Seco Tools, GKN Automotive

 • Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk.


  Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Produktion2030, PiiA

  Samarbetspartners: Teknikföretagens Service, ABB, ADDIVA, Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Boliden, CARGOTEC Sweden, Chalmers tekniska högskola, Combitech, Empir Industry, Eskilstuna ElektronikPartner, FKG, Hexagon, RISE Research Institutes of Sweden, IBM, MITC, Outokumpu, SSG, Siemens, Blue Institut

 • Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.


  Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Formas, Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Jernkontoret, Chalmers

 • DIGEST will develop new methods and algorithms to dynamically transform data streams continuously generated from HVDC grid into a smart case base, which will be utilized in real-time analysis of the network leading to fast fault identification and protection of the HVDC grid.


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, ABB Corporate Research

 • Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon


  Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: ABB, Atlas Copco

  Samarbetspartners: ABB, Atlas Copco, Boliden

 • This project aims to develop a prototype towbarless tractor that uses a mix of X % diesel and Y % electricity during a work day moving the largest aircrafts and demonstrate this in real-life load cycles.


  Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: BAE Systems, Kalmar Motor

 • ESCAPE-CD-projektet kommer att tillhandahålla infrastruktur och lösningar som gör det möjligt att i en produktionsanläggning hantera en flotta av autonoma och semiautonoma fordon och maskiner från flera leverantörer på ett sätt som möjliggör hög produktivitet samtidigt som säker drift kan garanteras på en acceptabel nivå. Projektet utgår från ett eller flera användningsfalls som tillhandahålls av Boliden, tillsammans med en simuleringsbaserad metod för analys av funktionssäkerhet som tillhandahålls av MDU.


  Projektansvarig vid MDU: Hans A Hansson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Boliden AB

 • This project is a part of the Stratregic Innovation Area (SIA) Production. The purpose of this project is to enhance innovation through both cross-divisional collaboration and virtual analysis.


  Projektansvarig vid MDU: Yvonne Eriksson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: KTH Royal Institute of Technology and Academic, Sandvik Mining and Construction, Scania, Volvo, Volvo Cars

 • Automation Region 4.0 (AR 4.0) är en virtuell och fysisk plattform där små och medelstora företag möter stora bolag, akademi och offentlig sektor i gemensamma, branschöverskridande och tvärvetenskapliga projekt.


  Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: Vinnova, Vinnväx

  Samarbetspartners: Automation Region, med 120 parter

 • FIA is a strategic project that will develop guidelines for handling of safety and security in companies active within process industrial IT and Automation (PIIA).


  Projektansvarig vid MDU: Kaj Hänninen

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Boliden Mineral, Safety Integry, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Volvo Construction Equipment

 • Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


  Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

  Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Atea

 • Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Uppsala University, ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Electrolux, Haldex, lIF Metall, Sandvik Mining and Construction, Scania, Siemens, Turbomachinery, Teknikföretagen, Toyota Material Handling

 • The aim of this project is to propose how the automation pyramid should be developed towards a network-centric solution where business-critical and production-critical traffic can coexist, in order to enable new business models and innovations in the Swedish process industry.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, Iggesund Paperboard, Westermo R&D

 • För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


  Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

  Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

 • Projektet har syftete att utveckla nya tekniker för att tillhandahålla en fullständig holistisk mjukvaruutvecklingsmiljö för förutsägbara fordonssystem som använder blandad TSN-5G kommunikation


  Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: HIAB, Arcticus Systems

 • This project aims at reducing the energy consumption in an electric construction site by designing relevant components that incorporate with energy, optimize energy distribution, storage and management, and optimize fleet.


  Projektansvarig vid MDU: Hossein Fotouhi

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, VTI

 • The vision of the project is to develop `Green production systems` to be a competitive mean to Swedish automotive and manufacturing industry. It requires the mindset and incentives of manufacturing industry to define and implement a ‘green’ strategy in integration with a Lean philosophy.


  Projektansvarig vid MDU: Monica Bellgran

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Alfdex, AllEmballage, Concentric, lHaldex, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Technology

 • The project is focusing on the Work Program III (2018-2020) of Horizon 2020.


  Projektansvarig vid MDU: Gunnar Widforss

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

 • Projektet IDEA syftar till att automatiskt identifiera nyckelvariabler för processövervakning med hjälp av djupinlärning.


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Volvo

  Samarbetspartners: Volvo Truck

 • IEMI aims to develop intelligent algorithms for extracting a continuous measure, from the brain activity, related to Mental Imagery (MI) of a physical movement.


  Projektansvarig vid MDU: Elaine Åstrand

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Danderyds sjukhus

 • The project will focus on making product integration testing more efficient and effective by model based test automation and test reuse.


  Projektansvarig vid MDU: Daniel Sundmark

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation, SICS, Volvo Construction Equipment

 • Projektet har som mål att utveckla nya tekniker och verktyg för holistisk modellbaserad mjukvaruutveckling av förutsägbara fordonsplattformar som inkluderar äldre kommunikation och TSN.


  Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

  Huvudfinansiering: VINNOVA (FFI)

  Samarbetspartners: HIAB AB, Arcticus Systems AB

 • På kort sikt syftar projektet till att möjliggöra användningen av co-wt.se inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Med hjälp av FoU Sörmland som intermediär är ett långsiktigt syfte att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga sprids till fler organisationer i Sörmland.


  Projektansvarig vid MDU: Silvia Bruzzone

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Fou i Sörmland, Hjälpmedelcentralen i Eskilstuna

 • The project aims for new knowledge about how universities can be managed strategically using indicators for greater collaboration and co-production.


  Projektansvarig vid MDU: Yvonne Eriksson

  Huvudfinansiering: Vinnova

 • Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras – inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter. Genom att vidareutveckla ett framgångsrikt norskt innovationsprogram för svenska förhållanden ska projektet bidra till att utveckla kommuners (och offentligt ägda hamnars och energibolags) innovations- och samhandlingsförmåga så att engagemanget från enskilda invånare, civilsamhället, akademin och näringslivet tas tillvara på ett systematiskt sätt och vävs samman med etablerade verksamheter och samhällsuppdrag. Projektet ska leda till att det vidareutvecklade innovationsprogrammet, under namnet InnoCities, sprids till kommuner (och hamnar och energibolag) i Sverige och Norden.


  Projektansvarig vid MDU: Peter E Johansson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Smart Innovation, Sweco AB, SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling

 • The project is designed to assist the creation of a creative climate in healthcare and care and thus to promote innovation in this sector.


  Projektansvarig vid MDU: Bengt Köping Olsson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, FoU i Sörmland, Region Sörmland

 • The long term goal of the project is to inspire Swedish industry to investigate how big data analytics can enable a new phase in process optimization.


  Projektansvarig vid MDU: Shahina Begum

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: BillerudKorsnäs, FindIT, Peltarion, PulpEye, RISE

 • Swedish higher education institutions need to strengthen its strategic capability in the work of the interaction with the surrounding community. By the KLOSS project we want to create an arena in which institutions support each other in efforts to design and implement new methods, tools and models for long-term collaboration that will strengthen research, education and development.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Jönköping University, KTH Royal Institute of Technology, Linköping University, Lund University, Stockholm University, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå University, Uppsala University

 • The long-term goal of the research project is to develop hardware and software platform, i.e. modular systems that enables production workers to easily build and implement IoT-aided improvement solutions at the production shop floor.


  Projektansvarig vid MDU: Yuji Yamamoto

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment

 • The goal of the research project is to develop a hardware and software modular system that allows production workers to easily build and implement simple and low-cost IoT-aided improvement solutions at the production shop floor.


  Projektansvarig vid MDU: Yuji Yamamoto

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Eskilstuna Elektronikpartner AB, Microsoft Sverige, Seco Tools, Volvo Construction Equipment

 • Syftet med projektet är att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom produktion inom svensk industrin, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: SSAB, Jernkontoret, Sandvik Mining and Rock Technology

 • Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin.


  Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Swedsoft, Örebro universitet.

 • Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.


  Projektansvarig vid MDU: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Smartare Elektroniksystem

 • The ideas of this reserach project is to adopt a lean perspective to the automation development processes. The objective is to develop support to the process of developing automation and hence contribute to sustainable automation solutions, with shorter and less resource demanding development processes, and higher return of investments.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: GKN Aerospace, GKN Driveline, Haldex, Leax, Scania, SKF, Swerea IVF, Volvo Construction Equipment, Volvo Powertrain

 • The aim of this project is study the impact on the production system when products start being produced, fully or partly, of mixed material parts. Parts of mixed materials are generally more expensive than traditional steel parts. To justify the expensive parts, the products must be designed in a new way.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: KTH Royal Institute of Technology, Linköping University, IAC Group AB, Scania, Swerea IVF, Volvo Cars

 • This project is a part of the Strategic Innovation Area "Process Industrial IT and Automation" (PIIA). It is a feasibility study over Q3 2013 and Q1 2014 mobilizing the PiiAs consortium in a survey with trend analysis to identify areas of relevance to the automation market and to industrial competitiveness.


  Huvudfinansiering: Vinnova

 • This project contributes to strengthen the improvement capability of production systems. This project takes the lean production approach one step further by investigating how to integrate environmental consciousness in lean concepts and how to support work station development.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Finnveden Gjutal, Swerea IVF, Volvo Cars, Volvo Group Trucks Technology

 • Syftet med projektet är att utveckla ett teoretiskt perspektiv där ledningsaktiviteter analyseras i termer av social interaktion.


  Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser

 • The purpose of the project "Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry" is to use the best-suited ML algorithm and ensure that the data collected can be used to prevent workplace accidents in the construction industry.


  Projektansvarig vid MDU: Shahina Begum

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers University of Technology, NCC Sverige

 • The project will support knowledge sharing and exchange between Mälardalen University (MDH) and ABB Corporate Research (in Västerås).


  Projektansvarig vid MDU: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research

 • MegaM@Rt brings model-based engineering to the next level in order to help European industry reducing development and maintenance costs while reinforcing both productivity and quality.


  Projektansvarig vid MDU: Wasif Afzal

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: AinaCom Oy, Åbo Akademi University, ARMINES - Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels, Brno University of Technology - Vysoke uceni technicke v Brne, IKERLAN S. Coop., RISE, TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Universidad de Cantabria, Universitat Oberta de Catalunya FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, University of L’Aquila, University of Pau, Atos Spain S.A., Bombardier Transportation, CAMEA, spol. s r.o., ClearSy System Engineering, Conformiq Software Oy, Fent Innovative Software Solutions, Intecs Informatica e Tecnologia del Software, Nokia, Ro Technology srl, Smartesting Solutions & Services, SOFTEAM, Space Systems Finland Ltd., TEKNE, Thales Group, Volvo Construction Equipment

 • The purpose of the New Logics for Innovation project was to achieve new formal forms of collaboration between the research and education area Innovation and product realization at MDH and Nyköping Municipality.


  Projektansvarig vid MDU: Anette Strömberg

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Nyköping municipality

 • The innovation is to develop new ways of gender sensitive educational work through norm critical architectural design.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad

  Samarbetspartners: Västerås stad, Lycklig arkitektur, Luleå tekniska universitet

 • The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


  Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Mälarenergi, Outokumpu, ABB, Sigholm, Mimer

 • The main idea of the project is to investigate and demonstrate how the digitalized and proven systems and technologies of the Process Industry, like CPAS, can be used in DM to improve competitiveness and drive growth.


  Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, Control Technologies, ABB Corporate Research, ABB Robotics, Level Twentyone Management, Sandvik Mining and Construction Tools, Scania, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Toyota Material Handling, Westermo R&D

 • The goal of PANORAMA is to research model-based methods and tools to master development of heterogeneous embedded hardware/software systems in collaboration with diverse and heterogeneous parties by providing best practice, novel analysis approaches, and guidance for development.


  Projektansvarig vid MDU: Alessio Bucaioni

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Qamcom Research and Technology, Fraunhofer ESK, Instituto Superior de Engenharia do Porto, KTH Royal Institute of Technology, OFFIS, University of Gothenburg, Alten Sverige, Arcticus Systems, Critical Software, INCHRON, Robert Bosch, Saab, Siili Solutions Oyj, TactoTek, Dortmund University of Applied Sciences and Arts Eclipse Foundation Europe, Regensburg University of Applied Science, Siemens, University of Rostock, Vector Informatik, AVL Turkey Research and Engineering Turkey, Mantis Software, UNIT Information Technologies R&D

 • A manufacturing strategy for tomorrow’s successful industry has to consider an entire new set of aspects influencing the design of the manufacturing footprint. This research project will create a decision support model for efficient localisation by integrating aspects from the production system portfolio, the product portfolio life cycle and manufacturing performance into a combined valuation in economic terms.


  Projektansvarig vid MDU: Monica Bellgran

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Lund University, Alfa Laval, Haldex, Seco Tools, Volvo, Volvo Construction Equipment

 • Syftet med projektet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.


  Projektansvarig vid MDU: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola, Jönköping University, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, IF Metall, Swerea IVF, Teknikföretagen

 • The purpose of the project ‘Reducing maintenance-related waste’ is to develop and test a generic methodology that facilitates systematic maintenance-related waste reduction in Swedish automotive manufacturing industry


  Projektansvarig vid MDU: Marcus Bengtsson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: DynaMate, Services, Leax, Volvo, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment

 • This project intends to create environments centered on one or several collaborative industrial robots.


  Projektansvarig vid MDU: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Robotdalen, European Regional Development Fund

 • Projektet fokuserar på användarcentrerad utveckling av teknik som effektivt stödjer beteendeförändring och därigenom bidrar till att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa.


  Projektansvarig vid MDU: Maria Ehn

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Abilia, Livanda - Internetkliniken, RealTest, Vital Integration of Scandinavia, Region Västmanland, Västerås Stad

 • The center supports an environment, a creative meeting place, where SICS and the participating industry and university partners collaborate closely and effectively.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, KTH, Peerialism, Saab, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, T2 Data, TeliaSonera, Uppsala universitet, Vendolocus Development

 • SInS syfte är att i samarbete mellan forskare och praktiker utforma en plattform (verktyg och arbetssätt) för att driva social innovation i samverkan.


  Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Västerås Stad, Eskilstuna kommun

 • SafeCOP (Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication) will establish a safety assurance approach, a platform architecture, and tools for cost-efficient and practical certification of cooperating cyber-physical systems (CO-CPS).


  Projektansvarig vid MDU: Hans A Hansson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Alten Sverige, KTH Royal Institute of Technology, Safety Integry, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

 • This project addresses design methods for the use of DNNs in airborne safety-critical systems.


  Projektansvarig vid MDU: Håkan Forsberg

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Saab, Avionics Systems

 • This pre-study is based on foresight methodology to study product and residual materials related trends for manufacturing industry.


  Projektansvarig vid MDU: Carina Sjödin

  Huvudfinansiering: Vinnova

 • The purpose of the SIMUSAFE is to improve road safety by understanding the individual and collective behaviour of road users involved (drivers, two wheelers, pedestrians), their interaction between themselves and safety-related systems and services e.g. assess risk perception and decision making.


  Projektansvarig vid MDU: Mobyen Uddin Ahmed

  Huvudfinansiering: H2020, Vinnova

  Samarbetspartners: ITCL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (the Coordinator), IBM ISRAEL SCIENCE & TECHNOLOGY LTD, INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE, L’AMENAGEMENT ET DES RESEAUX, BRAINSIGNS SRL, EUROPEAN DRIVING SCHOOLS ASSOCIATION, ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SICUREZZA STRADALE, SENSAIR AB, PROMETEO INNOVATIONS, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC),TWENTE MEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL. B.V., COVENTRYUNIVERSITY, UNIVERITY OF PORTO, LINK INNOVA ENGINEERING, DELPHI, THE UNIVERSITY OF IOWA ON BEHALF OF ITSELF AND THE NATIONAL ADVANCED, DRIVING SIMULATOR

 • Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


  Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

  Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

  Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

 • Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål och hjälpa samhället att utveckla bättre klimatreducerande och anpassningsstrategier.


  Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Umeälvens Vattenregleringsföretag

 • The aim of the SuRe BPMS project is to address these shortcomings in close collaboration within the project consortium, consisting of 3 universities, one research institute, 5 manufacturing companies and two consultancy firms. The industrial project partners are recruited to form a broad constellation regarding size, products, role and motivation for participating in the project.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers University of Technology Academic, Lund University, ÅF, GKN Aerospace, Haldex, Sandvik Mining and Construction, Swerea IVF, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Technology

 • The main idea behind the project is towards retention of a sustainable production environment within Sweden, by minimizing outsourcing and creating more job opportunities. In addition, the reduction in alcohol related traffic fatalities will potentially save 1000s of lives worldwide each year.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: KTH Royal Institute of Technology, Autoliv, HåJa, Hök instrument, LEXI Consulting Sweden, Senseair, Syntronic

 • Underhålls- och supportsystem behöva förmågan att samverka med andra system i nätverk samt funktioner samt inkluderar smarta sensorer, big-data analys, diagnostik, prognostik och resonerande system. Projektet kommer att utforska kombinationen av maskininlärning och big-data-teknik, för att matcha taktiska behov mot underhållsresurser.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Luleå University of Technology, Saab

 • The project aims at providing guarantees for safety and security in electromagnetically disturbed environments.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, DELTA, Motion Control, Voith

 • The TESTOMAT project will support software teams to strike the right balance by increasing the development speed without sacrificing quality.


  Projektansvarig vid MDU: Björn Lisper

  Huvudfinansiering: Vinnova, Itea3

  Samarbetspartners: KTH Royal Institute of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, Bombardier Transportation, Empear, Ericsson, Saab, Avionics Systems, System Verification, Verifyter

 • The aim is to identify the best practices for design, development and verification of software for ciberphysical systems.


  Projektansvarig vid MDU: Guillermo Rodriguez-Navas

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: TTTech Computertechnik AG

 • Unicorn -Sustainable, peaceful and efficient robotic refuse handling


  Projektansvarig vid MDU: Mikael Ekström

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers University of Technology, HIAB, Husqvarna, Perstorp waste system, Volvo GTO

 • V-trustEE


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

 • The VDM project aims to provide tools for development of safety systems including a basis for continuously monitoring driver’s state and based on these, carry out suitable counter measurements to prevent/reduce accidents.


  Projektansvarig vid MDU: Shahina Begum

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: The Swedish National Road and Transport Research Institute, Volvo Cars

 • The need for more advanced formal methodologies for design, development and verification of embedded systems has been identified by both industry and academia.


  Projektansvarig vid MDU: Cristina Seceleanu

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Scania, Volvo Group Trucks Technology

 • I projektet Water in a box testas och verifieras tekniska lösningar för en mobil, flexibel och soldriven vattenreningsmaskin.


  Projektansvarig vid MDU: Monica Odlare

  Huvudfinansiering: Vinnova, Millennium Technology of Sweden

  Medfinansiering: Furhoffs rostfria, Business Sweden, Energiförbättring väst, Eskilstuna energi och miljö, Klara fastigheter, Morgonsol, Läkarmissionen, Mediamäklarna H Svanström, Oy Ringeson, Swerea

  Samarbetspartners: Millennium Technology of Sweden, samt medfinansiärer

 • The makeITrail project is concerned with developing new methods and technologies to further integrate the value chain of the railway manufacturing sector in Sweden. In doing so, we need to strengthen the supplier-producer-consumer relationship and connect the local suppliers with the wider international supply chain.


  Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Addiva, Bombardier Transportation, DELTA