Text

Projektlista - samarbetspartner: Linnéuniversitetet

 • Introduktionen av lärarassistenter kan ses som ett försök till intern stratifiering av läraryrket, där arbetet delas upp och där delar av arbetet lämnas över till andra yrkesgrupper. I projektet intresserar vioss för vilka föreställningar om avlastning, uppdrag och samarbete som speglas i processerna samt hur de professionella domänerna avgränsas. Vad framstår som avlastande och vad framträder som lärararbetets ”kärna”?


  Projektansvarig vid MDH: Per Lindqvist

  Huvudfinansiering: Forte

  Samarbetspartners: Linnéuniversitetet

 • Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin.


  Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Swedsoft, Örebro universitet.