Text

NMP – nya managementpraktiker

Kompetens 4.0: att sätta forskningsbaserad kunskap i arbete för ökad digitalisering

Syftet med projektet är att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom produktion inom svensk industrin, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier.

Avslutat

Start

2018-04-01

Avslut

2019-01-31

Huvudfinansiering

Vinnova

Samarbetspartners

SSAB, Jernkontoret, Sandvik Mining and Rock Technology

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i företagsekonomi

Marie Mörndal

+4621107064

marie.morndal@mdh.se

Den forskningsbaserade kunskap som vi arbetar med kommer i huvudsaken från ett avslutat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, DAO Digitaliserat arbete och organisering, som har genererat rika insikter när det handlar om vilka möjligheter och utmaningar som finns när ett industriföretag digitaliserar sin produktion. I synnerhet visar projektet att digitalisering inte är en ren teknikfråga, utan att framgångsrik digitalisering kräver att man hanterar både tekniska och organisatoriska frågor samtidigt i så god tid som möjligt, och därmed kan ses som en socioteknisk förändringsprocess.

Genom att i en första fas samarbeta med utvalda företag och i en andra fas samarbeta med en branschorganisation, kommer projektet att nyttiggöra denna kunskap samt utveckla och sprida en metod för att kontextualisera och implementera denna kunskap. I förlängningen är resultatet att ökad digitalisering inom industrin underlättas och möjliggörs.