Text

Projektlista - samarbetspartner: SSAB

  • Syftet med projektet är att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom produktion inom svensk industrin, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier.


    Projektansvarig vid MDH: Marie Mörndal

    Huvudfinansiering: Vinnova

    Samarbetspartners: SSAB, Jernkontoret, Sandvik Mining and Rock Technology