Text

Projektlista - samarbetspartner: Jernkontoret

 • Projektet syftar till att stärka innovationsförmågan hos företag inom SIP Metalliska material genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.


  Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Formas, Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Jernkontoret, Chalmers

 • Syftet med projektet är att stärka och förankra forskningsbaserad kunskap om vilka kompetenser som krävs för att öka digitaliseringen inom produktion inom svensk industrin, samt att bidra med kunskapsunderlag vid val av lämpliga kompetensförsörjningsstrategier.


  Projektansvarig vid MDH: Marie Mörndal

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: SSAB, Jernkontoret, Sandvik Mining and Rock Technology