Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Nationalekonomi

Förnybar energi

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

k

Flexibiogas

Projektets syfte är att identifiera områden kopplat till biogasanläggningars ekonomi som är intressanta för fortsatta studier.

Start

2020-08-18

Planerat avslut

2021-08-17

Huvudfinansiering

Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Vafab Miljö

Samarbetspartners

Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Vafab Miljö

Projektansvarig vid MDH

Forskarassistent

Eva Nordlander

021-10 31 49

eva.nordlander@mdh.se

På grund av klimatförändringarna är omställningen till ett fossilfritt samhälle viktigt. Biogas kan användas för att producera el, värme eller fordonsbränsle från olika typer av avfall och kan göra ett viktigt bidrag till den omställningen. Samtidigt står biogasanläggningar inför många ekonomiska utmaningar.

Projektet är en förstudie som tittar på forskningsläget för ett fyra olika områden som kan leda till en bättre ekonomi: Koldioxid som möjlig produkt, flytande biogas, användningsområden för rötresten och flexibilitet för biogasanläggningar. Det sistnämnda inkluderar både kombinat med andra processer såsom kraftvärme och produktion av andra produkter såsom vätgas.

Utifrån resultaten från sammanställningen av forskningsläget kommer projektet att göra en eller flera fallstudier på biogasanläggningar och göra beräkningar på ekonomi, energianvändning och koldioxidutsläpp för ett antal olika alternativ.

Projektmål

  • Att sammanställa kunskapsläget för biogasanläggningar när det gäller koldioxid som möjlig produkt, flytande biogas, användningsområden för rötresten och flexibilitet för biogasanläggningar.
  • Att genomföra en eller flera fallstudier på VEMM-gruppens anläggningar och göra beräkningar för ekonomi, energianvändning och koldioxidutsläpp utifrån litteratursstudiens resultat.
Till toppen