Text

Här finns information om vilka olika typer av examen som MDH har rätt att utfärda.

Examina vid MDH

Examina vid MDH

Här finns information om vilka olika typer av examen som MDH har rätt att utfärda.

 

All högskoleutbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma indelning:

  • Grundnivå. Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
  • Avancerad nivå. Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
  • Forskarnivå. Licentiatexamen och doktorsexamen

Här finns examensbeskrivningar för de examina som MDH har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till MDH:s lokala examensordning.


Examina på grundnivå


Examina på avancerad nivå


Yrkesexamina på grund-
och avancerad nivå


Examina på forskarnivå


Har du frågor om examen?

Kontakta examenshandläggarna
om du har några frågor: examen@mdh.se
eller telefon: 016-15 32 20, måndag och onsdag kl 10:00-12:00.

Till toppen