Text

Samverkanskalender

Vad händer på MDH?

 • Rådslag om kompetensförsörjning till förskola och skola – fokus lärarassistenter och andra yrkeskategorier

  Datum
  • 2020-09-25 09:00–11:00
  • Studieort Online

  Välkommen till ett rådslag med fokus på frågor om kompetensförsörjning och olika yrkeskategorier i skolan.

 • SYV-dagen med fokus på digitalisering

  Datum
  • 2020-10-15 09:00–16:00
  • Studieort Online, Zoom

  Arbetar du som studie- och yrkesvägledare i Sörmland? Då är du varmt välkommen till SYV-dagen. Dagen anordnas av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) på uppdrag av Region Sörmland.

 • Informationsträff med Tillväxtmotorn

  Datum
  • 2020-10-22 08:30–10:30
  • Studieort Mälardalens högskola, campus Eskilstuna

  Välkommen till en inspirerande frukost- och informationsträff arrangerad av Tillväxtmotorn, högskolans ledarskapsprogram för små- och medelstora företag.

 • Förändringsledning – samtal som driver förändring

  Datum
  • 2020-10-23 09:00–09:45
  • Studieort Webbseminarium

  Vilka förutsättningar krävs för att grupper ska vara kreativa och medverka till utveckling? I detta kostnadsfria webbseminarium lär du dig om framgångsrika modeller för förbättringsarbete.

 • Vilka faktorer främjar psykisk hälsa hos barn och unga?

  Datum
  • 2020-10-29 10:00
  • Studieort Digitalt

  Det drygt timmeslånga programmet kommer att bestå av gäster i studion, intervjuer och förinspelade reportage.

 • Presentation av projektet Fikarummet

  Datum
  • 2020-11-03 14:00–15:00
  • Studieort Zoom - länk kommer närmare inpå eventet

  Välkommen till ett webbinarium där Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid MDH, berättar om projektet Fikarummet.

 • Energikonferensen Hub 2020

  Datum
  • 2020-11-05 09:45–15:45
  • Studieort Digitalt

  Årets Hub-kon­fe­rens är av­gifts­fri och di­gi­tal. Den sam­lar hela ener­gi­bran­schens eko­sy­stem till drak­näs­ten och fo­kus på lång­sik­tig håll­bar­het.

 • Kontinuitet i vårdkedjan för barn och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet

  Datum
  • 2020-12-10 14:00–15:00
  • Studieort Zoom - länk kommer närmare inpå eventet

  Välkommen till ett webbinarie där Maria Harder, docent i vårdvetenskap vid MDH, berättar om projektet Kontinuitet i vårdkedjan för barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet.

 • Karriärdagen för sjuksköterskor

  Datum
  • 2021-02-04 08:00–14:30
  • Studieort MDH Eskilstuna

  Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom regioner/landsting, kommunal eller privat sektor att komma i kontakt med sjuksköterskestudenter vid MDH.

 • Beteendevetardagen 2021 - arbetsgivare

  Datum
  • 2021-02-18 08:00–14:30
  • Studieort MDH Västerås

  Träffa dina framtida medarbetare på MDH.

 • Karriärdag för lärare och förskollärare

  Datum
  • 2021-03-11 08:00–13:30
  • Studieort MDH Västerås

  MDH och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bjuder in till en karriärdag för lärare och förskollärare. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter.

 • Slutkonferens: HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

  Datum
  • 2021-04-13–15:30
  • Studieort MDH Eskilstuna, sal A2-004

  Efter fyra års forskning så är det dags för slutrapportering av HV3D-projektet.Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i dinorganisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet,självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.

1