Text

MDH har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens.

Fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Utbildning och samverkan
Fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Listan över framtidens utmaningar kan göras lång; teknikutveckling, digitalisering, globalisering, hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration, jämställdhet, klimatet, etc.

MDH har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet är direkt applicerbart i er verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

 

Projektet Premium

I projektet Premium erbjuder MDH skräddarsydda kurser för morgondagens smarta industri. Genom att erbjuda medarbetare kompetensutveckling via Premium kan företag ta del av kompetensen hos MDH:s forskningsmiljö inom innovation och produktrealisering.

Läs mer

Kompetensutveckling förskola och skola

MDH erbjuder kompetensutveckling inom förskola och skola. Medarbetare erbjuds både poänggivande kurser och andra former av utbildningar. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet. Utbildningar kan också skräddarsys efter verksamheternas behov.

Läs mer

Projektet Prompt

I projektet Prompt erbjuder MDH nätbaserade kurser inom områdena Applied AI, Software Engineering och Computer Systems Engineering. Kurserna är på masternivå och anpassade för mjukvaruutvecklare och ingenjörer. Kurserna ges utan fysiska träffar och är flexibla för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Läs mer

Projektet FutureE

I projektet FutureE erbjuder MDH nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering. Genom att erbjuda medarbetare kompetensutveckling via FurtureE, kan företag ta del av kompetensen hos två av MDH:s starkaste forskningsmiljöer - inbyggda system och framtidens energi.

Läs mer

Hälsa och välfärd

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd.

Läs mer

Sports management elite

Har du elitidrottare i din förening eller är du elitidrottare så har MDH en flexibel väg.

Läs mer

Kompetensutveckling med KIT

Inom KIT-projektet, Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion, erbjuder MDH tillsammans med Linnéuniversitet, Högskolan Väst och Örebro universitet spjutspetskurser inom AI och Smart produktion för yrkesverksamma för att bidra till att utveckla industrins digitalisering.

Läs mer

MOOC och öppna seminarier

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online via nätet och är helt kostnadsfria.

Läs mer

Kompetensutveckling ekonomi och marknadsföring

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar med ekonomi och marknadsföring.

Läs mer

Kompetensutveckling med LevelUp

Inom projektet LevelUp erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

Läs mer