Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

MDH driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

Plattformar för samverkan

Plattformar för samverkan

MDH driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

MDH har sedan länge samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Det kan handla om allt från forskningsprojekt till examensarbeten och praktik. Genom att sluta avtal på strategisk nivå bygger vi en plattform för långsiktiga samarbeten som gynnar alla parter.

MDH har strategiska samverkansavtal med följande verksamheter:

ABB, Bombardier, Eskilstuna Energi & MIljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.


  • Datum 2020-02-20
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH och ABB förstärker sitt samarbete inom världsledande forskning

I samarbete med ABB har MDH anställt Tiberiu Seceleanu som professor i datavetenskap med inriktning på distribuerade automationssystem.

om MDH och ABB förstärker sitt samarbete inom världsledande forskning
  • Datum 2019-12-12
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

MDH och Sparbanken Rekarne stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma. Målsättningen är att tillsammans göra satsningar som stärker innovationskraften i Sörmland.

om MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet samarbetar Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH om forskning och utveckling av hälsa, välfärd, förskola och skola.

Läs mer

Sörmlandskontraktet

Sörmlandskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna och Sörmland ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering.

Läs mer

Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och som i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

Läs mer

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Vi vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDH tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.

Läs mer

Mälardalen Industrial Technology Center - MITC

MITC utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter.

Till MITC

Exempel på samarbeten

Tillsammans hittas lösningar ​som värnar jordens resurser

MDH har tillsammans med Mälarenergi, Vafab Miljö ​och Eskilstuna Energi och Miljö, ett strategiskt samarbete ​som omfattar forskning, utbildning och kompetensförsörjning. ​

Den gemensamma målsättningen är att hitta nya lösningar för att kunna hushålla med jordens resurser och göra skillnad för människor och samhällen nära och i andra länder. I arbetet ingår också områden som beteendeförändringar, digitalisering och hållbarhet. ​

Energibolagen är även engagerade i högskolans unika ​ingenjörsutbildning med inriktningen mot energi- och ​elektroteknik som anpassas efter företagens framtida ​kompetensbehov.

ABB + MDH = mångårigt och ​framgångsrikt samarbete

Tillsammans med ABB jobbar MDH med forskningsprojekt inom automation, robotik och energi. Samarbetet fokuserar också på rekrytering, traineeprogram, stipendium och aktiviteter för att öka intresset för teknik i lägre åldrar. ​

Inom ramen för samarbetet finns även en unik ingenjörsutbildning med inriktning mot energi- och elektroteknik, anpassad för behovet hos arbetsgivare som just ABB. På utbildningen deltar ABB:are som lärarresurser. ​

Medarbetare från ABB är också med och utvecklar högskolans utbildningar, både i syfte att säkra koncernens långsiktiga kompetensbehov och stärka studenters attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Samarbete om utveckling av framtidens ​fordon och anläggningsmaskiner

Volvo Construction Equipment har valt att utse MDH till Preferred Research Partner. I samarbetet ingår bland annat forskningsprojekt för att utveckla framtidens autonoma fordon och anläggningsmaskiner.

Volvo CE och MDH tar också ett gemensamt krafttag kring kompetensutveckling för yrkesverksamma. Volvo CE har ett stort engagemang och bidrar till utvecklingen av MDH:s utbildningar och erbjuder studenterna examensarbeten och traineeprogram.

Volvo CE är även med och stöttar det framgångsrika studentprojektet MDH Solar Team.

Med gemensamma krafter stärks både medarbetare och studenter

Dagens snabba teknikutveckling ställer höga krav. För att säkra Bombardiers konkurrenskraft och kompetensutveckling av sina medarbetare, och för att säkerställa att MDH:s studenter är anställningsbara efter sin examen, har MDH anpassat ​utbildningar och utvecklat kurser inom bland annat Artificial Intelligence och Environmental and Energy Engineering. ​

Förutom kompetensförsörjning, omfattar det långsiktiga ​samarbete också flera stora forskningsprojekt, examensarbeten ​och sommarjobb till MDH:s studenter.

Dessutom deltar ​Bombardier i MDH:s populära mentorprogram för studenter.

Automation Region

Automation Region är en centrumbildning vid MDH som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster.

Tillsammans med 150 medlemsorganisationer arbetar Automation Region för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer.

Till Automation Regionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Robotdalen


Robotdalen är en centrumbildning vid MDH. Sedan 2019 har Robotdalen även en parallell entitet Robotdalen AB, som ägs av Robotdalen Förening vilken består av fyra medlemmar Västerås Stad, Eskilstuna Kommun, Region Västmanland och Region Sörmland.

Robotdalen adresserar två stora samhällsutmaningar; En åldrande befolkning respektive en konkurrenskraftig industri.

Robotdalen bidrar till att lösa dessa utmaningar genom att utveckla, kommersialisera och implementera nya produkter och lösningar.

Till Robotdalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerås Science Park

Västerås Science Parks uppgift är att hjälpa företag att växa, genom att fokusera på entreprenörskapet.

Som central aktör i Västmanlands innovationssystem bidrar Västerås Science Park till regional näringslivsutveckling samt till tillväxt och ökad attraktionskraft.

Fokus är att stärka regionens näringsliv, genom att stötta entreprenörskap, affärsutveckling och att attrahera tillväxtföretag.

Projekt som Västerås Science Park bedriver finansieras via projektmedel från till exempel Region Västmanland, Tillväxtverket och Vinnova.

Till Västerås Science Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner inom externa relationer

Ta gärna kontakt för att diskutera samarbetsmöjligheter.

Processledare

Sara Olofsson

021-10 13 67

sara.olofsson@mdh.se

Samverkanskoordinator

Johan Frisk

021-48 06 971

johan.frisk@mdh.se

Fundraiser

Charlotta Svebéus

021-10 31 20

charlotta.svebeus@mdh.se

Till toppen