Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

MDH driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

Plattformar för samverkan

Plattformar för samverkan

MDH driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

MDH har sedan länge samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Det kan handla om allt från forskningsprojekt till examensarbeten och praktik. Genom att sluta avtal på strategisk nivå bygger vi en plattform för långsiktiga samarbeten som gynnar alla parter.

MDH har strategiska samverkansavtal med följande verksamheter:

ABB, Bombardier, Eskilstuna Energi & MIljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.


Plattformar

Exempel på samarbeten

Tillsammans hittas lösningar ​som värnar jordens resurser

MDH har tillsammans med Mälarenergi, Vafab Miljö ​och Eskilstuna Energi och Miljö, ett strategiskt samarbete ​som omfattar forskning, utbildning och kompetensförsörjning. ​

Den gemensamma målsättningen är att hitta nya lösningar för att kunna hushålla med jordens resurser och göra skillnad för människor och samhällen nära och i andra länder. I arbetet ingår också områden som beteendeförändringar, digitalisering och hållbarhet. ​

Energibolagen är även engagerade i högskolans unika ​ingenjörsutbildning med inriktningen mot energi- och ​elektroteknik som anpassas efter företagens framtida ​kompetensbehov.

ABB + MDH = mångårigt och ​framgångsrikt samarbete

Tillsammans med ABB jobbar MDH med forskningsprojekt inom automation, robotik och energi. Samarbetet fokuserar också på rekrytering, traineeprogram, stipendium och aktiviteter för att öka intresset för teknik i lägre åldrar. ​

Inom ramen för samarbetet finns även en unik ingenjörsutbildning med inriktning mot energi- och elektroteknik, anpassad för behovet hos arbetsgivare som just ABB. På utbildningen deltar ABB:are som lärarresurser. ​

Medarbetare från ABB är också med och utvecklar högskolans utbildningar, både i syfte att säkra koncernens långsiktiga kompetensbehov och stärka studenters attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Samarbete om utveckling av framtidens ​fordon och anläggningsmaskiner

Volvo Construction Equipment har valt att utse MDH till Preferred Research Partner. I samarbetet ingår bland annat forskningsprojekt för att utveckla framtidens autonoma fordon och anläggningsmaskiner.

Volvo CE och MDH tar också ett gemensamt krafttag kring kompetensutveckling för yrkesverksamma. Volvo CE har ett stort engagemang och bidrar till utvecklingen av MDH:s utbildningar och erbjuder studenterna examensarbeten och traineeprogram.

Volvo CE är även med och stöttar det framgångsrika studentprojektet MDH Solar Team.

Med gemensamma krafter stärks både medarbetare och studenter

Dagens snabba teknikutveckling ställer höga krav. För att säkra Bombardiers konkurrenskraft och kompetensutveckling av sina medarbetare, och för att säkerställa att MDH:s studenter är anställningsbara efter sin examen, har MDH anpassat ​utbildningar och utvecklat kurser inom bland annat Artificial Intelligence och Environmental and Energy Engineering. ​

Förutom kompetensförsörjning, omfattar det långsiktiga ​samarbete också flera stora forskningsprojekt, examensarbeten ​och sommarjobb till MDH:s studenter.

Dessutom deltar ​Bombardier i MDH:s populära mentorprogram för studenter.

Kontaktpersoner inom externa relationer

Ta gärna kontakt för att diskutera samarbetsmöjligheter.

Samverkanskoordinator

Sara Olofsson

021-10 13 67

sara.olofsson@mdh.se

Samverkanskoordinator

Johan Frisk

021-48 06 971

johan.frisk@mdh.se

Samverkanskoordinator

Charlotta Svebéus

021-10 31 20

charlotta.svebeus@mdh.se

Till toppen