Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

NMP – nya managementpraktiker

IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan

En ökad användning av välfärdsteknik ses ofta som ett sätt att lösa utmaningen med en alltmer åldrande befolkning. Men att införa välfärdsteknik är en komplex process som kräver involvering av användare, de äldre, och av olika professionella och organisatoriska grupper som har en påverkan på hur tekniken presenteras, introduceras, används, kontrolleras och följs upp.

Start

2018-11-01

Planerat avslut

2021-01-30

Huvudfinansiering

Vinnova

Samarbetspartners

Eskilstuna kommun, Fou i Sörmland, Hjälpmedelcentralen i Eskilstuna,

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i företagsekonomi inr. organisation

Lucia Crevani

021-15 17 47

lucia.crevani@mdh.se

Här har kommuner och hjälpmedelscentraler ett utvecklingsbehov då man ännu inte har hittat innovationsprocesser som på ett bra sätt involverar de relevanta aktörerna och nyttiggör deras bidrag så att den nya tekniken används på ett optimalt sätt. Således behöver man hitta former för att arbeta med en innovationsförmåga som är distribuerad och beroende av många medarbetares bidrag.

Ett annat utvecklingsbehov finns i potentialen för samverkan mellan organisationer, till exempel en kommun och en hjälpmedelscentral, som båda har/utvecklar kunskap och erfarenhet kring ny teknik och äldres användning av den, men som traditionellt inte har samarbetat.

En verktygslåda för innovation i samverkan

Projektet bygger på det avslutade SinS-projekt där en metodologisk och konceptuell verktygslåda för innovation i samverkan skapades: co-wt.se. Verktygslådan är tänkt att påverka utgångspunkterna i arbetet med välfärdsteknik och är därmed flexibel och kan användas av olika organisationer. En metod behövs dock för hur organisationer på ett bra sätt kan integrera den kunskap och den inspiration som verktygslådan erbjuder. Syftet med projektet är därför att stödja användningen och integreringen av de kunskaper, metoder och verktyg som finns i co-wt.se, och att dra lärdomar kring vad för slags tillvägagångsätt man kan använda sig av.


Syften med projektet

På kort sikt syftar projektet till att möjliggöra användningen av co-wt.se inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Med hjälp av FoU Sörmland som intermediär är ett långsiktigt syfte att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga sprids till fler organisationer i Sörmland. På lång sikt, och genom alla aktörers arbete, är också syftet att detta sätt att arbeta kommuniceras på den nationella arenan och ytterligare sätt att utveckla arbetet identifieras.


Till toppen