Text

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

k

Formell modellering och analys av inbyggda system

Industriell programvaruteknik

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Förnybar energi

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Komplexa inbyggda system i realtid

Heterogena system

Artificiell intelligens och intelligenta system

Programvarutestlaboratorium

Välfärdsforskning

DESTINE: Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking

This project aims at developing innovative techniques to provide a full-fledged development environment for vehicular applications that use TSN as the backbone for on-board communication.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Saad Mubeen

021-10 31 91

saad.mubeen@mdh.se

No partial template found

Background

Recent advancement in the functionality and new customer features in modern vehicles, especially autonomous vehicles, requires massive computational power and high-bandwidth on-board real-time communication. While there is a lot of research done to meet the challenge of computational requirements, relatively small efforts have been spent to deal with the challenge of supporting the high-bandwidth onboard communication requirements. In a recent effort to support high-bandwidth low-latency onboard real-time communication in modern vehicles, the IEEE Time-Sensitive Networking (TSN) task group has developed a set of standards targeting different classes of real-time traffic, support for time-triggered traffic at the same time as non-real-time traffic, support for resource reservation for different classes of traffic, support for clock synchronization, and providing several traffic shapers. However, a complete development support including modelling, timing analysis, configuration, deployment and execution for vehicular applications that use TSN is still missing from the state of the art. Since TSN is a complex technology with many options and configuration possibilities; taking full advantage of TSN in execution of complex vehicular functions is daunting task.

Goal of the project

This project aims at developing innovative techniques to provide a full-fledged development environment for vehicular applications that use TSN as the backbone for on-board communication. One unique characteristic of the project consortium is that it offers a clear value chain from academia (MDH), through the tool developer/vendor (Arcticus), and to the end user of the technology (Volvo), who will use the techniques and tools to develop prototype vehicles.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen