Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Heterogena system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

AIFood

Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöer och samtidigt minimera användandet av gemensamma resurser som vatten, energi och transport.

Avslutat

Start

2020-05-11

Avslut

2021-02-15

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Projektbeskrivning

Covid-19 krisen har aktualiserat behovet av säker livsmedelsförsörjning för länder som liksom Sverige i hög grad beror av importerade varor och globala leveranskedjor som visat sig sårbara. Projektet NeighbourFood nyttiggör delningsekonomi lösningar, innovativa affärsmodeller och digitala tvillingar för att såväl påskynda klimatomställningen som att skapa cirkulära och uthålliga matförsörjningskedjor.

Smart Urban Farming är en möjliggörare för att säkra god tillgänglighet till näringsrika närodlade grönsaker, sallad, kål och kryddor, även i kristid, för konsumenter i stadsmiljöer, dvs grannar. Förslaget bygger på teknisk integration av konceptet Farming as a Service (FaaS, på svenska: jordbruk som tjänst), tillämpade AI-komponenter och innovativa affärsmodeller för delningsekonomi som inkluderar grannar, både som konsumenter och producenter (så kallad peer-to-peer).

Teknologi med hög mognadsgrad (TRL-nivå) har framtagits och finns i produktion hos Agtech-företaget SweGreen vilken utvecklas vidare till en nästa nivå av smart, fjärrstyrd och distribuerade produktionsanläggningar baserat på de affärsmodeller som prövas i projektet.


Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöerna och samtidigt minimera användandet av gemensamma resurser som vatten, energi och transport.

Målet är att göra det möjligt att utveckla tjänster baserat på smarta odlingar i städerna och genom detta bidra till att utveckla lösningar för delningsekonomin generellt, samt utveckla en välfungerande matförsörjning på lokalnivå. 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota hunger. FN:s globala mål 2.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Läs mer

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Konsumtion och produktion. FN:s globala mål 12.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen