Text

Projektlista - samarbetspartner: Sweco

 • Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöerna och samtidigt minimera användandet på gemensamma resurser som vatten, energi och transport.


  Projektansvarig vid MDH: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, SweGreen, Sweco, Paul Taylor Lanthandel AB, Ica Focus, Areim AB, Bjerking AB

 • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

  Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

 • Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras – inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter. Genom att vidareutveckla ett framgångsrikt norskt innovationsprogram för svenska förhållanden ska projektet bidra till att utveckla kommuners (och offentligt ägda hamnars och energibolags) innovations- och samhandlingsförmåga så att engagemanget från enskilda invånare, civilsamhället, akademin och näringslivet tas tillvara på ett systematiskt sätt och vävs samman med etablerade verksamheter och samhällsuppdrag. Projektet ska leda till att det vidareutvecklade innovationsprogrammet, under namnet InnoCities, sprids till kommuner (och hamnar och energibolag) i Sverige och Norden.


  Projektansvarig vid MDH: Peter E Johansson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Smart Innovation, Sweco AB, SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling