Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Förnybar energi

Water in a box (steg 2)

I projektet Water in a box testas och verifieras tekniska lösningar för en mobil, flexibel och soldriven vattenreningsmaskin.

Avslutat

Start

2017-05-01

Avslut

2019-04-30

Huvudfinansiering

Vinnova, Millennium Technology of Sweden AB

Medfinansiering

Furhoffs rostfria, Business Sweden, Energiförbättring väst, Eskilstuna energi och miljö, Klara fastigheter, Morgonsol, Läkarmissionen, Mediamäklarna H Svanström, Oy Ringeson, Swerea

Samarbetspartners

Millennium Technology of Sweden AB + medfinansiärer

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Professor

Monica Odlare

021-10 16 11

monica.odlare@mdh.se

Sammanfattning

Det övergripande syftet med Water in a box är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten till behövande områden i världen och på så sätt förbättra folkhälsan, reducera fattigdom och skapa odlingsbara områden med hjälp av havsvatten.

Projektet ska testa och verifiera tekniska lösningar för ett mobilt, flexibelt och soldrivet koncept. En prototyp av en Water in a box kommer att demonstreras i verklig miljö vid Ekeby våtmark i anslutning till reningsverket i Eskilstuna, samt vid en internationell testbädd i Spanien.

 

Water in a box

Water in a box.

Till toppen