Text

k

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Industriell programvaruteknik

Lärande och optimering

Nationalekonomi

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Marknadsföring och strategi

Förnybar energi

Artificiell intelligens och intelligenta system

Programvarutestlaboratorium

Hållbart arbetsliv

Heterogena system

Långvarigt självständigt liv

Personcentrerad vård och kommunikation

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

Projektet studerar hur fastigheter med energilager och solceller kan utnyttjas på ett optimalt sätt för att till exempel minska behovet av topplaster.

Projektansvarig vid MDH

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

021-10 31 34

jinyue.yan@mdh.se

No partial template found

Projektets bakgrund är den snabba teknik- och kostnadsutveckling på batterier och solceller som pågår och som leder till att alltfler fastighetsägare installerar solceller med tillhörande energilager i form av batterier och/eller ackumulatortankar.

MDH har utvecklat ett modellverktyg, Optice, som används för att förstå hur olika fastighetstyper kan utnyttja solel och energilager. Genom att expandera de validerade fastighetsmodellerna kan energidynamiken i el- och fjärrvärmenät även beskrivas och optimeras.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen