Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Artificiell intelligens och intelligenta system

Lärande och optimering

Nationalekonomi

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Förnybar energi

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

Projektet studerar hur fastigheter med energilager och solceller kan utnyttjas på ett optimalt sätt för att till exempel minska behovet av topplaster.

Avslutat

Start

2016-10-01

Avslut

2019-09-30

Huvudfinansiering

KK-stiftelsen

Samarbetspartners

Wallenstam AB, Castellum AB, Mälarenergi, Göteborg Energi

Projektansvarig vid MDH

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

021-10 31 34

jinyue.yan@mdh.se

Projektets bakgrund är den snabba teknik- och kostnadsutveckling på batterier och solceller som pågår och som leder till att alltfler fastighetsägare installerar solceller med tillhörande energilager i form av batterier och/eller ackumulatortankar.

MDH har utvecklat ett modellverktyg, Optice, som används för att förstå hur olika fastighetstyper kan utnyttja solel och energilager. Genom att expandera de validerade fastighetsmodellerna kan energidynamiken i el- och fjärrvärmenät även beskrivas och optimeras.

Till toppen