Text

Projektlista - samarbetspartner: Castellum

 • Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Amazon Web Services, Aroseken, Castellum Mitt, Eskilstuna Energi och Miljö, Hemsö Fastighets, Mälarenergi, Northvolt Labs, Rocklunda Fastigheter, Sala-Heby Energi

 • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

  Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

 • Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


  Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: NCC Property Development, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, Stargo, COOR

 • Projektet studerar hur fastigheter med energilager och solceller kan utnyttjas på ett optimalt sätt för att, till exempel, minska behovet av topplaster.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Wallenstam, Castellum, Mälarenergi, Göteborg Energi