Text

Produkt- och produktionsutveckling

Forskargruppen Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Forskningen utgår från en integrerad utveckling där många intressenters och tidsperspektiv är i balans.

Kontaktperson

No partial template found

Forskningen handlar om design, drift och förbättring av processer för produkt- och produktionsutveckling. En större del av forskningen som bedrivs inom forskningsgruppen Produkt- och produktionsutveckling fokuserar på design och drift av produktionssystemet där produkten förverkligas. Produktionssystemet innefattar komponenter som lokaler, människor, maskiner, utrustning och mjukvara/IKT vilket medför behovet av en helhetssyn vid systemets design och drift.

Centrala teman inom gruppen är:

  • Produktionssystems utveckling och industrialisering. Processer, information och kommunikation för innovation, utveckling och förbättring av flexibla produktionssystem, i linje med produktutveckling.
  • Hållbar produktutveckling och produktion. Metoder och verktyg, organisation och processer för att utveckla produkter med låg miljöpåverkan som bidrar till ekonomisk nytta. Systemanalys och beskrivningsmodeller för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara produktionssystem.
  • Digitalisering, automation och teknik. Införande och nyttjande av nästa generations teknik i produktionsmiljön.

Pågående forskningsprojekt

The objective of the ARC project is to develop a set of flexible (i.e., online/blended) and modular courses on “Industrial Cybersecurity” (ICS) and "Augmented Reality for Industrial Systems" (ARIS), from introduction to advanced levels.


Projektansvarig vid MDH: Anders Berglund

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: FFI

The aim of PERFORMINGRAIL is to delineate through, formal modelling and optimal traffic management, a moving block railway signalling that mitigates potential hazards in the diverse market segments.


Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: European Union Horizon 2020 Shift2Rail Joint Undertaking

In the Premium project, MDH offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The purpose of the TransMission project is to consolidate a competitive vehicle region by supporting relevant stakeholders in the transition to fossil-free, electric-powered transport, with a strong focus on suppliers.


Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

Huvudfinansiering: European Regional Development Found, Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Lindesbergs kommun

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDH and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative

Till toppen