Text

Produkt- och produktionsutveckling

Koordinering av digital transformation

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.

Start

2020-11-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

FFI

Medfinansiering

Bombardier Transportation, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), SKF, Volvo Construction Equipment och Volvo Group Trucks Operation.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Anna Granlund

016-15 34 43

anna.granlund@mdh.se

Om projektet

Att hantera den snabba digitala utvecklingen innebär flertalet utmaningar för industrin. Tre industriella utmaningar och tillika forskningsgap har identifierats och adresseras i detta projekt:

  • utformning av organisationsstruktur och arbetssätt som stöder digital transformation och dess koordinering
  • upprättande av digital transformationsstrategi och färdplan från ett produktionsperspektiv
  • kunskap kring förmågan att koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk

Genom en interaktiv forskningsdesign kommer aktiviteter och åtgärder för förbättrad koordinering av digital transformation gemensamt utarbetas inom projektet och implementeras på partnerföretagen.


Projektmål

Projektets övergripande mål är förbättrad koordinering av digital transformation för att bättre utnyttja nya teknologier i fabriksnätverk och därmed bidra till ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft. De förväntande resultaten från projektet är ett ramverk, riktat till industriföretag, för koordinering av digital transformering innehållande aktiviteter och verktyg för koordinering, organisatoriska stödstrukturer och modeller för digital transformationsstrategi och färdplan. Genom en interaktiv forskningsdesign förväntas även genomförda åtgärder för förbättrad koordinering av digital transformation på partnerföretagen.


Till toppen