Text

MDH har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens.

Fortbildning och kompetensutveckling

Fortbildning och kompetensutveckling

Listan över framtidens utmaningar kan göras lång; teknikutveckling, digitalisering, globalisering, hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration, jämställdhet, klimatet, etc.

MDH har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

 

Nyhet

MOOC (Massive Open Online Courses) och öppna seminarier.

Läs mer

Smart produktion

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet.

Läs mer

AI och mjukvaruutveckling

MDH erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som arbetar med AI och mjukvaruutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Läs mer

Energi- och miljö

MDH erbjuder poänggivande kurser online för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Läs mer

Förskola och skola

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Ekonomi, organisation och marknadsföring

MDH erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda workshoppar inom bland annat ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning samt affärsjuridik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd.

Läs mer

Sports management elite

Är du elitidrottare och har svårt att få tid att studera parallellt med ditt idrottande, då är det här vägen för dig.

Läs mer

Innovationsteknik

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom innovation och förändring i näringsliv eller offentlig sektor.

Läs mer