MDH har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens.

Fortbildning och kompetensutveckling

Fortbildning och kompetensutveckling

Listan över framtidens utmaningar kan göras lång; teknikutveckling, digitalisering, globalisering, hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration, jämställdhet, klimatet, etc.

MDH har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

Smart industri

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på Industri 4.0. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet.

Läs mer

Förskola och skola

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Energi- och miljö

MDH erbjuder poänggivande kurser online för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Läs mer

AI och mjukvaruutveckling

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar med AI och mjukvareutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Läs mer

Ekonomi och marknadsföring

MDH erbjuder ett kurskoncept som underlättar för dig som jobbar med ekonomi och marknadsföring. Kurserna är på 1,5 och 3 högskolepoäng och kan startas när du vill.

Läs mer