Text

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom innovation och förändring i näringsliv eller offentlig sektor.

Kompetensutveckling inom innovationsteknik

Kompetensutveckling inom innovationsteknik

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom innovation och förändring i näringsliv eller offentlig sektor.

Vi erbjuder kurser som behandlar grundläggande innovationsledning och processer för att arbeta med innovationsledning samt praktiskt analysera en organisations innovationsarbete. Dessutom erbjuder vi kurser i trendspaning som ett verktyg för framgångsrik innovation samt kursen Framtid scenariodesign som ytterligare stöd för ett framtidsinriktat innovationsarbete.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.


Kurser

Kurs
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod INO106
Kurs
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod INO109
Kurs
 • Högskolepoäng 4.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod INO111
Kurs
 • Högskolepoäng 3 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod INO112

Kontaktperson

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

+4616153708

peter.e.johansson@mdh.se